သင္မႀကံဳေတြ႔ဖူးေသးတဲ့ ယူနန္

2019-08-01 19:23:46 |သတင္းအရင္းအျမစ္ 澜湄趴

“တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္နားလည္လာတာက သိျမင္ၿပီးသားအရာေတြကို ထပ္မံမဖန္တီးေတာ့ပဲ အသိပညာနဲ႔ သိရွိနားလည္မႈၾကားမွာ ၀ွက္ထားတဲ့ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဖန္တီးရမွာ။”

--ေဟာ္လန္ႏိုင္ငံအႏုပညာရွင္ Armando

(၁)

ညိဳဖုန္႔ေရွာင္းအား သတင္းယူေမးျမန္းစဥ္က သူသည္ ညဥ့္နက္ခ်ိန္ျဖစ္သည့္ ရွန္ဟိုင္းေလဆိပ္မွ ေနာက္တစ္ၿမိဳ႕သို႔ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ကူးေရးအတြက္ ထြက္ခြာရန္ ျပင္ဆင္ေနပါသည္။

သူသည္ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေမြးဖြားေသာ ေယာက္်ားတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ဓာတ္ပံု႐ိုက္ကူးျခင္း ႏွစ္သက္သည့္ ဒီဇိုင္းနာဟု ေျပာျပေသာ္လည္း သူ႐ိုက္ကူးေသာ“တ႐ုတ္ျပည္ကို ေ၀ယံမွ ၾကည့္ျခင္း”ဓာတ္ပံုမ်ားမွာ လူအမ်ားကို တုန္လႈပ္သြားေစပါသည္။

ဟူနန္ျပည္နယ္ ေရွာင္တံုးျမစ္

က်ီလင္ျပည္နယ္ ခ်ာကန္႔ေရကန္

ေပက်င္းၿမိဳ႕ တာ့ရွင္းေလဆိပ္

ရွန္ဟိုင္းၿမိဳ႕ အေရွ႕တိုင္းပုလဲ

“တ႐ုတ္ျပည္ကို လွည့္လည္႐ိုက္ကူးျခင္း”သည္ ညိဳဖုန္႔ေရွာင္း၏ ငယ္စဥ္ကတည္းကရိွခဲ့ေသာ “တ႐ုတ္တစ္ျပည္လံုးကို ၾကည့္႐ႈခ်င္စိတ္”အိပ္မက္မွ ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ သူသည္ အလုပ္မွ ႏႈတ္ထြက္ၿပီး “တ႐ုတ္တစ္ျပည္လံုးကို လွည့္လည္ျခင္း”ခရီးစဥ္ကို စတင္ကာ ၁၀ ႏွစ္တာကာလအတြင္းတြင္ ၅ ႀကိမ္တိတိတ႐ုတ္တစ္ျပည္လံုးကို လွည့္လည္၍ ျပည္နယ္ ၃၄ ခုကို လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈခဲ့ၿပီး ဓာတ္ပံုမ်ားျဖင့္ ခရီးစဥ္အလွ႐ႈခင္းကို မွတ္တမ္းတင္ပါသည္။

စီခၽြန္းျပည္နယ္ အယ္မယ္ေတာင္

ေလ်ာင္နင္ျပည္နယ္ ဖန္က်င္အနီေရာင္ပင္လယ္ကမ္းေျခ

တိဗက္ တိဗက္လူမ်ိဳးကိုယ္ပိုင္ခြင့္ရျပည္နယ္ အမည္မဲ့ျမစ္

ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ေရႊေရာင္ေတာက္ပေသာ တာ့ရွင္းအန္းေတာင္တန္းအထိ၊ ေတာင္ပုိင္းတြင္ ယူနန္ျပည္နယ္ရွိ နဂါးကိုးေကာင္ေရတံခြန္အထိ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ကူးရန္အတြက္ ညိဳဖုန္႔ေရွာင္းသည္ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္ ၁၀ စီးေက်ာ္သံုး႐ံုမွ်မက ဒီေရတက္ျခင္းေၾကာင့္ ကၽြန္းေပၚတြင္ ေရ၀ိုင္းရံကာပိတ္မိၿပီး အသက္ဆံုး႐ံႈးလုနီးပါး ျဖစ္ခဲ့ဖူးပါသည္။


သို႔ေသာ္ အက်ိဳးရလဒ္လည္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရရွိခဲ့ပါသည္။ၿပီးခဲ့သည့္ ၁၀ ႏွစ္အတြင္းတြင္ ညိဳဖုန္႔ေရွာင္းသည္ ၄ ႀကိမ္တိတိ တ႐ုတ္တစ္ျပည္လံုးကို လွည့္လည္၍ ႐ိုက္ကူးေသာ ဓာတ္ပံုအခ်က္အလက္မ်ားသည္ သိမ္းဆည္းပမာဏ ၁၀၀ T ၀န္းက်င္ရွိၿပီး တ႐ုတ္တစ္ျပည္လံုး၏ ႐ႈခင္းအလွပံုကို ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္ျဖင့္ ႐ိုက္ကူးထားေသာ ဓာတ္ပံု ၅ သိန္းေက်ာ္ပါ၀င္ကာ တ႐ုတ္ျပည္ရွိ ျပည္နယ္ ၃၄ ခုပါ၀င္ပါသည္။

