ထိန္ခ်ဳံးၿမိဳ႕ရွိ ေဟာ္႐ႊင္ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕ငယ္၏ ေႏြရာသီရႈခင္း သာယာလွပေန

2020-07-15 14:44:25 |သတင္းအရင္းအျမစ္ 云南新闻网

တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ေဒသ၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္ ထိန္ခ်ဳံးၿမိဳ႕ရွိ ေဟာ္႐ႊင္ဟု အမည္ေပးထားသည့္ ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕ငယ္တစ္ခု ရွိပါသည္။ အဆိုပါေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕သည္ မီးေတာင္ေဒသတြင္ တည္ရွိေသာ္လည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ယန္စီျမစ္ေတာင္ဘက္ေဒသကဲ့သို႔ ျမစ္ေခ်ာင္းကေလးမ်ားသည္ တံတားငယ္ေအာက္တြင္ တသြင္သြင္စီးဆင္းေနၿပီး ေတာင္တန္းေလးမ်ား စိမ္းလန္းစိုေျပကာ လူသားမ်ား တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းစြာ ေနထိုင္လ်က္ ရွိၾကပါသည္။ ၿငိမ္းေအးသာယာလွပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ေဟာ္႐ႊင္သည္ “တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ထင္ရွားလွပေသာ ေရွ႕ေဟာင္းၿမိဳ႕ ၁၀ ခု”အမည္စာရင္းတြင္ ပါဝင္ေနပါသည္။ ယခု ေဟာ္႐ႊင္၏ ေႏြရာသီရႈခင္းအလွကို ကြၽန္ေတာ္တို႔သတင္းေထာက္ႏွင့္အတူ ခံစားၾကည့္ရႈၾကပါစို႔။

(သတင္းအရင္းအျမစ္၊ ယူနန္သတင္းကြန္ရက္၊ ဘာသာျပန္၊ Yunnan Gateway)