ရီွက်င္႔ဖိန္သည္ ယူကရိန္းသမၼတႏွင့္ တယ္လီဖုန္း ဆက္သြယ္
ရီွက်င္႔ဖိန္သည္ ယူကရိန္းသမၼတႏွင့္ တယ္လီဖုန္း ဆက္သြယ္
ဇူလိုင္လ ၁၃ ရက္ေန႔ ညက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္သည္ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ယူကရိန္းသမၼတ Zelensky ႏွင့္ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ခဲ့သည္။
2021-07-15 11:40:29    

ယူနန္ေပါင္လုအျမန္လမ္းရွိ တိမ္ျဖဴေကာင္းကင္ျပာ ဥမင္လိုဏ္ေခါင္း
官方微信
关注官方微信