ယူနန္ျပည္နယ္သည္ ညိဳဖုန္႔ေရွာင္းေရာက္ရွိေသာ အႀကိမ္ေရအမ်ားဆံုးေနရာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

(၂)

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ကတည္းက ညိဳဖုန္႔ေရွာင္းသည္ ေက်ာပိုးအိတ္လြယ္ခရီးသည္အျဖစ္ ယူနန္ျပည္နယ္ကို ေရာက္ရွိခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေနာက္ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ညိဳဖုန္႔ေရွာင္းသည္ ယူနန္ျပည္နယ္သို႔ လာေရာက္၍ ေနရာအသီးသီးသို႔ လွည့္လည္သြားၿပီး ဓာတ္ပံု႐ိုက္ မွတ္တမ္းတင္ပါသည္။

ယူနန္ျပည္နယ္ တံုးခၽြမ္းအနီေရာင္ေျမႀကီး

ယူနန္ျပည္နယ္ ေလာဖိန္မုန္ညႇင္းပန္းအလွတရား

“ယူနန္ျပည္နယ္က ကၽြန္ေတာ္ေရာက္ဖူးတဲ့ အမ်ားဆံုးေနရာျဖစ္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ဒီေနရာမွာ ႐ူခင္းသာယာလွပတဲ့အျပင္ တိုင္းရင္းသားလူးမ်ိဳးစုအေၾကာင္းအရာမ်ားလဲ မ်ားျပားၾကြယ္၀ပါတယ္။ ေဒသခံမ်ားလဲ အရမ္းလွပါတယ္။”ဟု

ညိဳဖုန္႔ေရွာင္းက အႀကိမ္ႀကိမ္ေျပာသည္။

ယူနန္ျပည္နယ္ ဖူက်ဲေဟး

ညိဳဖုန္႔ေရွာင္းသည္ ထူးျခားဆန္းလွေသာ ေျမေတာတြင္ တစ္ေယာက္တည္း ညလံုးေပါက္ေနခဲ့ၿပီး စိတ္ေခ်ာက္ျခားဖြယ္အေၾကာင္းကို ယခုခ်ိန္ထိ မေမ့ႏိုင္ေပ။

ယူနန္ျပည္နယ္ ေျမေတာ

သူသည္ ယြမ္ရန္ေလွကားထစ္စိုက္ခင္းတြင္ ညလံုးေပါက္ေနခဲ့ေသာ္လည္း သေဘာက်သည့္ ဓာတ္ပံု ၁ ပံုပဲရခဲ့သည္။

ယူနန္ျပည္နယ္ ယြမ္ရန္ဟားနီေလွကားထစ္စိုက္ခင္း

ခရီးစဥ္တစ္ေလွ်ာက္လံုး ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားစြာႏွင့္ ခက္ခဲလွေသာ္လည္း
အခက္အခဲမ်ားၾကားမွ ယူနန္ျပည္နယ္ရွိ မသိေသာ ေဒသခံမ်ားမွ ေႏြးေထြးေသာ ကူညီမႈမ်ားေၾကာင့္“ယူနန္ျပည္နယ္သူျပည္နယ္သားက ယူနန္႐ႈခင္းလိုပဲ ႐ိုးေျဖာင့္လွပပါတယ္။”ဟု ညိဳဖုန္႔ေရွာင္းက ခံစားမိခဲ့ပါသည္။

ယူနန္ျပည္နယ္ ဖူက်ဲေဟး

တစ္ခါက ယြမ္ရန္ဟားနီေလွကားထစ္စိုက္ခင္းတြင္ ညိဳဖုန္႔ေရွာင္းသည္ “လေရာင္ေအာက္ရွိ ေလွကားထစ္စိုက္ခင္း”ကို ႐ိုက္ကူးရန္ တစ္ေယာက္တည္း ညပိုင္းေတာင္ေပၚမွာ ေနခဲ့သည္။ အလင္းမဲ့ၿပီး ထူးဆန္းေသာ အသံမ်ား ၾကားခဲ့ရပါသည္။

ထိုစဥ္က လမ္းျဖတ္သြားေသာ အဘြားတစ္ဦးသည္ သူ႔ကို တစ္ေယာက္တည္းျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ သူ႔အနားမွာ ရပ္ထားၿပီး အေဖာ္ရရန္ စကားေျပာေပးသည္။

“အဲဒီခ်ိန္မွာ စိတ္ေတာ္ေတာ္ထိခိုက္ခံစားရပါတယ္။ အဘြားက ေဒသစကားကို ေျပာတယ္။ ေျပာတာကို နားမလည္ေပမဲ့ အေဖာ္လုပ္ေပးသူရွိပါတယ္ဆိုၿပီးေတာ့ စိတ္ထဲမွာ ေတာ္ေတာ္ေလးတည္ၿငိမ္ေႏြးေထြးသြားတယ္။”ဟု ညိဳဖုန္႔ေရွာင္းက ေျပာပါသည္။

