လင္ခ်မ္းစက္မႈဇုန္တြင္ "ရပ္ဝန္းတစ္ခု၊ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု" လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ သဘာဝက်ေသာ ျမစိမ္းေရာင္စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေန

2018-03-16 18:38:07 |သတင္းအရင္းအျမစ္ 云南日报

လင္ခ်မ္းစက္မႈဇုန္။

လင္ခ်မ္းစက္မႈဇုန္သည္ တီထြင္ဆန္းသစ္ျခင္း၊ တစ္ေျပးညီျဖစ္ျခင္း၊ တံခါးဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ အတူတကြမွ်ေ၀ျခင္းဟူေသာ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈအေတြးအေခၚကုိ တက္ႂကြစြာ က်င့္သံုးလ်က္ရိွသည္။ သစ္ေတာ၊ သတၱဳ၊ လွ်ပ္စစ္ စသည့္ လင္ခ်မ္း၏သဘာ၀က အထူးေပးအပ္ထားေသာ သယံဇာတအရင္းအျမစ္ကုိ အားသြန္ခြန္စုိက္ အသံုးခ်လုပ္ကုိင္ျခင္း၊ ၎စက္မႈလုပ္ငန္းဇုန္ကုိ ေတာင္အာရွႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွသုိ႔ အက်ယ္အျပန႔္ အက်ဳိးျပဳေသာ ဇီ၀ေဆးဝါးကုသမႈႏွင့္ ျမစိမ္းေရာင္က်န္းမာေရးစားေသာက္ကုန္ ထုတ္လုပ္ျခင္းအေျခခံစခန္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ ဂ်ာေမနီယမ္ပစၥည္းဆုိင္ရာ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာ စက္မႈလုပ္ငန္းအေျခခံစခန္းႏွင့္ နည္းပညာစနစ္က်ေသာ သားေဖာက္ျခင္းအေျခခံစခန္းအျဖစ္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ "ရပ္ဝန္းတစ္ခု၊ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု" လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ သဘာဝက်ေသာ ျမစိမ္း ေရာင္စက္မႈလုပ္ငန္းကုိ ၀င္းလက္ေနသည့္ပုလဲကဲ့သုိ႔ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစျခင္းျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

လင္ခ်မ္းသိပၸံႏွင့္နည္းပညာတီထြင္ဆန္းသစ္မႈဇုန္။

၎စက္မႈဇုန္တည္ရွိရာ လင္ခ်မ္းၿမိဳ႕သည္ တမူထူးျခားေသာ ပထဝီေျမေနရာျဖစ္ကာ ေရွးကတည္းကပင္ "ေတာင္ပုိင္းပုိးလမ္းမႀကီး"တြင္ လည္းေကာင္း၊ "အေနာက္ေတာင္ပုိင္း ပုိးထည္ႏွင့္ လက္ဖက္ေျခာက္ေရွးေဟာင္းလမ္းမႀကီး"တြင္လည္းေကာင္း အခ်က္အခ်ာက် ေသာေနရာျဖစ္သည္။ လင္ခ်မ္းအတြင္းရွိ ခရုိင္သံုးခုသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ တည္ရွိၿပီး ထိစပ္ေနေသာနယ္နိမိတ္မ်ဥ္းအရွည္မွာ ၂၉၀ ကီလုိမီတာေက်ာ္ ရွည္လ်ားသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္(၁)၊ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္(၂) နယ္စပ္ဂိတ္ သံုးခု၊ နယ္စပ္ေဒသကုန္ သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္း(၁၉)ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိသည့္လမ္းေၾကာင္း (၅)ေၾကာင္းႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသျပည္သူျပည္သားေစ်းတန္း(၁၃)ခုရွိသည္။ မြန္တင့္ခ်င္ေရႊဟုိ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ နယ္စပ္ဂိတ္မွတစ္ဆင့္ ျမန္မာေက်ာက္ျဖဴသုိ႔ တုိက္ရုိက္ေရာက္ရွိႏုိင္ သည္။ ေဒသႏွစ္ခုအၾကားအကြာအေဝးမွာ (၉၀၀)ကီလုိမီတာထိမွ်ပင္ မရွိေပ။ တရုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ အိႏၵိယသမုဒၵရာခ်ိတ္ဆက္ေသာ အလ်င္ျမန္ဆံုးေသာ ကုန္တြင္းလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ယူနန္ျပည္နယ္မွ ေတာင္အာရွႏွင့္အေရွ႕ေတာင္သုိ႔ မ်က္ႏွာျပဳၿပီး အက်ယ္အျပန႔္အက်ဳိးျပဳေသာစင္တာ တည္ေဆာက္ရာတြင္ ေရွ႕တန္းရပ္တည္ရာေနရာ ျဖစ္သည္။

  

လင္ခ်မ္းစက္မႈဇုန္၏ ျပင္ပျမင္ကြင္း။

လင္ခ်မ္းစက္မႈဇုန္သည္ တရုတ္ "ရပ္ဝန္းတစ္ခု၊ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု"၊ "ယန္စီျမစ္ စီးပြားေရးစႀကႍ"၊ "ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ-တရုတ္-ျမန္မာစီးပြားေရးစႀကႍ" စသည့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈအခြင့္ေကာင္းကုိ စြဲစြဲၿမဲၿမဲ ဆုပ္ကုိင္ထားၿပီး လင္ခ်မ္း၏ သဘာ၀၏အစြမ္း အထူးေပးအပ္ထားေသာ သယံဇာတအရင္းအျမစ္ကုိ အေျချပဳအသံုးခ်ကာ လုပ္ကုိင္ၾကသည္။ စက္မႈဇုန္ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈစီမံခ်က္ကုိေရးဆြဲၿပီး အဓိကအားျဖင့္ ဂ်ာေမနီယမ္ပစၥည္း အေခ်ာကုိင္ျခင္းစက္မႈလုပ္ငန္း၊ ဇီ၀ေဆးဝါးကုသမႈႏွင့္ ျမစိမ္းေရာင္ က်န္းမာေရးစားေသာက္ကုန္ ထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ ေခတ္မီဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း စသည့္လုပ္ငန္းသံုးခုကုိ အေလးထားေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ "ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ေသာ၊ ထူးျခားခ်က္ဝိေသသလကၡဏာရွိေသာ၊ ျမစိမ္းေရာင္သဘာ၀က်ေသာ"ေခတ္မီလုပ္ငန္းၿမိဳ႕ အျဖစ္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

  

လင္ခ်မ္းယံုက်င့္ဇီ၀သိပၸံႏွင့္နည္းပညာ ကုမၸဏီလီမိတက္၏ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈအခန္း။

(ယူနန္ေန႔စဥ္သတင္းစာ)

滇ICP备 09002441号
中华人民共和国国务院新闻办公室 支持指导
云南省人民政府新闻办公室 主办
云南日报报业集团 承办
本网站由云桥网版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像
Copyright ©yunnangateway.com All Rights Reserved since 2006