ယူနန္လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းယဥ္ေက်းမႈ(၇) -- ပုိင္တုိင္းရင္းသား၏လက္ထပ္ထိမ္းျမားမဂၤလာ

2018-06-01 18:33:47 |သတင္းအရင္းအျမစ္

ပုိင္တုိင္းရင္းသား၏လက္ထပ္ထိမ္းျမားမဂၤလာ-- သတုိ႔သမီးကုိ တို႔ဆိတ္ျခင္းသည္ မဂၤလာ က်က္သေရႏွင့္ျပည့္ႏွက္သည္ဟု ယူဆ

ေနထြက္ခ်ိန္ကစတင္ကာ တာ့လီအလ္ယြမ္ခရုိင္ လ်ဴက်ဲၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပုိင္တုိင္းရင္းသားအမ်ဳိးသမီးတုိ႔သည္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ အျပင္းအထန္ အလုပ္လုပ္ၾကသည္။ ယေန႔ကေတာ့ ပုိင္တုိင္းရင္းသားအမ်ဳိးသမီး လီေဝေက်ႏွင့္ ဟန္လူမ်ဳိး ဝမ္ေထာင္တုိ႔ လက္ထပ္ထိမ္းျမား မဂၤလာေဆာင္ေန႔ျဖစ္သည္။ မဂၤလာေဆာင္အခမ္းအနားပြဲကုိ သတုိ႔သမီးအိမ္တြင္ က်င္းပေနသည္။

ရပ္ေဆြရပ္မ်ဳိး အခ်င္းခ်င္း ကူညီရင္း ခ်စ္ေမတၱာတိုးပြားလာ

ယမန္ေန႔ညက လီေဝေက်၏ အဖုိးသည္ ပုိ္င္လူမ်ဳိး၏ ထိမ္းျမားမဂၤလာဓေလ့ထံုးစံ အတုိင္း ရြာထဲမွ က်န္းမာသန္စြမ္းေသာ သားသမီးေျမးျမစ္မ်ားျပားေသာ ဇနီးေမာင္ႏံွတုိ႔အား တိတ္တဆိတ္ ဖိတ္ၾကားထားျပီး သူ႔ေျမး၏ဇနီးေလာင္းအတြက္ မဂၤလာေဆာင္ခုတင္ကုိ စီစဥ္ေပးထားကာ မိသားစုဝင္ဦးေရမ်ားျပားလာႏုိ္င္ရန္ ဆုေတာင္းေပးၾကသည္။

မဂၤလာေဆာင္အခမ္းအနားပြဲ က်င္းပသည့္ေန႔ နံနက္ပုိင္းက လီေဝေက်သည္ အလ္ယြမ္ခရုိင္တြင္ အလွျပင္ေနၿပီး သူ႔အဖုိးသည္လည္း မဂၤလာေဆာင္အခမ္းအနားအတြက္ စားေကာင္းေသာက္ဖြယ္မ်ားကုိ ျပင္ဆင္ေနလ်က္ရွိသည္။ ဤေက်းရြာတြင္ မည္သည့္အိမ္ေထာင္စုက တည္ခင္းဧည့္ခံမည္ျဖစ္ေစ အျခားေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားက မိသားစု၀င္တစ္ေယာက္စီအား ေစလႊတ္ၿပီး သြားေရာက္ကူညီေလ့ရွိသည္။

ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားေသာေတးသီခ်င္းသံႏွင့္အတူ ပူေႏြးေသာ စားေကာင္ေသာက္ဖြယ္မ်ား ခ်က္ျပဳတ္ၿပီးပါၿပီ။ မုန႔္ပဲသေရစာမ်ားကုိ ခ်က္ျပဳတ္သည့္ ေဒၚႀကီးက စေလာင္းဖံုးကို ဖြင့္ျပရာ ဤမုန႔္မွာ ကြၽန္မတုိ႔ ခါတုိင္း ေတြ႕ရေသာမုန႔္ႏွင့္ ေတာ္ေတာ္ကြာျခားပါသည္။ ဝါျဖန႔္ျဖန႔္မုန႔္ေပၚတြင္ အနီေရာင္အလွတန္ဆာႏွစ္ထပ္ ဆင္ထားသည္။ တစ္တံုးျခင္း တျမံဳ႕ျမံဳ႕ဝါးရင္း ျမည္းစမ္းၾကည့္လွွ်င္ အရသာပုိရွိသည္။ ဤမုန႔္ကေတာ့ အလ္ယြမ္၏ ေဒသထြက္ ထူးျခားေသာမုန႔္ျဖစ္ၿပီး လူသိမ်ားေသာ အာလူးႏွင့္ ခ်က္ျပဳတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ အာလူးမုန႔္ခ်က္ျပဳတ္ၿပီးသည့္အခ်ိန္တြင္ ေခါင္ရည္မုန႔္လံုးေရေပၚလည္း ထည့္လာၿပီျဖစ္သည္။ "အားလံုး ပူေႏြးေႏြး ေခါင္ရည္ အရင္ေသာက္ပါ။ သတုိ႔သမီး ေရာက္ေတာ့မယ္" ဟု လီေဝေက်၏ အဖိုးက ဖိတ္ေခၚသည္။