ယူနန္ျပည္နယ္ လီက်န္းစီဖန္းေစ်းတန္း

ဘာ့ေမ၌ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ကူးရာတြင္ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္ဆိုင္ရာအေ၀းထိန္းစက္သည္ တျခားလူ၏ ကာေပၚက်န္ခဲ့ရာ ဖုန္းတစ္ခ်က္ ဆက္ေျပာၿပီးေနာက္ ကားဆရာသည္ ခ်က္ခ်င္းျပန္ပို႔ေပးသည္။

ယခင္ႏွစ္က သူသည္ လီက်န္း႐ိႈ႕ဟယ္ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ မီး႐ွဴးတိုင္ပြဲေတာ္ႏွင့္ ႀကံဳႀကိဳက္သည္။
စကားေျပာမေပါက္ေသာ္လည္း ေဒသခံအန္တီမ်ားသည္ ညိဳဖုန္႔ေရွာင္းကို ဖိတ္ေခၚ၍ အတူတကြ ဆိုရင္းကရင္းပါ၀င္ဆင္ႏႊဲၾကပါသည္။

ယူနန္ျပည္နယ္သူျပည္နယ္သားက ႐ိုးေျဖာင့္လွပါတယ္။”

ယူနန္ျပည္နယ္ နဂါးကိုးေကာင္ေရတံခြန္

ညိဳဖုန္႔ေရွာင္းသည္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္းမွာ ယူနန္ျပည္နယ္သို႔ သြားေရာက္၍ ေဒသေနအိမ္တြင္ တည္းခိုျခင္းကို ႏွစ္သက္ပါသည္။ ကေလးမ်ားႏွင့္အတူ ကစားၾကသည္။ ကေလးမ်ားအတြက္ ဓာတ္ပံု႐ိုက္နည္းကို သင္ေပးသည္။ ေဒသခံမ်ားလည္း သူ႔ကို ဖိတ္ေခၚ၍ ဧည့္ခံျပဳစုၾကသည္။

“ယူနန္ျပည္နယ္က သာယာလွပတဲ့ ေနရာတစ္ခုပါ၊ ေႏြးေထြးတဲ့ ေနရာတစ္ခုပါ။”ဟု သူက ခံစားမိပါသည္။

(၃)

ညိဳဖုန္႔ေရွာင္းသည္ ပဥၥမအႀကိမ္ျဖစ္ေသာ တ႐ုတ္တစ္ျပည္လံုးကို လွည့္လည္ျခင္းခရီးကို စၿပီ။
ပထမအႀကိမ္မွာ ေက်ာပိုးအိတ္လြယ္ခရီးသည္ျဖစ္သည္။
ဒုတိယအႀကိမ္မွာ time-lapse ႐ိုက္ကူးသည္။
တတိယအႀကိမ္မွာ ပန္၀န္းက်င္ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးအခ်က္အလက္ ႐ိုက္ကူးသည္။
စတုထၳအႀကိမ္မွာ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္ျဖင့္ ႐ိုက္ကူးသည္။


ပဥၥမအႀကိမ္မွာ
ညိဳဖုန္႔ေရွာင္းသည္ ၇၂၀ ဒီဂရီ VR ျဖင့္ တ႐ုတ္တစ္ျပည္လံုးကို ႐ိုက္ကူးခ်င္သည္။
သူသည္ ပိုမိုမ်ားျပားလွေသာ လူမ်ားအတြက္ တ႐ုတ္အလွ႐ႈခင္းကို ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ခ်င္သည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း မတူျခားနားတဲ့ဖက္ကေန တ႐ုတ္ျပည္ကို ၾကည့္ခ်င္ပါသည္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း မတူကြဲျပားတဲ့ သာယာလွပေသာ ယူနန္ျပည္နယ္ကို ၾကည့္ခ်င္ပါသည္။

ပုဂၢိဳလ္အေၾကာင္းအရာမိတ္ဆက္

ညိဳဖုန္႔ေရွာင္း

နာမည္ေက်ာ္ၾကားေသာ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္အႏုပညာရွင္၊ ဓာတ္ပံုဆရာ၊ အဆင့္ျမင့္အင္ဂ်င္နီယာ၊ ႏိုင္ငံလွည့္လည္ခရီးသည္၊ လက္ေရးစာဆရာ၊ လက္မႈအႏုပညာရွင္ျဖစ္ပါသည္။ ၅ ႀကိမ္တိတိ တ႐ုတ္တစ္ျပည္လံုးကို လွည့္လည္၍ ျပည္နယ္ ၃၄ ခုကို ဓာတ္ပံု႐ိုက္ကူးထားေသာေၾကာင့္ “တ႐ုတ္ျပည္ရွိ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္႐ိုက္ကူးျခင္း၏ ပထမဆံုးသူ”ဟုခ်ီးက်ဴးထားပါသည္။

滇ICP备 09002441号
中华人民共和国国务院新闻办公室 支持指导
云南省人民政府新闻办公室 主办
云南日报报业集团 承办
本网站由云桥网版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像
Copyright ©yunnangateway.com All Rights Reserved since 2006