တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ေပက်င္း အိုလံပစ္အတြက္ က်န္းက်ားခိုၿပိဳင္ပြဲဇုန္ကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ေပက်င္း အိုလံပစ္အတြက္ က်န္းက်ားခိုၿပိဳင္ပြဲဇုန္ကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး
ဇန္နဝါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔က တ႐ုတ္-ျမန္မာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာရထားလမ္းေၾကာင္း၏ တာ့လီ-ေရႊလီရထားလမ္း ႐ူလင္းဥမင္လုိဏ္ေခါင္း ေဖာက္လုပ္ၿပီးစီးေၾကာင္းသိရပါသည္။
2021-01-21 15:50:00    
တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ျဖစ္ေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္ရွိ စီးလ်န္ အေဝးေျပးလမ္းမႀကီး တည္ေဆာက္ၿပီးစီး၍ စတင္ဖြင့္လွစ္လည္ပတ္
တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ျဖစ္ေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္ရွိ စီးလ်န္ အေဝးေျပးလမ္းမႀကီး တည္ေဆာက္ၿပီးစီး၍ စတင္ဖြင့္လွစ္လည္ပတ္
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ ဖူအယ္ၿမိဳ႕ စီးေမာ္ေဒသမွ လ်န္ခ်န္း လားဟူတိုင္းရင္းသား ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ခ႐ိုင္သို႔ သြားေရာက္သည့္ စီးလန္ အေဝးေျပးလမ္းမႀကီးကို ယခုရက္ပိုင္းတြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။
2021-01-26 17:32:50    
 အာရွတိုက္စံခ်ိန္တင္ တာ့လီ-ေရႊလီရထားလမ္း ႐ူလင္းဥမင္လုိဏ္ေခါင္း ေဖာက္လုပ္ၿပီးစီး
အာရွတိုက္စံခ်ိန္တင္ တာ့လီ-ေရႊလီရထားလမ္း ႐ူလင္းဥမင္လုိဏ္ေခါင္း ေဖာက္လုပ္ၿပီးစီး
ဇန္နဝါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔က တ႐ုတ္-ျမန္မာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာရထားလမ္းေၾကာင္း၏ တာ့လီ-ေရႊလီရထားလမ္း ႐ူလင္းဥမင္လုိဏ္ေခါင္း ေဖာက္လုပ္ၿပီးစီးေၾကာင္းသိရပါသည္။
2021-01-22 18:28:11    
တ႐ုတ္တယ္ဟုန္ျပည္နယ္ခြဲ၏ “၁၄ ႀကိမ္ေျမာက္ ၅ ႏွစ္စီမံကိန္း”ရည္ရြယ္ခ်က္
တ႐ုတ္တယ္ဟုန္ျပည္နယ္ခြဲ၏ “၁၄ ႀကိမ္ေျမာက္ ၅ ႏွစ္စီမံကိန္း”ရည္ရြယ္ခ်က္
ဇန္နဝါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔က တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ တယ္ဟုန္ျပည္နယ္ခြဲေကာ္မတီမွ က်င္းပသည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွ တယ္ဟုန္ျပည္နယ္ခြဲအမ်ဳိးသားစီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ၁၄ ႀကိမ္ေျမာက္ ၅ ႏွစ္စီမံကိန္းႏွင့္ ၂၀၃၆ ခုႏွစ္ ေရရွည္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ သိရွိခဲ့ရပါသည္။
2021-01-19 18:44:17    
တ႐ုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ေဒသ စစ္ေဆာင္ပန္နားတြင္ အေဝးေျပးလမ္းမသစ္တစ္ခု ထပ္တိုးဖြင့္လွစ္
တ႐ုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ေဒသ စစ္ေဆာင္ပန္နားတြင္ အေဝးေျပးလမ္းမသစ္တစ္ခု ထပ္တိုးဖြင့္လွစ္
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အေနာက္ေတာင္ပိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္ စစ္ေဆာင္ပန္နားျပည္နယ္ခြဲတြင္ က်င္ဟုန္းၿမိဳ႕ႏွင့္ မုန္ဟိုင္ခ႐ိုင္ကို ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ က်င္ဟိုင္ အေဝးေျပးလမ္းမႀကီးကို ဇန္နဝါရီ ၁၅ ရက္က အပိုင္းခြဲ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။
2021-01-19 10:31:33    
တ႐ုတ္ကိုဗစ္-၁၉ ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္အားေလ့လာ
တ႐ုတ္ကိုဗစ္-၁၉ ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္အားေလ့လာ
ယခုရက္ပိုင္းကာလတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အန္းေဟြးျပည္နယ္ ေဟာ္ေဖၿမိဳ႕သည္ အေအးခန္းေသတၱာျဖင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္သူမ်ား၊ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္ႏွင့္ ပညာသင္ယူေလ့လာရန္ ျပည္ပသို႔ ထြက္ခြာသူမ်ား၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္သူမ်ား၊ ၿမိဳ႕ျပအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးသူမ်ားႏွင့္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာဝန္ထမ္းမ်ား စသည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ကိုဗစ္-၁၉ ကာကြယ္ေဆး ထိုးႏွံေပးေနပါသည္။
2021-01-12 19:21:21    

ယူနန္တာ့လီ ခ်ဳံရွင့္ဘုရားေက်ာင္း၏ ေစတီ(၃)ဆူကို ေကာင္းကင္မွ ဖူးေတြ႕ရသည္ျမင္ကြင္း
Democracy Today (China · Yunnan, August.19, 2019)
ပိုမိုလွပလာသည့္ ယူနန္
ပိုမိုလွပလာသည့္ ယူနန္
၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးရွီက်င့္ဖ်င္သည္ ယူနန္သို႔ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္ ထပ္မံေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ ယူနန္မွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေဂဟ ယဥ္ေက်းမႈ တည္ေဆာက္ေရး၏ ေရွ႕တန္းတပ္သား လုပ္ေဆာင္မႈအေပၚတြင္ ဆန္းသစ္ေသာ တိုးတက္မႈမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ရရွိေအာင္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္။
ယူနန္- -တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စု(၂၆)ခု၊ “ကြၽန္ေတာ္တို႔အားလုံးသည္ မိသားစုဝင္မ်ားျဖစ္ပါသည္”
ယူနန္- -တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စု(၂၆)ခု၊ “ကြၽန္ေတာ္တို႔အားလုံးသည္ မိသားစုဝင္မ်ားျဖစ္ပါသည္”
၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီဗဟိုကော်မတီအထွေထွေအတွင်...
တ႐ုတ္ႏွင့္ျမန္မာ မူလတန္းေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား ၁၈ ဦးသည္ “အရဲရင့္ဆုံးရဲသားမ်ား” ပန္းခ်ီေရးဆြဲ
တ႐ုတ္ႏွင့္ျမန္မာ မူလတန္းေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား ၁၈ ဦးသည္ “အရဲရင့္ဆုံးရဲသားမ်ား” ပန္းခ်ီေရးဆြဲ
ယခုရက္ပိုင္းတြင္ တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ေဒသရွိ မူလတန္းေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား ၁၈ ဦးသည္ ရဲသားမ်ားပုံ ပန္းခ်ီကားကို အတူတကြေရးဆြဲၾကၿပီး နယ္စပ္ေဒသရွိ ရဲတပ္ဖြဲ႕ ဝင္ဂုဏ္ျပဳလက္ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။
Amazing Yunnan
PARTNER
吉祥网 Democracy Today
官方微信
关注官方微信