သတုိ႔သမီးက အိမ္ကုိ ေရာက္ေရာက္ခ်င္း အသက္ႀကီးေသာ ဦးႀကီးတစ္ဦးက အေမႊးတုိင္တစ္တုိင္ကုိကုိင္ၿပီး သတုိ႔သား၏ မ်က္စိပတ္လည္ တစ္ပတ္ၿပီး တစ္ပတ္ ဝုိင္းပတ္ သည္။ သတုိ႔သားႏွင့္သတုိ႔သမီးတုိ႔ မသိလိုက္ခင္မွာပင္ ေပါက္ေပါက္မ်ားစြာကုိ သူတုိ႔မ်က္ႏွာေပၚတြင္ ဖ်န္းလုိက္ပါေတာ့သည္။ ဤဓေလ့ကို "မ်က္ခံုးေမြးမီးေလာင္၊ ေပါက္ေပါက္မ်ားဖ်န္း"ဟု ေခၚေ၀ၚၿပီး "မဂၤလာအေပါင္းႏွင့္ျပည့္စံုရန္၊ ေကာက္ပဲသီးႏံွအထြက္မ်ားျပားရန္၊ သားေကာင္းရရွိၿပီး မဂၤလာက်က္သေရတိုးမ်ားေစရန္" စသည့္ဆုေတာင္းမ်ား ျပည့္ဝေစသည္ဟု ပုိင္လူမ်ဳိးတို႔က ထင္ျမင္ယူဆၾကသည္။

အတူယွဥ္တြဲကန္ေတာ့ပြဲအခမ္းအနားက်င္းပစဥ္ သတုိ႔သားႏွင့္သတုိ႔သမီးတုိ႔သည္ မိမိ ၏ သက္ႀကီးဝါႀကီးမ်ားအား တစ္ဦးစီ ကန္ေတာ့ေလ့ရွိၿပီး လက္ေဆာင္တစ္ဖန္ျပန္ လည္ဆက္သခ်ိန္တြင္ သက္ႀကီးဝါႀကီးတုိ႔သည္ သူတုိ႔အား အန္ေပါင္းေပးေလ့ရွိသည္။ ဇာတိေျမတြင္ ေဆြမ်ဳိးမိတ္သဂၤဟမ်ားျပားေသာေၾကာင့္ ဤအခမ္းအနားက်င္းပသည့္အခ်ိန္မွာ ေန႔တစ္ဝက္ကုန္သည္။

ေနရာအလုိက္ ဓေလ့ထံုးစံမတူေပ

တာ့လီတြင္ ပုိင္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုသည္ ေနရာအႏံွ႔တြင္ ေနထုိ္င္သည္။ ပုိင္တုိ္င္းရင္းသားေက်းရြာတုိင္း၏ ထိမ္းျမားမဂၤလာေဆာင္ဓေလ့ထံုးစံလည္း ေတာ္ေတာ္ကြာျခားပါသည္။ ဥပမာဆုိလွွ်င္ က်န္ခြၽမ္ခရုိ္င္၊ တာ့လီရွီက်ဳိၿမိဳ႕နယ္စသည့္ေဒသတြင္ တည္ရွိေသာ ေက်းရြာအခ်ဳိ႕တြင္ သတုိ႔သမီးႀကိဳဆုိေသာအဖြဲ႕သည္ သတုိ႔သားအိမ္ေရွ႕ကုိ ေရာက္ၿပီး သတုိ႔သမီး၏ အစ္ကုိသုိ႔မဟုတ္ေမာင္ေလးသည္ သတုိ႔သမီးကုိ ခ်ီပုိးကာ မဂၤလာေဆာင္အခန္းသုိ႔ အရွိန္ဟုန္ျဖင့္ ေျပး၀င္ေလ့ရွိသည္။

ပုိင္လူမ်ဳိးထံုးစံအတုိင္း သတုိ႔သမီးသည္ သတုိ႔သားအိမ္ကုိ ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ မဂၤလာေဆာင္အခမ္းအနားကုိ ဆင္ႏႊဲသည့္ ကေလးမ်ားသည္ ေဆာ့ကစားၾကသည္။ ဤကေလးမ်ားသည္ ပ်ားအံုပမာဝုိင္းကာ စုျပံဳလာၾကၿပီး သတုိ႔သမီးအား ေပါက္ေပါက္မ်ားဖ်န္းရင္းႏွင့္ လက္ျဖင့္ ဆိတ္ၾကသည္။ မဂၤလာက်က္သေရျပည့္စံုဖုိ႔ သတုိ႔သမီးသည္ နာေသာ္လည္း ေဒါသမထြက္ေပ။ သတုိ႔သမီးလည္း ကုိယ့္ကုိယ္ကို ကာကြယ္ဖို႔ ေစာေစာကတည္းက ကတ္ေၾကးကို ျပင္ဆင္ထားျခင္းေၾကာင့္ သတၱိေၾကာင္ေသာ ကေလးသည္ ေရွ႕သုိ႔ မတိုးရဲေပ။ ပုိင္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား စုေ၀းေနထုိင္ေသာ အခ်ဳိ႕ေဒသတြင္ သတုိ႔သမီးကုိ ႀကိဳဆုိေသာအဖြဲ႕သည္ တံခါး၀ကုိ ၀င္၀င္ခ်င္း သတုိ႔သားႏွင့္သတုိ႔သမီးတုိ႔သည္ တစ္ရာမီတာ ေျပးၿပိဳင္ပြဲကုိ ဆင္ႏႊဲသကဲ့သုိ႔ မဂၤလာေဆာင္အခန္းသုိ႔ ေခါင္းအံုးကုိ လုေျပးသည္။ မည္သူက ေခါင္းအံုးကုိ လု၍ရပါက ထိုသူသည္ အိမ္ေထာင္စုကုိ ဦးစီးသည္ဟု ပုိ္င္လူမ်ဳိးတုိ႔က ထင္ျမင္ယူဆၾကသည္။

စာ/ပံု--Liu Jiatong

滇ICP备 09002441号
中华人民共和国国务院新闻办公室 支持指导
云南省人民政府新闻办公室 主办
云南日报报业集团 承办
本网站由云桥网版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像
Copyright ©yunnangateway.com All Rights Reserved since 2006