တ႐ုတ္႐ုပ္ရွင္႐ုံမ်ား ျပန္ဖြင့္ေသာ ပထမေန႔တြင္ လက္မွတ္ေရာင္းရေငြ တ႐ုတ္ယြမ္ တစ္သန္းေက်ာ္ခဲ့

2020-07-20 16:12:04 |သတင္းအရင္းအျမစ္ CGTN-新华网

ကိုဗစ္-၁၉ ေၾကာင့္ ပိတ္ထားခဲ့ရသည့္ တ႐ုတ္႐ုပ္ရွင္႐ုံမ်ားသည္ ဇူလိုင္လ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္ျပသရာ ပထမေန႔တြင္ လက္မွတ္ေရာင္းရေငြသည္ တ႐ုတ္ယြမ္ တစ္သန္းေက်ာ္ခဲ့ပါသည္။

ႏွစ္ဝက္ၾကာ ခြဲခြာခဲ့ရသည့္ ေပ်ာ္႐ႊင္မႈအစီအစဥ္သည္ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာျခင္းႏွင့္အညီ ဝမ္းေျမာက္ ေပ်ာ္႐ႊင္မႈမ်ားစြာလည္း သယ္ေဆာင္လာပါသည္။

ဇူလိုင္လ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေတာ္႐ုပ္ရွင္ၫႊန္ၾကားမႈဌာနသည္ ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါပိုး ကူးစက္မႈ အႏၲရာယ္ အနည္းဆုံးေဒသတြင္ ႐ုပ္ရွင္႐ုံမ်ား ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ ၿပီးေနာက္ တ႐ုတ္႐ုပ္ရွင္ခ်စ္ပရိသတ္မ်ားသည္ ႐ုပ္ရွင္မ်ား ႐ုံတင္ျပသခြင့္ျပဳျခင္းကို ကိုယ္စားျပဳေသာ တ႐ုတ္နဂါး႐ုပ္ပုံကို wechat တြင္ တင္ဆက္ခဲ့ၾကသည္။

ဇူလိုင္လ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ႐ုပ္ရွင္ခ်စ္ပရိသတ္မ်ားသည္ ႏွာေခါင္းစည္းတပ္ဆင္၍ ႐ုပ္ရွင္႐ုံကိုသြားၿပီး အဆိုပါနဂါးပုံကို အမွတ္တရဓာတ္ပုံ႐ိုက္ၾကသည္။

MaoYan Movie မွ ထုတ္ျပန္ေသာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္ေန႔အထိ ႐ုပ္ရွင္႐ုံျပန္ဖြင့္ လွစ္ေသာ ပထမေန႔ (ဇူလိုင္လ ၂၀ ရက္ေန႔) အတြက္ တ႐ုတ္တစ္ျပည္လုံးမွ ၿမိဳ႕ျပ ၈၃ ခုရွိ ႐ုပ္ရွင္႐ုံ ၃၉၁ ခု၏ ႀကိဳတင္လက္မွတ္ ေရာင္းရေငြသည္ တ႐ုတ္ယြမ္ ၉.၄၈ သိန္းရွိၿပီး ပရိသတ္ဦးေရ ၃၄၀၀၀ ရွိသည္။ ႐ုပ္ရွင္လက္မွတ္တစ္ေစာင္၏ ဝန္ေဆာင္ခ တ႐ုတ္ေငြ ၃ ယြမ္ကို ထည့္ေပါင္းပါက ဇူလိုင္လ ၂၀ ရက္ေန႔ တြင္ တ႐ုတ္တစ္ျပည္လုံး၏ ႀကိဳတင္လက္မွတ္ေရာင္းရေငြသည္ တ႐ုတ္ေငြ တစ္သန္းေက်ာ္သြားသည္။

