“‘ရပ္၀န္းတစ္ခုႏွင့္ လမ္းေၾကာင္းတစ္သြယ္’ ေဆြမ်ဳိးေပါက္ေဖာ္ခ်စ္ၾကည္ေရး ေမြးရာပါႏွလံုးေရာဂါေ၀ဒနာရွင္ကေလးငယ္မ်ားကုသေပးသည့္လႈပ္ရွားမႈ”မွ ကေလး(၁၀)ဦး ကူမင္းၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရိွလာ

2018-10-11 18:20:04 |သတင္းအရင္းအျမစ္ 云桥网

“‘ရပ္၀န္းတစ္ခုႏွင့္လမ္းေၾကာင္းတစ္သြယ္’ ေဆြမ်ဳိးေပါက္ေဖာ္ခ်စ္ၾကည္ေရး ေမြးရာပါႏွလံုးေရာဂါ ေ၀ဒနာရွင္ကေလးငယ္မ်ားကုသေပးသည့္လႈပ္ရွားမႈ” အစီအစဥ္၏ ဒုတိယအသုတ္အေနျဖင့္ အခမဲ့စရိတ္ၿငိမ္းကုသေပးမည့္ ျမန္မာကေလးငယ္(၁၀)ဦးတို႔႔သည္ ေအာက္တိုဘာလ(၁၀)ရက္ေန႔က ကူမင္းၿမိဳ႕သို႔ ဆို္က္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ဤလႈပ္ရွားမႈကို တ႐ုတ္အမ်ိဳးသားကုသုိလ္ျဖစ္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ယူနန္ျပည္နယ္ကုသိုလ္ျဖစ္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ ယူနန္ျပည္နယ္ ဖူ၀ိုက္ႏွလံုးေသြးေၾကာခြဲစိတ္ကုသေဆး႐ံု (ေအာက္တြင္ ယူနန္ဖူ၀ိုက္ေဆး႐ံု) တို႔ပူးတြဲေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤအႀကိမ္မွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ကူမင္းခ်န္ေရႊေလဆိပ္တြင္ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ေရာဂါေ၀ဒနာရွင္ျမန္မာကေလးငယ္ႏွင့္ သူတို႔၏မိဘမ်ားအတြက္ လတ္ဆတ္ေသာပန္းမန္ႏွင့္ အေႏြးထည္မ်ားျဖင့္ ခရီးဦးႀကိဳ ျပဳၾကပါသည္။ တ႐ုတ္အမ်ိဳးသားကုသုိလ္ျဖစ္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ ယူနန္ဖူ၀ိုက္ေဆး႐ံုႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး ယခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ(၁၂)ရက္ေန႔က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေမြးရာပါႏွလံုးေရာဂါေ၀ဒနာရွင္ကေလးငယ္မ်ားအား စစ္ေဆးကာ ကေလးငယ္(၅၈)ဦးအနက္ ေရာဂါဆိုး၀ါးစြာ ခံစားေနရေသာကေလးငယ္(၁၅)ဦးအား ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ၎ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ကုသျခင္းစီမံခ်က္ကို ေရးဆြဲခ်မွတ္ထားပါေၾကာင္း၊ ကူမင္းၿမိဳ႕သို႕ ေရာက္ရွိလာေသာကေလးငယ္(၁၀)ဦးအျပင္ က်န္ရွိေသာကေလးငယ္(၅)ဦးတို႔သည္ ျပည့္စံုေသာေလွ်ာက္ထားခ်က္ရရွိၿပီးေနာက္ ကူမင္းသို႕ လာေရာက္ကုသမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယူနန္ဖူ၀ိုက္ေဆး႐ံုမွ သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူက ေျပာၾကားပါသည္။

ယခုအႀကိမ္ ကူမင္းသို႔ လာေရာက္သည့္ ေရာဂါေ၀ဒနာရွင္ျမန္မာကေလးငယ္မ်ားအနက္ အသက္အႀကီးဆံုးကေလးမွာ (၁၁)ႏွစ္ရွိၿပီး အငယ္ဆံုးကမူ (၂)ႏွစ္အရြယ္သာရိွပါေသးသည္။ တ႐ုတ္အမ်ိဳးသားကုသုိလ္ျဖစ္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ယူနန္၀န္ေဆာင္မႈအဖြဲ႔မွ သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူက မိတ္ဆက္ေျပာျပသည္မွာ ျမန္မာကေလးငယ္ႏွင့္ သူတို႔၏မိဘမ်ားအား ဆရာ၀န္မ်ားႏွင့္ အဆင္ေျပေအာင္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ စကားျပန္ကို အထူးခန္႔အပ္ထားကာ (၂၄)နာရီအခ်ိန္ျပည့္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ အသက္(၈)ႏွစ္ရွိ ကေလးငယ္ ဘုန္းျပည့္လင္းသည္ မ်က္စိေပကလပ္ေပကလပ္လုပ္ကာ ထူးဆန္းစြာျဖင့္ စူးစမ္းေနသည္။ ကၽြန္မကေလးသည္ ေက်ာင္းတက္ေသာ္လည္း ေမြးရာပါႏွလံုးေရာဂါစြဲကပ္ေနသည့္အတြက္ေၾကာင့္ စာေကာင္းေကာင္းမသင္ႏိုင္ေၾကာင္း သူ႔အေမက သတင္းေထာက္အား ေျပာျပသည္။ “တ႐ုတ္ေဆးဆရာ၀န္က ကေလးကို ျမန္ျမန္ကုသေပးဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ဒါမွ ကေလးကလည္း စာေကာင္းေကာင္း သင္ယူႏိုင္လိမ့္မယ္။”ဟု သူက ကေလး၏ဦးေခါင္းကို ညင္သာယုယစြာ ပြတ္သပ္လိုက္ကာ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေျပာျပပါသည္။

ထိုေန႔တြင္ တ႐ုတ္အမ်ိဳးသားကုသုိလ္ျဖစ္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ယူနန္ျပည္နယ္ကုသိုလ္ျဖစ္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ ယူနန္ဖူ၀ိုက္ေဆး႐ံုတို႔သည္ မိမိ၏ အားသာခ်က္မ်ားကို အသီးသီး အသံုးျပဳကာ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ ေမြးရာပါႏွလံုးေရာဂါဆိုး၀ါးစြာ စြဲကပ္ေနေသာ ကေလးငယ္မ်ားအား အခမဲ့စရိတ္ၿငိမ္းကုသေပးမႈကို ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပထမအႀကိမ္အေနျဖင့္ ကေလးငယ္အေယာက္(၁၀၀)အား ကုုသေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာအိမ္ေထာင္စုအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားစြာ သယ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ယူနန္ဖူ၀ိုက္ေဆး႐ံုသည္ တ႐ုတ္ကေလးငယ္(၉)သိန္း(၂)ေသာင္းေက်ာ္ကို စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး စစ္ေဆးသည့္ေဒသမွာ ယူနန္ျပည္နယ္ရွိျပည္နယ္ခြဲႏွင့္ၿမိဳ႕(၉)ခုႏွင့္ ကြမ္ရွီးႏွင့္ေကြ႕က်ဳိးစသည့္ေဒသျဖစ္ေၾကာင္း၊ အနာဂတ္တြင္ ေဘးပတ္၀န္းက်င္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ေဆးကုသဆိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို နက္ရိႈင္းစြာ ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

滇ICP备 09002441号
中华人民共和国国务院新闻办公室 支持指导
云南省人民政府新闻办公室 主办
云南日报报业集团 承办
本网站由云桥网版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像
Copyright ©yunnangateway.com All Rights Reserved since 2006