ခဲမျဖဴသတၱဳတြင္းအလုပ္သမားတုိ႔၏ တစ္ေန႔တာ

2018-04-28 14:14:02 |သတင္းအရင္းအျမစ္ 云桥网

ယခုရက္ပုိင္းတြင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔သတင္းေထာက္မ်ားသည္ ယူနန္ TIN ကုမၸဏီအုပ္စုု၏ ခဲမျဖဴသတၱဳ တြင္းစခန္း တာ့ထြန္သတၱဳတြင္းလုိဏ္ေခါင္း၏ နံပတ္(၃) လုိဏ္ေခါင္းသုိ႔  ေရာက္ရွိၾကၿပီး လံုျခံဳေရး ၀တ္စံုမ်ား၀တ္ဆင္ကာ သတၱဳတူးသမားမ်ားႏွင့္အတူ အဆုိပါသတၱဳတြင္းလုိဏ္ေခါင္းသုိ႔ ဝင္ေရာက္ ေလ့လာခဲ့သည္။ နံနက္ပုိင္း(၇)နာရီသာရွိေသးေသာ္လည္း သတၱဳတူးသမားျဖစ္သူ ရွီဝင္းဟုိႏွင့္ သူ၏လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္သံုးေယာက္ကမူ အလုပ္ခြင္သို႔ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနသည္မွာ တစ္ရက္ၾကာၿပီျဖစ္သည္။  ပံုမွန္အားျဖင့္ သူတုိ႔သည္ ေျမေအာက္မီတာ(၃၀၀)အနက္ရိွ စခန္းသုိ႔ေရာက္ရွိၿပီးေနာက္ ေရွ႕တြင္ တာဝန္ ယူခဲ့သည့္ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္၏ အလုပ္ကုိစစ္ေဆးေစရန္အတြက္ အလုပ္စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္အရ ေလထုအေျခအေန၊ ေက်ာက္မိုင္းခြဲအေျမာက္၏မီးခုိး၊ ေပၚထြက္လာေသာသတၱဳအ႐ိုင္းတံုးမ်ားကုိ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ရွင္းလင္းသန္႔စင္ျခင္းအလုပ္ကုိ လုပ္ေဆာင္ရန္ အစည္းအေဝးက်င္းပၿပီး လံုျခံဳေရး တိက်စြာ လိုက္နာေစၿပီးမွသာ အလုပ္စလုပ္ၾကရသည္။

ရွီဝင္းဟုိႏွင့္ သူ၏လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္သံုးေယာက္သည္ ယမန္ေန႔ နံနက္ပုိင္းက အလုပ္တာဝန္ရယူၿပီး သူတုိ႔၏အလုပ္သည္ lasthole ကုိ ေဖာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၿပီးေနာက္ ေက်ာက္မိုင္းခြဲအေျမာက္ကို ေနရာ တက်ထားရမည္။ အဆင့္ဆင့္ေဆာင္ရြက္ၿပီး သတၱဳပစၥည္းပါ၀င္သည့္ သတၱဳအ႐ိုင္းတံုးအဖတ္မ်ား ထြက္ လာမည္ျဖစ္သည္။ အဆုိပါအလုပ္အားလံုးသည္ သူတုိ႔ေလးေယာက္တည္းျဖင့္ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ၊ အျခားသတၱဳတူးသမားႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး အဖြဲ႕သံုးဖြဲ႕ခြဲကာ တစ္ေန႔သံုးဆုိင္း အလွည့္က် ေဆာင္ရြက္ၾကရသည္။

ရွီဝင္းဟုိႏွင့္သူ၏အဖြဲ႕တြင္ အဖြဲ႕ဝင္ (၁၁)ဦးရွိၿပီး နံနက္၊ ေန႔လည္ႏွင့္ ညပုိင္း (၃)ဆုိင္းခြဲကာ တာဝန္ယူ ၾကရသည္။ သတၱဳတူးေဖာ္သူတုိ႔၏ အသက္သည္ ပွ်မ္းမွ်အားျဖင့္ (၃၀)ႏွစ္၀န္းက်င္ရွိၿပီး ယူနန္ျပည္နယ္ ၏ေနရာအသီးသီးမွ လာၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အသက္ႀကီးသူအခ်ိဳ႕သည္ အဆိုပါအလုပ္တြင္ (၁၀)ႏွစ္ ေက်ာ္လုပ္ကိုင္လာၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ သူတုိ႔သည္ တစ္ရက္လွ်င္ (၇)နာရီခန႔္ အလုပ္လုပ္ၾကရၿပီး တာဝန္ခ်ိန္အတြင္း ေရေသာက္ႏုိင္ေသာ္လည္း အစားအေသာက္ လံုးဝစားသံုးေဆာင္ခြင့္မရပါေခ်။

တာ့ထြန္သတၱဳတြင္းလုိဏ္ေခါင္းသည္ ကဲ့ႀကိဳၿမိဳ႕မွ (၈)ကီလုိမီတာကြာေဝးၿပီး နံပါတ္(၃) လုိဏ္ေခါင္းသည္ သက္တမ္း (၂၈)ႏွစ္ရွိၿပီးျဖစ္သည္။ ယေန႔အထိ တူးေဖာ္မႈမွာ မီတာ(၃၄၀၀)ခန႔္ရွည္ေသာ လမ္းေၾကာင္း ကုိ တူးေဖာ္ခဲ့ၿပီး သတၱဳတန္ခ်ိန္ (၁၀) သန္းခန႔္ တူးေဖာ္ရရိွကာ ခဲမျဖဴေၾကးနီသတၱဳ တန္ခ်ိန္ (၇) ေသာင္းခန႔္ တူးေဖာ္ရရိွခဲ့သည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြင္း နံပါတ္(၃)လုိဏ္ေခါင္း၏ သတၱဳတူးသမား တုိ႔သည္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္၏ ဂုဏ္ျပဳမႈကို အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရရွိခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

滇ICP备 09002441号
中华人民共和国国务院新闻办公室 支持指导
云南省人民政府新闻办公室 主办
云南日报报业集团 承办
本网站由云桥网版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像
Copyright ©yunnangateway.com All Rights Reserved since 2006