ကြၽန္ေတာ္ျပည္ပခရီးစဥ္တြင္ မ်က္ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရေသာ တ႐ုတ္ထြက္ကုန္မ်ား

2018-09-29 18:32:22 |သတင္းအရင္းအျမစ္ 《人民日报》海外版

 

ပံုမွာ ေဆာင္းပါးရွင္သည္ တရုတ္ရုိးရာတုိင္းရင္းဝိဇၨာပညာသင္တန္း၏ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ဖလွယ္ေနစဥ္။

လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္(၄၀)က အဂၤလန္ေစ်းကြက္တြင္ တ႐ုတ္ထြက္ကုန္အား ေစ်း၀ယ္စင္တာ၏ ရွာရန္မ လြယ္ေသာေနရာ၌သာထား  

၁၉၇၈ ခုႏွစ္ႏွစ္ကုန္က ကြၽန္ေတာ္သည္ Cambridge တကၠသုိလ္သုိ႔ သြားေရာက္ေလ့လာရာတြင္ သိပၸံ ပညာသမုိင္းေၾကာင္းပညာရွင္ Joseph Terence Montgomery Needham ၏ စားပြဲေပၚရွိ စာေရးစကၠဴ၊ ခဲတံႏွင့္ ခဲဖ်က္မ်ားက အားလံုးႏုိင္ငံျခားထြက္ကုန္ျဖစ္သည္ကုိ ေတြ႕ခဲ့ရၿပီး အဂၤလန္ႏုိင္ငံက အလြန္ ႏုိင္ငံတကာအျမင္ရွိေသာႏုိင္ငံျဖစ္သည္ဟု ကြၽန္ေတာ္ခံစားမိခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ အဂၤလန္ႏုိင္ငံရိွ ေစ်းႏွင့္ဆုိင္မ်ားတြင္ ပစၥည္းေပါမ်ားႂကြယ္ဝသည္။ ကြၽန္ေတာ္သည္ ေစ်း၀ယ္ စင္တာတြင္ တ႐ုတ္ထြက္ကုန္ကုိ အၿမဲရွာေဖြၿပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ တရုတ္ထြက္ The seagull DF ကင္မရာႏွင့္ ကေလးကစားစရာမ်ားသည္ ရွာဖြယ္ခက္ေသာေနရာ၌ ထားရွိသည္ကုိ ေတြ႕ခဲ့သည္။ အဆုိပါ တ႐ုတ္ထြက္ကုန္သည္ စင္ေပၚတြင္ တင္ေရာင္းထားရသည္မွာ အခ်ိန္ၾကာသည္ဟု ထင္ပါသည္။

လြန္ခ့ဲေသာအႏွစ္(၃၀)က ၾသစေၾတးရီးယားတုိက္ေစ်းကြက္တြင္ရွိေသာ တ႐ုတ္ထြက္ကုန္မ်ား ေရာင္းအားမေကာင္းခဲ့

၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ထိ အခ်ိန္ကာလတြင္ ကြၽန္ေတာ္သည္ ၾသစေၾတးရီးယားအေျခစုိက္ တ႐ုတ္ သံ႐ံုးတြင္ အလုပ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္က Canberra ၿမိဳ႕ ေစ်းကြက္တြင္ တ႐ုတ္ထြက္ကုန္မ်ားကုိ ေတြ႕ခဲ့ရၿပီး ယင္းတုိ႔သည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ကိရိယာပစၥည္း၊ အေသးစား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားစက္ ကိရိယာ၊ အက်ႌႏွင့္ ဖိနပ္မ်ားျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ အရည္အခ်င္းတူညီေသာ အျခားႏုိင္ငံမွ ပစၥည္းမ်ား သည္ တ႐ုတ္ထြက္ကုန္ ေစ်းႏႈန္းထက္ ပုိေကာင္းခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့ေသာအႏွစ္(၂၀)က အေမရိကန္ေစ်းကြက္တြင္ရွိေသာ တ႐ုတ္ထြက္ကုန္သည္ အဆင့္ျမင့္ ေစ်းကြက္သုိ႔ ေရာက္ရိွ

