ယူနန္မွာ ေလဆိပ္ဘယ္ေလာက္ရွိလဲဆိုတာ သင္သိပါသလား

2018-05-22 18:18:24 |သတင္းအရင္းအျမစ္ 云桥网

ယူနန္ျပည္နယ္က တရုတ္ႏုိင္ငံအေနာက္ေတာင္ပိုင္းမွာ တည္ရွိတယ္။ ခရီးသြားအရင္းအျမစ္ေတြ ေပါမ်ားႂကြယ္ဝတယ္။ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုယဥ္ေက်းမႈလည္း အမ်ဳိးမ်ဳိးအစံုစံုနဲ႔ လွပေနပါတယ္။ ယေန႔ထိတုိင္ ယူနန္ျပည္နယ္ထဲမွာ ခရီးသည္ပုိ႔ေဆာင္ဖုိ႔ ေလဆိပ္ (၁၅)ခုရွိတယ္။ ယူနန္မွာ ခရီးထြက္မယ္ဆိုရင္ ေလယာဥ္နဲ႔သြားတာ အဆင္လည္းေျပ၊ ေစ်းလည္းသက္သာတဲ့ ေရြးခ်ယ္မႈတစ္ရပ္ျဖစ္တယ္။ ဒီေန႔မွာ ကြၽန္မတုိ႔နဲ႔အတူ ယူနန္ရဲ႕ေလဆိပ္အေၾကာင္းကုိ ေလ့လာၾကပါစုိ႔။

1、昆明长水国际机场

ကူမင္းခ်မ္ေရႊအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္

ကူမင္းခ်မ္ေရႊအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္က ကူမင္းၿမိဳ႕ ကြမ္းသုၿမိဳ႕နယ္မွာ တည္ရွိတယ္။ ၿမိဳ႕လယ္နဲ႔(၂၄.၅)ကီလုိမီတာကြာေဝးတယ္။ ခ်မ္ေရႊေလဆိပ္က တစ္ကမၻာလံုးေပၚမွာ ဧည့္သည္ပုိ႔ေဆာင္ျခင္းအမ်ားဆံုးေလဆိပ္(၁၀၀)ခုစာရင္းမွာ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္တယ္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာ ခ်မ္ေရႊက ခရီးသြားဧည့္သည္ပုိ႔ေဆာင္ျခင္းဦးေရက (၄၄.၇၃)သန္း သို႔ေရာက္ရွိၿပီး ထုိႏွစ္ထဲမွာ တစ္ကမၻာလံုးခရီးသြားလာမႈအမ်ားဆံုးေလဆိပ္(၅၀)ခုထဲမွာ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္တယ္။

2、丽江三义国际机场

လိက်န္းစန္းရစ္ႏုိင္ငံတကာေလဆိပ္

လိက်န္းစန္းရစ္ႏုိင္ငံတကာေလဆိပ္က လိက်န္းၿမိဳ႕ရဲ႕ေတာင္ဖက္မွာတည္ရွိၿပီး ၿမိဳ႕လယ္နဲ႔ (၂၈)ကီလုိမီတာကြာေဝးတယ္။ ဒီေလဆိပ္က ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္အထက္ (၂၂၄၂.၈)မီတာမွာရွိတယ္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာ ဒီေလဆိပ္ရဲ႕ဧည့္သည္ပုိ႔ေဆာင္လူဦးေရက စုစုေပါင္း(၇)သန္းအထက္သုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့တယ္။

3、大理机场
တာလီေလဆိပ္

တာလီေလဆိပ္က တာလီပုိင္တုိင္းရင္းသားကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရျပည္နယ္ခြဲမွာ တည္ရွိၿပီး တာလီၿမိဳ႕လယ္နဲ႔(၁၃)ကီလုိမီတာကြာေဝးတယ္။ Boeing 737၊ Airbus 320 ေတြနဲ႔ အဲဒီအဆင့္ေအာက္ရိွတဲ့ ေလယာဥ္မ်ဳိး ပ်ံသန္းဆင္းသက္ႏုိင္တယ္။

4、西双版纳嘎洒国际机场
စစ္ေဆာင္ပန္းနားကာဆာႏုိင္ငံတကာေလဆိပ္

စစ္ေဆာင္ပန္းနားကာဆာႏုိင္ငံတကာေလဆိပ္က စစ္ေဆာင္ပန္းနား တုိင္တုိင္းရင္းသား ကုိယ္ပုိင္အုတ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရျပည္နယ္ခြဲ က်င္းဟုန္ၿမိဳ႕အေနာက္ေတာင္ဘက္ ကာဆာပါ႔မွာတည္ရွိတယ္။ ဒါက ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မွာ တည္ေဆာက္ၿပီးေျမာက္ၿပီး ခရီးသည္ စတင္ပုိ႔ေဆာင္ခဲ့တယ္။ တရုတ္ႏုိင္ငံမွာ ပထမအဆင့္ နယ္စပ္ဂိတ္ျဖစ္ၿပီး ယူနန္မွာ ဒုတိယေျမာက္ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္ေလဆိပ္လည္းျဖစ္တယ္။

