ညီရင္းအစ္ကိုတို႔၏ ရႊင္ျပဳံးခ်ိဳျမပုံ အေတာ္လွပ ။  ။ ယူနန္ျပည္နယ္ ေပါင္စန္းၿမိဳ႕ ရွီးထ်န္ခရိုင္၊ သစ္လြင္လွပေနသည့္ အိမ္သစ္

2020-08-19 11:13:22 |သတင္းအရင္းအျမစ္ 本网

မိမိ၏အိမ္သစ္အေၾကာင္း စကားစမည့္ရာ ယူနန္ျပည္နယ္ ေပါင္စန္းၿမိဳ႕ ရွီးထ်န္ခရိုင္ က်ိဳဖန္ ေက်းရြာအုပ္စု ရာခိုရြာမွ ရြာသူဝမ္ေခ်ာင္လန္သည္ အဆင္ေျပေခ်ာင္လည္လာသည့္ ခ်မ္းသာ သုခေၾကာင့္ ခ်ိဳျမျမျပဳံးေနသည္။ ဝမ္ေခ်ာင္လန္တစ္မိသားစုသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွုစာရင္းတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည္။ သူမ ေျပာဆိုခ်က္အရ၊ ယခင္က ဇာတိေျမတြင္ ေနထိုင္စဥ္က စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမွ  ဝင္ေငြ တစ္ႏွစ္လၽွင္ တ႐ုတ္ေငြယြမ္ ၂ ေသာင္းသာ ရရွိေသာေၾကာင့္ ေနထိုင္မွုဘဝ အေတာ္ပင္ခက္ခဲခဲ့သည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ဝမ္ေခ်င္လန္တစ္မိသားစုသည္ အစိုးရက တည္ေဆာက္ေပးသည့္ ေနအိမ္ရပ္ကြက္သစ္သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္း လာၿပီး မိသားစုဝင္ ၄ ဦးအနက္ ၃ ဦးသည္ ဝင္ေငြတည္ၿငိမ္သည့္ အလုပ္ရွိၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တစ္ မိသားစုလုံး၏ဝင္ေငြ တိုးလာကာ ေနထိုင္မွုအဆင္ ေျပလာသလို ေနထိုင္မႈဘဝအဆင့္လည္း မ်ားစြာ တိုးတက္လာပါသည္။
ေပါင္စန္းၿမိဳ႕ ရွီးထ်န္ခရိုင္သည္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သယံဇာတအရင္းအျမစ္ ၏ ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွုေလၽွာ့ခ်ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္သည္ အခက္အခဲမ်ားစြာႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ(၄)ႏွစ္တာကာလတြင္ ရွီးထ်န္ခရိုင္သည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွုေလၽွာ့ခ်ေရး ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားေရးစခန္း (၃၄)ခုကို တည္ေဆာက္ေပးခဲ့ၿပီး မူလဇာတိေျမတြင္ အသက္ေမြးဝမ္း ေက်ာင္းရ ခက္ခဲေသာရြာသူရြာသားမ်ားက အိမ္သစ္သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းကာ ဘဝသစ္ စတင္ေစခဲ့သည္။

ဝမ္ေခ်ာင္လန္ႏွင့္မိသားစုဝင္တို႔သည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ရွီးထ်န္ခရိုင္အတြင္းရွိ ေနရာခ်ထား ရာ ရပ္ကြက္သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွုေလၽွာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းစဥ္  လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေသာ အစိုးရဝန္ထမ္း၏ အကူအညီျဖင့္ ဝမ္ေခ်ာင္လန္သည္ ေနအိမ္ ရပ္ကြက္သစ္၏ အနီးဝန္းက်င္တြင္ အီလက္ထရြန္နစ္ကုန္ထုတ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းခြင္၌ အလုပ္တစ္ခု ရရွိၿပီး သူမ၏ခင္ပြန္းသည္လည္း အဆိုပါရပ္ကြက္တြင္ ဆက္သြယ္ ေရးအလုပ္ကို လုပ္ကိုင္ေနပါသည္။ ဝမ္ေခ်ာင္လန္၏ သမီးသည္လည္း လုပ္အားျပည္နယ္အပသို႔ တင္ပို႔ျခင္းမူျဖင့္ ရွီးက်င္ၿမိဳ႕သို႔ အလုပ္ သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။

သတင္းအရ၊ ရွီးထ်န္ခရိုင္သည္ ေရႊ႕ေျပာင္းရာေနရာ၏ လက္ေတြ႕အေျခအေနကို အေျခခံ၍  ေရႊ႕ေျပာင္းရာ ရပ္ကြက္အနီးဝန္းက်င္တြင္ စက္မွုဇုန္တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ရပ္ကြက္သူရပ္ကြက္သား မ်ားအတြက္ အသက္ ေမြးဝမ္းေက်ာင္းသင္တန္းလည္း ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးခဲ့သည္။ ယခုအခ်ိန္ထိ ရွီးထ်န္ခရိုင္သည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွုေလၽွာ့ခ်ေရးေရႊ႕ေျပာင္းရာေနရာဝန္းက်င္တြင္ ေမြးျမဴေရးဇုန္ႏွင့္  လယ္ယာထြက္ကုန္ ေရာင္းဝယ္ေရးဇုန္ ၁၅ ခုကို တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား

အတြက္ ဝန္ေဆာင္မွုလုပ္ငန္းခြင္ ဖန္တီးျခင္းမွတစ္ဆင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ၂၂၀၀ ကို  ဖန္တီးခဲ့ကာ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ေသာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားသည္ အိမ္ေရွ႕ ၌ပင္ စီးပြားရွာနိုင္ၾက သည္။ (Yunnan Gateway)

滇ICP备 09002441号
中华人民共和国国务院新闻办公室 支持指导
云南省人民政府新闻办公室 主办
云南日报报业集团 承办
本网站由云桥网版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像
Copyright ©yunnangateway.com All Rights Reserved since 2006