႐ုပ္ရွင္႐ုံျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ရာတြင္ အတင္းက်ပ္ဆုံး ကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ျခင္းဆိုင္ရာ အစီအမံမ်ားကို က်င့္သုံးလ်က္ရွိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ႐ုပ္ရွင္လက္မွတ္အားလုံးသည္ ႏိုင္ငံသားမွတ္ပုံတင္ျဖင့္ ဝယ္ယူ ရျခင္း၊ ႐ုပ္ရွင္ျပသခ်ိန္တြင္ ႏွာေခါင္းစည္းတပ္ဆင္ထားရန္ လိုအပ္ျခင္း၊ ႐ုပ္ရွင္ျပသခ်ိန္ တစ္ပြဲလွ်င္ ၂ နာရီထက္ မေက်ာ္ေစျခင္း၊ ႐ုပ္ရွင္႐ုံ၏ ဝင္ဆံ့ႏိုင္ေသာပရိသတ္ဦးေရ၏ ၃၀% ကိုသာ လက္ခံျခင္း၊ ႐ုပ္ရွင္ ႐ုံတြင္ အခ်ိဳရည္ႏွင့္ မုန႔္မ်ား ေရာင္းခ်ခြင့္မျပဳျခင္း၊ အေဖာ္ပရိသတ္ႏွင့္ အျခားပရိသတ္မ်ားအၾကား အနည္းဆုံး တစ္မီတာအကြာတြင္ ရွိေနေစျခင္း။

႐ုပ္ရွင္႐ုံျပန္လည္ဖြင့္လွစ္လိုက္သည့္အတြက္ ႐ုပ္႐ုင္ခ်စ္ပရိသတ္မ်ားအျပင္ အေပ်ာ္႐ႊင္ဆုံးသူမ်ားမွာ ႐ုပ္ရွင္လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္သူမ်ားျဖစ္သည္။ ႏွစ္ဝက္ေက်ာ္ၾကာ ႐ုံပိတ္ထားရျခင္းသည္ ႐ုပ္ရွင္လုပ္ငန္း တစ္ခုလုံးကို ရပ္တန႔္ေစခဲ့သည္ဟု ေျပာႏိုင္ၿပီး ႐ုပ္ရွင္႐ုံမ်ားျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ျခင္းသည္ ႐ုပ္ရွင္လုပ္ငန္း အတြက္ အေရးႀကီးေသာ အက်ိဳးေဆာင္မႈတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ Nikkei Asia review မွ ေဝဖန္သုံးသပ္ ခ်က္ေဆာင္းပါးအရ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ယမန္ႏွစ္က ႐ုပ္ရွင္လက္မွတ္ေရာင္းရေငြသည္ ၉.၂ ဘီလီယံ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ၿပီးေနာက္ ကမာၻေပၚတြင္ ဒုတိယအႀကီးဆုံး႐ုပ္ရွင္ေဈးကြက္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ယခုႏွစ္၌ တ႐ုတ္ျပည္တြင္းထြက္႐ုပ္ရွင္ကားေရာ၊ ေဟာလီဝုဒ္႐ုပ္ရွင္ကားမ်ားပါ ႐ုံတင္ျပသျခင္း အဆက္မျပတ္ ဖ်က္သိမ္းခဲ့ရေသာေၾကာင့္ စီးပြားေရးဆုံးရႈံးမႈ ႀကီးမားခဲ့သည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ ႐ုပ္ရွင္လုပ္ငန္းသည္ ျပန္လည္နာလန္ထူေတာ့မည္ျဖစ္ၿပီး The Wall Street Journal ၏ သတင္းအရ ႐ုပ္ရွင္မ်ား ျပန္လည္႐ုံတင္ျပသၿပီးေနာက္ တ႐ုတ္႐ုပ္ရွင္ဆိုင္ရာအစုရွယ္ယာသည္ ေဈးကြက္ အၿပီးအေရာင္းအဝယ္တြင္ တန္ဖိုးမ်ားစြာ သိသိသာသာ ျမႇင့္တက္ခဲ့သည္။ ယခုအခ်ိန္ထိ “a First Farewell” “Mr.Miao” “ထြန္းလင္းလွပသည့္ မီးလင္း” စသည့္ ႐ုပ္ရွင္ကား ၈ ကားေက်ာ္ကို ျပသရန္ အခ်ိန္သတ္မွတ္ထားၿပီျဖစ္ၿပီး “ The Pursuit of Happyness” ႏွင့္ “American dreams in China” စသည့္ ႐ုပ္ရွင္ကားအေဟာင္း ၂၀ ကိုလည္း ႐ုံတင္ျပသေတာ့မည္ျဖစ္သည္။
(သတင္းအရင္းအျမစ္၊ CGTN ၊ ဆင္ဟြာသတင္းဌာန။ ဘာသာျပန္၊ Yunnan Gateway)

滇ICP备 09002441号
中华人民共和国国务院新闻办公室 支持指导
云南省人民政府新闻办公室 主办
云南日报报业集团 承办
本网站由云桥网版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像
Copyright ©yunnangateway.com All Rights Reserved since 2006