5、德宏芒市机场
တယ္ဟုန္ျပည္နယ္ခြဲ မန္စီေလဆိပ္

ဒီေလဆိပ္က တယ္ဟုန္ျပည္နယ္ခြဲ မန္စီၿမိဳ႕မွာတည္ရွိကာ ၿမိဳ႕လယ္နဲ႔(၆.၅)ကီလုိမီတာကြာေဝးတယ္။ ေလဆိပ္က ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္အထက္ ၈၇၇ မီတာ မွာရွိတယ္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာ ဧည့္သည္ပုိ႔ေဆာင္ျခင္းလူဦးေရက (၁.၆၄)သန္းေရာက္ရွိၿပီး ယူနန္ျပည္နယ္မွာ ခရီးသည္ဦးေရ သန္းနဲ႔ခ်ီ ၀င္ထြက္ေနတဲ့ေလဆိပ္(၅)ခုမွာ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္တယ္။

6、腾冲驼峰机场

ထိန္ခ်ံဳးေထာ္ဖုန္းေလဆိပ္

ထိန္ခ်ံဳးေထာ္ဖုန္းေလဆိပ္က ထိန္ခ်ံဳးခရုိင္ရဲ႕ရံုးစုိက္ၿမိဳ႕နဲ႔ (၁၀)ကီလုိမီတာေလာက္ ကြာေဝးၿပီး တရုတ္နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းေၾကာင္းနဲ႔ အနီးဆံုး ျပည္သူ႔ေလဆိပ္ျဖစ္တယ္။

7、香格里拉机场
ရွန္ဂရီလာေလဆိပ္

ရွန္ဂရီလာေလဆိပ္က ရွန္ဂရီလာအေနာက္ေတာင္ဖက္မွာ တည္ရွိၿပီး က်ံဳးထိန႔္ခရုိင္နဲ႔ (၅)ကီလုိမီတာကြာေဝးတယ္။ Boeing 757 နဲ႔ အဆင့္ေအာက္ေလယာဥ္မ်ဳိးကုိ ပ်ံသန္းဆင္းသက္ႏုိင္တယ္။

8、昭通机场
ေက်ာက္ထြန္းေလဆိပ္

ဒီေလဆိပ္က ေက်ာက္ယမ္ၿမိဳ႕နယ္ရဲ႕ အေနာက္ေတာင္ဘက္(၄)ကီလုိမီတာေနရာမွာ တည္ရွိတယ္။ Boeing 737-800 နဲ႔ အဆင့္တန္းတူေလယာဥ္မ်ဳိး ပ်ံသန္းဆင္းသက္ႏုိင္တယ္။

9、文山普者黑机场

ဝင္စန္းဖူက်ယ္ေဟးေလဆိပ္

ဝင္စန္းဖူက်ယ္ေဟးေလဆိပ္က ဝင္စန္းကြၽမ့္၊ ေျမာင္တုိင္းရင္းသား ကုိယ္ပုိင္အုတ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရျပည္နယ္ခြဲ ယမ္စန္းခရုိင္ေတာင္ဘက္မွာ တည္ရွိတယ္။ ဝင္စန္းခရုိင္ရဲ႕ရံုးစုိက္ၿမိဳ႕နဲ႔ (၂၃)ကီလုိမီတာကြာေဝးၿပီး ယမ္စန္းခရုိင္ရဲ႕ရံုးစုိက္ၿမိဳ႕နဲ႔ (၅)ကီလုိမီတာကြာေဝးတယ္။ ဒီေလဆိပ္နဲ႔ကီလုိမီတာ(၈၀)ကြာေဝးတဲ့ ဖူက်ယ္ေဟး႐ႈခင္းဇုန္က တရုတ္ႏုိင္ငံမွာ တစ္ခုတည္းရိွတဲ့ KARST ေတာေတာင္ေရေျမသဘာဝ႐ႈခင္းဇုန္ ျဖစ္တယ္။

