မြန္ဟုိင္ခရုိင္၊ လက္ဖက္ေျခာက္ႏွင့္လက္ဖက္ယဥ္ေက်းမႈျဖင့္ အစိမ္းေရာင္ေနထုိင္ပံုကုိ ဖန္တီး

2018-02-12 18:01:11 |သတင္းအရင္းအျမစ္ 云桥网

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ယူနန္ျပည္နယ္အစုိးရအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပသည္မွာ--ယူနန္ျပည္နယ္သည္ ကမၻာေပၚတြင္ အဆင့္အတန္းအျမင့္ဆံုးေသာ “အစိမ္းေရာင္စြမ္းအင္”၊ “အစိမ္းေရာင္ အစားအေသာက္”၊ “က်န္းမာေသာ ေနထုိင္မႈနည္း”ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ၿပီး ရင္းႏွီးေငြ(၁၀၀)ဘီလီယံေက်ာ္ေသာလုပ္ငန္းသစ္ကုိ ဖန္တီးကာ အဆင့္အတန္းျဖတ္ေက်ာ္မႈျဖင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္သည့္ယူနန္ျပည္နယ္အတြက္ အစိမ္းေရာင္၊ အဆင့္ျမင့္ တြန္းအားသစ္ကုိ ထည့္ သြင္းေပးသည္။ ဇန္နဝါရီလ(၃၁)ရက္ေန႔တြင္၊ စစ္ေဆာင္ပန္းနားတုိင္(ရွမ္း)တုိင္းရင္းသား ကုိယ္ပုိင္အုတ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရျပည္နယ္ခြဲမြန္ဟုိင္ခရုိင္တြင္ အလြန္ထူးျခားမႈရွိေသာ“အစိမ္းေရာင္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးလမ္းေၾကာင္း”ကုိ ေျခလွမ္းေနျခင္း ကြၽန္မတုိ႔သတင္းေထာက္သည္ ေတြ႕ရွိပါသည္။ ၎သည္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ လက္ဖက္ေျခာက္လုပ္ငန္းႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းပူးတြဲၿပီး အတူဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္သည့္လမ္းေၾကာင္းျဖစ္သည္။

特色茶旅游 动手做起来

မြန္ဟုိင္ခရုိင္၏တာ့ရိလက္ဖက္ျခံတြင္ ယူနန္ေရွးေခတ္ပံုစံေစ်းတန္းကုိ သီးသန႔္တည္ေဆာက္ၿပီး ေရွးေခတ္လက္ဖက္ေျခာက္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ လက္ဖက္ပင္စုိက္လယ္သမားမ်ား၏ေနထုိင္စားေသာက္မႈ၊ လက္ဖက္ေျခာက္ေရာင္းဝယ္ေရးအေျခအေနမ်ားကုိ ျပသေပးသည္။ ခရီးသည္မ်ားသည္ မြန္ဟုိင္လက္ဖက္ျခံတြင္ ယူနန္၏ကုန္စည္တင္ျမင္းအုပ္အဖြဲ႕ယဥ္ေက်းမႈကုိ ခံစားႏုိင္သည္။ ထုိ႔ျပင္၊ လက္ဖက္ရြက္ခူးျခင္း၊ လက္မႈအႏုပညာျဖင့္ လက္ဖက္ေျခာက္ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားသည္လည္း လက္ေတြ႕ျပဳလုပ္ခံစားႏုိင္သည္။ တခ်ိန္တည္းတြင္ ဖူအလ္လက္ဖက္ေျခာက္၏ေဝဖန္ေသာက္ၾကည့္ျခင္း၊ လက္ဖက္ရည္ႏွပ္ေဖ်ာ္ျခင္းသင္တန္းသုိ႔လည္း ပါဝင္ႏုိင္သည္။ အဆုိပါေနရာတြင္ ခရီးသည္မ်ားသည္ လက္ဖက္ရြက္ျဖင့္ခ်က္ျပဳတ္သည့္အစားအစာကုိ သံုးေဆာင္သည္၊ လက္ဖက္ေျခာက္ယဥ္ေက်းမႈကုိ အဓိကေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အလွဆင္ထားသည့္ဟုိတယ္၌တည္းခုိသည္၊ ေဆြမ်ဳိးတုိ႔အတြက္ လက္ေဆာင္ေတြလည္း လက္ဖက္ေျခာက္ျပားျဖစ္သည္။

“အခုမွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က က်န္းမာေရး၊ ခရီးသြားလာေရးနဲ႔လက္ဖက္ေျခာက္တုိ႔ ပူးတြဲလာတယ္။ သဘာဝပတ္ဝန္က်င္းကုိ အေျချပဳ၊ လက္ဖက္ေျခာက္ကုိ အဓိကေနရာထားၿပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ဖ်က္ဆီးျခင္းမရွိတဲ့ ခရီးသြားလာေရးကုိ လုပ္ေဆာင္တယ္”ဟု မြန္ဟုိင္ခရုိင္လက္ဖက္ေျခာက္စီမံ ခန႔္ခြဲေရးဦးစီးဌာနဒုတိယဌာနမႉး ခ်ိန္ခ်န္မွေျပာသည္။

滇ICP备 09002441号
中华人民共和国国务院新闻办公室 支持指导
云南省人民政府新闻办公室 主办
云南日报报业集团 承办
本网站由云桥网版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像
Copyright ©yunnangateway.com All Rights Reserved since 2006