ႏိုင္ငံတကာတြင္ တ႐ုတ္ပံုရိပ္ျမင့္မားလာသည္ကို လက္ေတြ႕သိျမင္

2019-01-07 18:39:25 |သတင္းအရင္းအျမစ္ 人民日报海外版

၁၉၈၅ ခုႏွစ္တြင္ ကြၽန္မသည္ ေဒၚလာ(၃၀၀)သာယူၿပီး ပဲရစ္သုိ႔ ပညာသင္ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ မသြား ခင္က ကြၽန္မ၏ ေဖေဖႏွင့္ေမေမသည္ “သူမက ကေလးတစ္ေယာက္ပဲ။ ေဒၚလာ(၃၀၀)ထဲနဲ႔ ပဲရစ္သြား တာ ကြၽန္ေတာ္ စိတ္မခ်ႏုိင္ဘူးေလ”ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထုိအခ်ိန္ကာလတြင္ တ႐ုတ္လူမ်ဳိးက အလြန္ ဆင္းရဲၿပီး ယခုေခတ္ ျပည္ပပညာသင္သြားသကဲ့သို႔ မိဘမွ ပုိက္ဆံ ေထာက္ပံ့ႏုိင္သည့္အေျခအေန မဟုတ္ေပ။

ျပင္သစ္စေရာက္ခ်ိန္က ကြၽန္မသည္ Toulon University တြင္ စာသင္ယူရင္း တစ္ဖက္က အလုပ္လုပ္ ခဲ့သည္မွာ (၂)လၾကာခန္႔ ရိွခဲ့သည္။ Toulon University တြင္ ေပက်င္းမွေက်ာင္းသူတစ္ေယာက္ ေရာက္ရွိသည့္သတင္း ၾကားသိၿပီးေနာက္ မီဒီယာသတင္းေထာက္မ်ားက အံ့ၾသဖြယ္ျဖင့္ ကြၽန္မကုိ အင္တာဗ်ဴး လာလုပ္ၾကသည္။ သတင္းစာထြက္ရိွခ်ိန္တြင္ ကြၽန္မသည္ ဝါက်တစ္ေၾကာင္း သတိျပဳမိခဲ့ သည္။ သူတုိ႔မွ “လန္ေပါ (ေဆာင္းပါးရွင္၏အမည္) သည္ လြတ္ေျမာက္လာေသာ မိန္းကေလးတစ္ ေယာက္ဆုိႏုိင္သည္”ဟု သတင္းစာတြင္ ေရးသားခဲ့သည္။ ၎အေၾကာင္းအရာမွတစ္ဆင့္ တ႐ုတ္က ဒီမုိကေရစီမရွိ၊ လြတ္လပ္ေရးမရွိဟု လူမ်ားစြာ ထင္ျမင္ေနၾကသည္ကို ကြၽန္မ သိရွိလာသည္။ လူမ်ားစြာသည္ တ႐ုတ္အေပၚ တစ္ဖက္သတ္ တစ္ယူသန္ အျမင္ရိွၾကသည္လည္း ပါဝင္သည္။

ထုိအခ်ိန္တြင္ ျပင္သစ္သုိ႔ သြားေရာက္ေလ့လာေသာ တ႐ုတ္လူမ်ဳိးလည္း ရွားပါးၿပီး ရံဖန္ရံခါလာေရာက္ လည္ပတ္သူတုိ႔က တူညီေသာအက်ႌ၊ တူညီေသာလြယ္အိတ္ ၀တ္ဆင္ၾကသည္။ ထုိအခ်ိန္က Louvre နန္းေတာ္တြင္ တ႐ုတ္အင္ဂ်င္နီယာပညာရွင္ Leoh Ming Pei ဒီဇုိင္းဆြဲေသာ ပိရမစ္အေဆာက္အအံုကုိ တည္ေဆာက္ေနသည္။ ပဲရစ္သူပဲရစ္သားမ်ားသည္ ထိုအေဆာက္အအုံအတြက္ မယံုသကၤာျဖစ္ခဲ့ၿပီး တီဗြီမွတစ္ဆင့္ အဆိုပါအေၾကာင္းအရာ ေဆြးေႏြးမႈကုိ လႊင့္ခဲ့သည္။

ေနာင္တြင္ ကြၽန္မက ေရာမၿမိဳ႕တြင္ အေျခစုိက္ေနထုိင္ခဲ့ၿပီး ထုိေနရာတြင္ ေနထုိင္ေသာ တ႐ုတ္မ်ဳိးႏြယ္ မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္သည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားသည္ တ႐ုတ္မည္ကဲ့သုိ႔ဖံြ႕ၿဖိဳးမည္ဆုိသည့္ အသိအျမင္သာ ရိွႏုိင္ၿပီး တ႐ုတ္က အမွန္တကယ္ ႀကီးထြားတိုးတက္လာႏုိင္မည္ကုိ ယံုၾကည္သူ အလြန္ ရွားသည္။ လူမ်ားစြာသည္ ပင္လယ္ရပ္ျခားေရာက္ တ႐ုတ္မ်ဳိးႏြယ္ကုိ အထင္ေသးသည္။ တ႐ုတ္ေစ်း ခ်ဳိပစၥည္းကုိလည္း ဝုိင္းပယ္ခဲ့သည္။

၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ ကြၽန္မက “ကမၻာ့-တ႐ုတ္”မဂၢဇင္းကုိ ထုတ္ေဝခဲ့ၿပီး ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွစ၍ အီတလီႏွင့္ တ႐ုတ္ ဘာသာႏွစ္မ်ဳိးျဖင့္ တ႐ုတ္အေၾကာင္းကုိ အီတလီ ႏုိင္ငံသားမ်ားထံ မိတ္ဆက္ေပးသည္။

ယခုအခ်ိန္ထိတုိင္ “ကမၻာ့-တ႐ုတ္”မဂၢဇင္းထုတ္ေဝျဖန႔္ခ်ိျခင္းမွာ (၁၈) ႏွစ္တုိင္တုိင္ရွိၿပီျဖစ္ကာ ၎အခ်ိန္ ကာလတြင္ အခက္အခဲမ်ားစြာ ႀကံဳေတြ႕ ခဲ့ရသည္။ သုိ႔ရာတြင္ အမိႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာ သည္ႏွင့္အညီ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ကမၻာေပၚတြင္ ေနရာရလာၿပီး အလ်င္အျမန္ တုိးတက္လာသည္။ ထုိ႔ ေၾကာင့္ ကြၽန္မတုိ႔၏ မဂၢဇင္းလည္း အခ်ိန္ပုိေလ ပရိသတ္အေလးထားေလေလ ျဖစ္လာသည္။

တ႐ုတ္တံခါးဖြင့္မူဝါဒက်င့္သံုးသည့္အစပုိင္းတြင္ ကြၽန္မက တကၠသုိလ္ တက္ေနၿပီး ဘြဲ႕ရၿပီးေနာက္ တ႐ုတ္တံခါးဖြင့္မူဝါဒသည္ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔စြာ က်င့္သံုးခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျပင္ပသုိ႔ ပညာေလ့လာႏုိင္ၾကသည္။ ႏုိင္ငံျခားတြင္ ေနထုိင္ေသာ (၃၄)ႏွစ္အတြင္းတြင္ ကြၽန္မက အေဝးမွ အမိႏုိ္င္ငံ၏ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ လက္ေတြ႕ခံစားသိျမင္ႏုိင္ၿပီး အေနာက္ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ တ႐ုတ္အေပၚထင္ျမင္ခ်က္မ်ားသည္လည္း တျဖည္းျဖည္း ေျပာင္းလဲလာသည္ကို လက္ေတြ႕ခံစားခဲ့ရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ(၁၈)ရက္ေန႔က သမၼတရွီက်င့္ဖ်င္သည္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္တံခါးဖြင့္မူဝါဒ က်င့္သံုးျခင္း ႏွစ္(၄၀)ျပည့္အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားေသာ မိန႔္ခြန္းေျပာၾကားခ်က္မ်ား အား ကြၽန္မနားေထာင္ရာ အလြန္စိတ္လႈပ္ရွားေစပါသည္။ တ႐ုတ္လူမ်ဳိးသည္ ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ တံခါးဖြင့္ျခင္းစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ႏွစ္(၄၀)အတြင္း အံ့ၾသဖြယ္ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိခဲ့သည္။

အနာဂတ္တြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ေအာင္ျမင္မႈ ဆက္လက္ဖန္တီးေဆာင္ရြက္ၿပီး ကမၻာ့အတြက္ အက်ဳိး ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္မည္ဟုလည္း ကြၽန္မ မမွိတ္မသုန္ ယံုၾကည္ပါသည္။

ေဆာင္းပါးရွင္သည္ အီတလီ“ကမၻာ့-တ႐ုတ္”မဂၢဇင္းတုိက္ ဥကၠ႒ ျဖစ္သည္။

သတင္းအရင္းအျမစ္၊ ျပည္သူ႔ေန႔စဥ္သတင္းစာ ျပည္ပေကာ္လံမွ ေကာက္ႏုတ္တင္ျပထားသည္။

ဘာသာျပန္၊ Yunnan Gateway

滇ICP备 09002441号
中华人民共和国国务院新闻办公室 支持指导
云南省人民政府新闻办公室 主办
云南日报报业集团 承办
本网站由云桥网版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像
Copyright ©yunnangateway.com All Rights Reserved since 2006