10、保山机场

ေဗာင္စန္းေလဆိပ္

ေဗာင္စန္းေလဆိပ္က ေဗာင္စန္းၿမိဳ႕ရဲ႕ေတာင္ဘက္ ဆင္ေျခဖုန္းရပ္ကြက္မွာ တည္ရွိတယ္။ ေလဆိပ္က ၁၉၂၉ ခုႏွစ္မွာ စတင္တည္ေဆာက္ၿပီး တရုတ္ႏုိင္ငံအမ်ဳိးသားေလဆိပ္ကုမၸဏီက တည္ေဆာက္တဲ့ အေစာဆံုးေလဆိပ္စာရင္းထဲမွာ ပါဝင္တယ္။ တရုတ္ႏိုင္ငံအေနာက္ေတာင္ဘက္မွာ “ယဥ္ေက်းတဲ့ ေလဆိပ္”လုိ႔ ခ်ီးက်ဴးခံရတယ္။

11、临沧机场
လင္ခ်မ္းေလဆိပ္

လင္ခ်မ္းေလဆိပ္က လင္ခ်မ္းၿမိဳ႕ လင္ရွန္ရပ္ကြက္ေပၚရွန႔္ၿမိဳ႕နယ္ရဲ႕အေနာက္ဘက္မွာ တည္ရွိၿပီး ခရုိင္ရဲ႕ရံုးစုိက္ၿမိဳ႕နဲ႔ (၁၆.၅)ကီလုိမီတာကြာေဝးတယ္။ Boeing 737-700နဲ႔ အဆင့္ေအာက္ ေလယာဥ္မ်ဳိး ပ်ံသန္းဆင္းသက္ႏုိင္တယ္။

12、普洱机场
ဖူအလ္ေလဆိပ္

ဒီေလဆိပ္က ဖူအလ္ၿမိဳ႕ အေနာက္ဘက္ဆင္ေျခဖုန္းရပ္ကြက္နဲ႔ (၁.၅)ကီလုိမီတာအကြာေနရာမွာ တည္ရွိကာ ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္းနဲ႔ တုိးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ျခင္းေဆာင္ရြက္ၿပီးေနာက္ အခုအခ်ိန္ကာလမွာ ေန႔စဥ္(၂၄)နာရီစလံုး Boeing 737၊ Airbus 320 နဲ႔အဆင့္ေအာက္ေလယာဥ္မ်ဳိး ပ်ံသန္းဆင္းသက္ႏုိင္တယ္။

13、沧源佤山机场
ခ်မ္းရြန္ဝါစန္းေလဆိပ္

ခ်မ္းရြန္ဝါစန္းေလဆိပ္က ခ်မ္းရြန္ဝါတုိင္းရင္းသားကုိယ္ပုိင္အုတ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရခရုိင္မွာ တည္ရွိၿပီး ခရုိင္ရဲ႕ရံုးစုိက္ၿမိဳ႕နဲ႔ (၃၆)ကီလုိမီတာကြာေဝးတယ္။ ဒီေလဆိပ္က တရုတ္ျပည္တြင္း ေလေၾကာင္းလိုင္းခြဲေလဆိပ္ (Branch line airport) ျဖစ္တယ္။ ခ်မ္းရြန္ခရုိင္နဲ႔အနားမွာ ခရီးသြားလာေရးနဲ႔ အမ်ားျပည္သူဝန္ေဆာင္မႈ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ တည္ေဆာက္ထားတာျဖစ္တယ္။

14、宁蒗泸沽湖机场

နင္လန႔္လူကူးဟုိ ေလဆိပ္

နင္လန႔္လူကူးဟုိ ေလဆိပ္က နင္လန႔္ခရုိင္ထဲမွာ တည္ရွိၿပီး ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္အထက္ (၃၂၉၂.၉)မီတာမွာရွိတယ္။ ဒီေလဆိပ္က ကုန္းျပင္ျမင့္ေလဆိပ္ျဖစ္တယ္။ တရုတ္ျပည္တြင္း ေလေၾကာင္းလိုင္းခြဲေလဆိပ္(Branch line airport)လည္း ျဖစ္တယ္။

15、澜沧景迈机场
လန္ခ်မ္းက်င္းမုိင္ေလဆိပ္

လန္ခ်မ္းက်င္းမုိင္ေလဆိပ္က ဖူအလ္ၿမိဳ႕ လန္ခ်မ္းလားဟုတုိင္းရင္းသား ကုိယ္ပုိင္အုတ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရခရုိင္မွာ တည္ရွိတယ္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလ(၂၆)ရက္ေန႔မွာ စတင္ၿပီး တရားဝင္ပ်ံသန္းဆင္းသက္တာျဖစ္တယ္။

滇ICP备 09002441号
中华人民共和国国务院新闻办公室 支持指导
云南省人民政府新闻办公室 主办
云南日报报业集团 承办
本网站由云桥网版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像
Copyright ©yunnangateway.com All Rights Reserved since 2006