ေက်ာ္မာ၊ တိဗက္တုိင္းရင္းသား႐ုိးရာဝတ္စံုကုိ အသက္ထက္ဆံုးခ်ဳပ္လုပ္ေအာင္ျမင္လ်က္ရွိ

2018-09-11 17:44:12 |သတင္းအရင္းအျမစ္ 云桥网

“ေဖေဖေမေမက သမီး(၅)ေယာက္ေမြးထားတယ္။ ကြၽန္မက အႀကီးဆံုးသမီးျဖစ္တယ္။ ငယ္စဥ္ ကစၿပီး ေဖေဖေမေမက ကြၽန္မအတြက္ ေတာင္းဆုိခ်က္တစ္ခုပဲရွိတယ္။ ဒါက တိဗက္တုိင္းရင္းသား ႐ုိးရာဝတ္စံုခ်ဳပ္တာပါ။ တကယ္ေျပာရင္ ဒါကလည္း ကြၽန္မအႀကိဳက္ဆံုးကိစၥ ျဖစ္တယ္ေလ။”

အဆုိပါစကားသည္ ယူနန္ျပည္နယ္ ျဒပ္မဲ့ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္စီမံကိန္းျဖစ္ေသာ တိဗက္ တုိင္းရင္းသား႐ုိးရာဝတ္စံု ခ်ဳပ္လုပ္ေရးအႏုပညာဆက္ခံသူ ေက်ာ္မာ၏ရင္တြင္းစကားျဖစ္သည္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔၏သတင္းေထာက္တုိ႔သည္ နံနက္ေစာေစာစီးစီးတြင္ ေက်ာ္မာ၏ အိမ္တည္ရွိရာ ယူနန္ ျပည္နယ္ တီက်င့္တိဗက္ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရျပည္နယ္ခြဲ သခင္ခ႐ုိင္၏ ပင္က်ီလန္ၿမိဳ႕နယ္သုိ႔ ေရာက္ရွိ ၾကသည္။ သူမ၏ အလွျပင္ဆင္ဝတ္ဆင္ထားေသာ ခရမ္းေရာင္ တိဗက္တုိင္းရင္းသား႐ုိးရာဝတ္စံုက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔၏မ်က္စိကုိ ဆြဲေဆာင္ေနသည္။ ၎အက်ႌအေပၚတြင္ ေရႊခ်ည္ျဖင့္ ပန္းပံုကုိထုိးထားၿပီး အလြန္ေသသပ္ေခ်ာေမြ႕လွပသည္။

ေက်ာ္မာသည္ အသက္(၁၅)ႏွစ္မွကတည္းက တိဗက္တုိင္းရင္းသား႐ုိးရာဝတ္စံုခ်ဳပ္လုပ္ျခင္းကုိ သင္ၾကားခဲ့ကာ (၁၀)ႏွစ္အၾကာတြင္ သူမဘဝထဲတြင္ ပထမဆံုး၀တ္စံုကုိ ကိုယ္တိုင္ခ်ဳပ္လုပ္သည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ သူမသည္ အသက္(၅၅)ႏွစ္ရွိၿပီး မိမိ၏ တိဗက္တုိင္းရင္းသား႐ုိးရာဝတ္စံု အလုပ္႐ံုလည္း ဖြင့္လွစ္ထားကာ သူတုိ႔ခ်ဳပ္ထားသည့္တိဗက္တုိင္းရင္းသား႐ုိးရာဝတ္စံုကုိ ေဒသခံမ်ားအၾကားႏွင့္ အနီးပတ္ဝန္းက်င္ေနရာမ်ားတြင္ ေရပန္းစားလ်က္ရွိေနသည္။

