တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူးအႀကိဳေန႔ညထမင္းလက္ဆံုစားပြဲ--ခ်မ္းသာသုခႏွင့္ျပည့္စံုေသာ ႏွစ္သစ္ကူးအရသာ

2019-02-02 16:26:08 |သတင္းအရင္းအျမစ္ 《吉祥》杂志

တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ေရာက္တိုင္း တရုတ္ႏိုင္ငံတ၀ွမ္းတြင္ သန္းေပါင္းရာႏွင့္ခ်ီေသာျပည္သူမ်ား “ခရီးထြက္ပြဲေတာ္”ကဲ့သို႔ သြားလာလႈပ္ရွားေနသည္ကို ေတြ႔ျမင္ရေလ့ရွိပါသည္။ ေမြးရပ္ေျမကို ခြဲခြာ၍ အျခားေဒသသို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ တရုတ္လူမ်ဳိးသည္ အိမ္ျပန္၍ မိသားစုႏွင့္အတူ ႏွစ္သစ္ကူးအႀကိဳေန႔ည ထမင္းလက္ဆံုစားရန္အတြက္ ပို႔ေဆာင္ေရးနည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ႏွစ္ရက္သံုးရက္အခ်ိန္ယူၿပီး အိမ္ကို အမွီျပန္ေလ့ရွိၾကသည္။

တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္အႀကိဳေန႔ည ထမင္းလက္ဆုံစားပြဲသည္ တရုတ္လူမ်ဳိးတို႔အတြက္ အေရးႀကီးဆံုးစားပြဲတစ္ခုျဖစ္ၿပီး တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ကာလ၏ အဓိကအေၾကာင္းအရာလည္းျဖစ္ပါသည္။ ၎သည္ အေနာက္တိုင္း၏ ခရစၥမတ္အႀကိဳေန႔ည မိသားစုထမင္းစားပြဲႏွင့္ အသြင္တူၿပီး တရုုတ္လူမ်ဳိးသန္းေပါင္း(၁၄၀၀)၏ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုးအတြင္း အေရးႀကီးဆံုးပြဲတစ္ခုျဖစ္ရာ တရုတ္လူမ်ဳိးမ်ား၏ မိသားစုအေပၚ ထားရွိေသာသံေယာဇဥ္ေမတၱာနက္ရႈိင္းပံုကို ေဖာ္က်ဴးေနပါသည္။

တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္အႀကိဳေန႔ညထမင္းလက္ဆံုစားပြဲ ျဖစ္ေပၚလာပံုမွာ တရုတ္ႏိုင္ငံေရွးေခတ္ကတည္းက စတင္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ဒ႑ာရီအဆိုအရ ေရွးယခင္တုန္းက “နရန္” ဟူေသာ ထူးဆန္းေသာ သတၱ၀ါတစ္ေကာင္ရွိေၾကာင္း၊ “နရန္”ထြက္လာေသာေန႔တြင္ လူႀကီးလူငယ္ တစ္မိသားစုလံုးသည္ အတူစုစည္းၾကၿပီး ဘိုးေဘးဘီဘင္မ်ားအား မိမိတို႔ကို မစေပးရန္ ဆုေတာင္းရင္း ေျဗာက္အိုးေဖာက္၍ “နရန္”ကို ေမာင္းထုတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔ေနာက္ တံခါး၊ ျပတင္းေပါက္မ်ား ပိတ္၍ နရန္ဟု အသံထြက္ၿပီး ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ဟု အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္ေသာ ႏွစ္သစ္ကူးအႀကိဳေန႔ည ထမင္းလက္ဆံုစားပြဲ က်င္းပေလ့ရွိေၾကာင္း၊ ယင္းကို “နရန္ပြဲေတာ္”ဟု ေခၚေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ျဖင့္ တရုတ္ေႏြဦးႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ ဆင္ႏႊဲေသာအစဥ္အလာ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ေခတ္အဆက္ဆက္တိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် တရုတ္လူမ်ဳိးမ်ားသည္ ထူးဆန္းေသာ သတၱ၀ါ“နရန္”၏ ဒ႑ာရီပံုျပင္ကို မယံုၾကည္ၾကေတာ့ပါ။ သို႔ေသာ္ တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္အႀကိဳေန႔ည မိသားစုထမင္းလက္ဆံုစားပြဲ က်င္းပသည့္အစဥ္အလာကိုေတာ့ မ်ဳိးဆက္တစ္ဆက္ၿပီးတစ္ဆက္ ဆက္ခံလာခဲ့ပါသည္။

တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ အႀကိဳေန႔ညထမင္းလက္ဆံုစားပြဲသည္ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုးအတြင္း ေအာင္ျမင္မႈကို စစ္ေဆးသည္ႏွင့္ တူပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စားေကာင္းေသာက္ဖြယ္အမ်ားအျပားျဖင့္ စည္ကားေအာင္ စီစဥ္ရပါသည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ဧရိယာ က်ယ္၀န္းၿပီး ေနရာေဒသအသီးသီး၏ စားေသာက္သည့္ဓေလ့ မတူညီၾကေသာေၾကာင့္ တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္အႀကိဳေန႔ညစားပြဲတြင္ ဟင္းပြဲမ်ား ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ေဒသ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု မတူညီၾကေပ။ သို႔ေသာ္ မဂၤလာနိမိတ္ကို အေလးထားၾကၿပီး လူအမ်ား၏ ႏွစ္သစ္တစ္ႏွစ္အေပၚ ထားရွိေသာ ေကာင္းမြန္ေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကိုေတာ့ အျပည့္အ၀ ေဖာ္ျပေလ့ရွိၾကပါသည္။ ဖက္ထုပ္သည္ ေျမာက္ပို္င္းေဒသ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္အႀကိဳေန႔ညစားပြဲ၏ အဓိကစားေသာက္ဖြယ္ရာ ျဖစ္ပါသည္။ ဖက္ထုပ္၏ ပံုစံသည္ ယြမ္ေပါင္ဟု ေခၚေသာ ရတနာတံုးႏွင့္တူသည့္အတြက္ ဖက္ထုပ္ထုပ္ျခင္းသည္ အစစအရာရာအဆင္ေျပေသာ မဂၤလာနိမိတ္ျဖစ္ပါသည္။ ဖက္ထုပ္စားျခင္းသည္ ဘ၀ခ်မ္းေျမ့သာယာျခင္းကို ကိုယ္စားျပဳပါသည္။ အခ်ဳိ႕က ဖက္ထုပ္ထဲတြင္ အေၾကြေစ့ထည့္၍ ျပဳလုပ္တတ္သည္။ အေၾကြေစ့ပါေသာ ဖက္ထုပ္ကို စားမိပါက လာမည့္ႏွစ္တြင္ ႀကီးပြားခ်မ္းသာမည္ဟူေသာ အတိတ္နိမိတ္ ေဆာင္ပါသည္။ ေတာင္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ လူမ်ားသည္ တရုတ္လို“နရန္ေကာင္း”ဟု အသံထြက္ေသာ မုန္႔တစ္မ်ဳိးကို စားေလ့စားထရွိပါသည္။ “နရန္ေကာင္း”၏ အဓိပၸာယ္သည္ စားနပ္ရိကၡာ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ဘ၀အဆင့္အတန္း ျမင့္မားလာျခင္းကို ေဖာ္ျပေနပါသည္။ တရုတ္လိုအသံထြက္တြင္ မဂၤလာအေပါင္းႏွင့္ျပည့္စံုသည္ဟု အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္ေသာ ဟင္းပြဲအမည္မ်ားစြာ ရွိပါေသးသည္။ ငါးဟင္းစားလွ်င္ “ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ပိုပိုလွ်ံလွ်ံရွိျခင္း”ဟူ၍ အဓိပၸာယ္ရပါသည္။ မုန္႔လံုးေရေပၚစားလွ်င္ “မိသားစုတစ္ေပါင္းတစ္စည္းတည္းရွိျခင္း”အခ်ဳိပြဲစားလွ်င္ အနာဂတ္ဘ၀ သာယာခ်ဳိၿမိန္မႈရွိျခင္းဟု အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္ၿပီး၊ ေဟာေပါ့စားပါက လာမည့္ႏွစ္တြင္ ႀကီးပြားခ်မ္းသာမည္ဟု နိမိတ္ေဆာင္ေနပါသည္။ တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ အႀကိဳေန႔ညထမင္းလက္ဆံုစားပြဲသည္ တရုတ္လူမ်ဳိးတို႔၏ မိသားစု၀င္မ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ခ်စ္ခင္ေလးစားျခင္းကို ထင္ဟပ္ေနၿပီး မိသားစု၀င္မ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရးကို ပိုမို ရင္းႏွီးနက္ရိႈင္းလာေစပါသည္။ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား သားသမီးေျမးတစ္စုတို႔ႏွင့္အတူ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေနထိုင္ႏိုင္ျခင္းသည္ မည္မွ်ပင္ ခ်မ္းေျမ့သာယာလွသနည္း။ လူငယ္မ်ားသည္လည္း ယခုလို အခြင့္ႀကံဳတုန္း မိဘမ်ား၏ ေကၽြးေမြးျပဳစုပ်ဳိးေထာင္မႈအေပၚ ျပန္လည္ေက်းဇူးဆပ္ႏိုင္ေပမည္။

滇ICP备 09002441号
中华人民共和国国务院新闻办公室 支持指导
云南省人民政府新闻办公室 主办
云南日报报业集团 承办
本网站由云桥网版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像
Copyright ©yunnangateway.com All Rights Reserved since 2006