တရုတ္-လာအို ရထားလုပ္ငန္း “လန္ခ်န္း” ျမန္ႏႈန္းျမွင့္ရထားကို တရားဝင္ ေပးအပ္
Democracy Today (China · Yunnan, August.19, 2019)
တယ္ဟုန္မွ လူငယ္တစ္ဦး ကုိယ္ပုိင္ဒီဇုိင္းထုတ္ျပဳလုပ္ေသာ သာယာလွပသည့္ တုိင္လူမ်ဳိးဝတ္စံုမ်ား
တယ္ဟုန္မွ လူငယ္တစ္ဦး ကုိယ္ပုိင္ဒီဇုိင္းထုတ္ျပဳလုပ္ေသာ သာယာလွပသည့္ တုိင္လူမ်ဳိးဝတ္စံုမ်ား
တယ္ဟုန္မွ လူငယ္တစ္ဦး ကုိယ္ပုိင္ဒီဇုိင္းထုတ္ျပဳလုပ္ေသာ သာယာလွပသည့္ တုိင္လူမ်ဳိးဝတ္စံုမ်ား အတူေလ့လာ႐ႈစားၾကပါစုိ႔။
Amazing Yunnan
PARTNER
吉祥网 Democracy Today
官方微信
关注官方微信