“တိဗက္တုိင္းရင္းသား႐ုိးရာဝတ္စံုက လက္မႈအႏုပညာနဲ႔လုပ္ရတယ္။ အမ်ဳိးသမီးတုိ႔ရဲ႕အက်ႌက အလုပ္ပုိမုိ႐ႈပ္ေထြးတယ္ေလ။ လူငယ္၊ အသက္(၃၀)-(၄၀)အမ်ဳိးသမီနဲ႔ လူၾကီးေတြဝတ္တဲ့ ၀တ္စံုပံုစံ ေတြက မတူပါဘူး။ ၿပီးေနာက္ အဝတ္ထည္နဲ႔ အလွဆင္ပစၥည္းလည္း အေရးႀကီးပါတယ္။ တစ္ေယာက္ တည္းခ်ဳပ္ရင္ (၁၀)ရက္ေက်ာ္အခ်ိန္ယူရတယ္”ဟု ေက်ာ္မာသည္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အား မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ သည္။ သူမသည္ တိဗက္တုိင္းရင္းသား႐ုိးရာဝတ္စံုဆုိင္ရာအေၾကာင္းေျပာရင္း ေပ်ာ္ရႊင္စြာျပံဳးေနရာ အနားရိွသူမ်ားကုိလည္း ဝမ္းသာျခင္းကူးစက္ေစသည္။

ပင္က်ီလန္ၿမိဳ႕နယ္၏ တိဗက္တုိင္းရင္းသား႐ုိးရာဝတ္စံုသည္ အေရာင္ေတာက္ပရႊန္းတင့္ၿပီး အလွဆင္ ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း သင့္ေတာ္စြာ ဖက္စပ္ေပးထားသည္။ တိဗက္တုိင္းရင္းသား႐ုိးရာဝတ္စံု၏ ပံုစံကုိ ဆက္ခံၿပီး တခ်ိန္တည္းတြင္ ေခါင္းေပါင္းႏွင့္ အတြန႔္တြန႔္အလိပ္လိပ္ခ်ဳပ္ထားသည့္ ဂါဝန္စသည့္ ပင္က်ီလန္၏ ေဒသခံထူးဆန္းခ်က္ရွိေသာစတုိင္းလ္လည္း ေပါင္းစပ္ထားသည္။

တိဗက္တုိင္းရင္းသား႐ုိးရာဝတ္စံုသည္ ယခုေခတ္အထိ တိဗက္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး၏ ေနထုိင္မႈဘဝတြင္ အေရးပါေနေသးၿပီး လူတုိင္းအနည္းဆံုး တစ္စံုရွိရမည္ျဖစ္ကာ သုမဂၤလာဒုမဂၤလာကိစၥ၊ ႏွစ္သစ္ကူး စသည့္ပြဲေတာ္ေထာပနာျပဳပြဲ၊ ေကာကြၽမ္းအက ( တိဗက္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး၏ အကႀကီး(၃)မ်ဳိးထဲတြင္ တစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္) တို႔တြင္ တိဗက္တုိင္းရင္းသား႐ုိးရာဝတ္စံုကုိ ဝတ္ဆင္ၾကရသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ခ်ဳပ္ပံု ခ်ဳပ္နည္းဆက္ခံသူ ေပ်ာက္ကြယ္လုနီးနီး ျဖစ္ေနရသည့္ အခက္အခဲကုိ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ဖူးသည္။ “ကြၽန္မ အေဖက တြန္က်ဴလင္တိဗက္ဗုဒၶဘာသာဘုရားေက်ာင္းရဲ႕ အကကဖုိ႔ အဝတ္အစားခ်ဳပ္တဲ့ဖိတ္ၾကားစာ ကုိ လက္ခံ တဲ့အခါ သူက ေဒသခံေနရာမွာ တိဗက္တုိင္းရင္းသား႐ုိးရာဝတ္စံုကုိ ခ်ဳပ္တတ္တဲ့ တစ္ေယာက္တည္း ေသာသူျဖစ္ေနတယ္”ဟု ေက်ာ္မာမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တိဗက္တုိင္းရင္းသား႐ုိးရာဝတ္စံုသည္ ေက်ာ္မာကုိ နက္႐ႈိင္းစြာ ဆြဲေဆာင္ေနၿပီး ႏွစ္ေပါင္းၾကာရွည္စြာ ႀကိဳးစားၿပီးေနာက္ သူမသည္ အလြန္ကြၽမ္းက်င္လာသည္။ အလြန္ပူအုိက္ေသာ ေႏြဦးရာသီေရာ ေအးခ်မ္းေသာ ေဆာင္းရာသီပါ သူမသည္ အလုပ္ႀကိဳးစားေလ့ရွိသည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ ေက်ာ္မာသည္ သူမေဖေဖ၏ လက္မႈအႏုပညာကုိ ဆက္ခံျခင္းအျပင္ သူမ၏ေခြၽးမလည္း သင္ၾကားေနသည္။ သူတုိ႔ခ်ဳပ္လုပ္သည့္ အက်ႌကုိ လူႀကိဳက္မ်ားလွသည္။