လြန္ခ့ဲေသာ ရာစုႏွစ္ကုန္မွ ယခုရာစုႏွစ္ဆန္းကာလတြင္ ကြၽန္ေတာ္သည္ အေမရိကန္သုိ႔ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ခဲ့သည္။ ထုိအခ်ိန္ကာလတြင္ အေမရိကန္ေစ်းကြက္၌ တ႐ုတ္ထြက္ကုန္သည္ အက်ႌ၊ ပရိေဘာဂ၊ ေသတၱာအျပင္၊ လက္ကုိင္ဖုန္း၊ စက္ကိရိယာ၊ စြမ္းအင္သစ္ပစၥည္း စသည္တုိ႔ ေပါမ်ားလာ သည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ Haier ကုမၸဏီလည္း South carolina – SC တြင္ စက္႐ံုစတင္တည္ေဆာက္ၿပီး အိမ္သံုး လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမွာ အေမရိကန္တြင္ ေရပန္းစားလာခဲ့ရာ “တ႐ုတ္ထြက္ကုန္”ေခတ္မမီျခင္းႏွင့္ အဆင့္မ ျမင့္ျခင္းသည္ သမုိင္းေဟာင္းျဖစ္သြားခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့ေသာ္(၁၀)ႏွစ္က Houston ေစ်းကြက္တြင္ရွိေသာ တ႐ုတ္ထြက္ကုန္ နာမည္ေက်ာ္တံဆိပ္ ေရပန္းစားလာ

၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အထိ ကြၽန္ေတာ္သည္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ Houston ၿမိဳ႕တြင္ ေနထုိင္ခဲ့ၿပီး Houston သည္ ကမၻာေပၚတြင္ ဆ႒မ အႀကီးမားဆံုးဆိပ္ကမ္းျဖစ္သည္၊ အေမရိကန္အစည္ကား ဆံုးဆိပ္ကမ္းလည္း ျဖစ္သည္။ ကြၽန္ေတာ္သည္ အဆုိပါေနရာတြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံေတာ္ အလံခ်ိတ္ဆြဲ ထားေသာ COSCO တံဆိပ္ေရးထိုးထားသသည့္ သေဘၤာႀကီးကုိ ေတြ႕ဖူးခဲ့ကာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ ကြန္တိန္နာတင္ေသာ မီးရထားကုိလည္း လက္ေတြ႕မ်က္ျမင္ျဖစ္ခဲ့သည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္ထုတ္လုပ္ျခင္းမွ တ႐ုတ္ဖန္တီးထုတ္လုပ္ျခင္းသုိ႔ အဆင့္တုိးျမႇင့္လာ

ယခုႏွစ္ပုိင္းတြင္ ရုရွား၊ အေမရိကန္၊ ေတာင္ကုိးရီးယား၊ ၾသစေၾတးရီးယားသုိ႔ ခရီးထြက္ရာတြင္ အဆုိပါ ႏုိင္ငံ၏ ေလဆိပ္၊ ေျမေအာက္ရထား၊ ကုန္ဆုိင္မ်ားတြင္ တ႐ုတ္စာကုိ ေတြ႕ႏုိင္ၿပီး တ႐ုတ္စကား ေျပာ တတ္ေသာ ဝန္ထမ္းကုိလည္း ေတြ႕ႏုိင္သည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံကုိ ျပန္သည့္အခါ ကြၽန္ေတာ္သည္ GPS ၿဂိဳဟ္တုလမ္းၫႊန္ စနစ္တစ္ခုလည္း အတူယူလာခဲ့သည္။ ၿပီးေနာက္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ Beidou ၿဂိဳဟ္တုလမ္းၫႊန္စနစ္ႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ရာတြင္ Beidou လည္း GPS ကဲ့သုိ႔အဆင္ေျပျခင္း၊ ကြာျခားခ်က္မရွိျခင္းကုိ ေတြ႕ရိွရသည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္ထြက္ကုန္မ်ားသည္ တ႐ုတ္ထုတ္လုပ္ျခင္းမွ တ႐ုတ္ဖန္တီးထုတ္လုပ္ျခင္းသုိ႔ အဆင့္တုိးျမႇင့္လာကာ အခ်ိန္ပုိၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် ေရပန္းစားလာလ်က္ရွိသည္။

သတင္းအရင္းအျမစ္၊ ျပည္သူ႔ေန႔စဥ္သတင္းစာ ျပည္ပေကာ္လံမွ ေကာက္ႏုတ္တင္ျပသည္ျဖစ္ၿပီး ေဆာင္းပါးရွင္သည္ Houston အေျခစုိက္ တ႐ုတ္ေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္ရံုးမွ ေကာင္စစ္ဝန္ေဟာင္း ျဖစ္သည္။

ဘာသာျပန္၊ Yunnan Gateway.

滇ICP备 09002441号
中华人民共和国国务院新闻办公室 支持指导
云南省人民政府新闻办公室 主办
云南日报报业集团 承办
本网站由云桥网版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像
Copyright ©yunnangateway.com All Rights Reserved since 2006