“စက္တင္ဘာလေရာက္ၿပီ။ ဒါေပမဲ့ အခု ေအာ္ဒါမွာယူမႈ အမ်ားအျပားက်န္ေနေသးတယ္၊ မၿပီးေသး ဘူး။ တန္းစီရတဲ့အတြက္ ကြၽန္မတုိ႔လည္း ေတာ္ေတာ္အားနာပါတယ္”ဟု ေက်ာ္မာ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သူမ၏ မိတ္ဆက္ျခင္းအရ အလုပ္႐ံုတြင္ ပံုမွန္တိဗက္တုိင္းရင္းသားအဝတ္အစားနွင့္ ပြဲတက္အဝတ္ အစားႏွစ္မ်ဳိးခ်ဳပ္လုပ္ေနသည္။ ေစ်းႏႈန္းလည္း တ႐ုတ္ေငြ ေထာင္ခ်ီမွ ေသာင္းခ်ီအထိ ကြာျခားသည္။ ထုိ႔ျပင္၊ သူမတို႔ခ်ဳပ္လုပ္ထားသည့္ အဝတ္အစားသည္ လက္မႈအႏုပညာေကာင္းမြန္ေခ်ာေမြ႕မႈေၾကာင့္ ျပတုိက္မ်ားကလည္း ၀ယ္ယူထိန္းသိမ္းထားၾကသည္။

“အက်ႌက လည္ေထာင္မပါရင္ ဒီေလာက္ေလးတဲ့အလွဆင္ပစၥည္း ဝတ္တဲ့အခါ နာမယ္ေလ”ဟု ေက်ာ္မာ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သူမသည္ ႐ုိးရာခ်ဳပ္ပံုခ်ဳပ္နည္းကုိ ေကာင္းမြန္အဆင္ေျပေအာင္ တီထြင္ေျပာင္းလဲေပးခဲ့သည္။ တိဗက္တုိင္းရင္းသား႐ုိးရာဝတ္စံုကုိ ယခုအခ်ိန္ လည္ေထာင္ထည့္ခ်ဳပ္ ထားသည္။ ႐ုိးရာတိဗက္ဝတ္စံု ႀကိဳးဆြဲရမည့္ေနရာသည္ သူမလည္း ႐ုန္းျပန္ႀကိဳးျဖင့္ အစားထိုးဖန္တီး ခဲ့သည္။

မႏွစ္က အကကဖုိ႔ ဝတ္ေသာအဝတ္အစားခ်ဳပ္လုပ္ရန္ တြန္က်ဴလင္တိဗက္ဗုဒၶဘာသာ ဘုရားေက်ာင္း သည္ ေက်ာ္မာကုိ ဖိတ္ၾကားသည္။ အဆုိပါဘုရားေက်ာင္း၏ အကကရန္ အဝတ္အစားလည္း ေက်ာ္မာ၏ ေဖေဖခ်ဳပ္လုပ္ထားသည္ျဖစ္သည္။ “ကြၽန္မရဲ႕တသက္မွာ ကိစၥတစ္ခုပဲလုပ္တယ္။ ဒါက တိဗက္ တုိင္းရင္းသား႐ုိးရာဝတ္စံုခ်ဳပ္လုပ္တာျဖစ္တယ္ေလ”ဟု သူမသည္ ေျပာရင္းျပံဳးေနသည္။

滇ICP备 09002441号
中华人民共和国国务院新闻办公室 支持指导
云南省人民政府新闻办公室 主办
云南日报报业集团 承办
本网站由云桥网版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像
Copyright ©yunnangateway.com All Rights Reserved since 2006