ကူမင္းၿမိဳ႕ တုန္နန္ပန္းေစ်းတြင္ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားစည္ကားေန

2020-08-11 14:38:15 |သတင္းအရင္းအျမစ္ 云南日报

ယခုရက္ပိုင္းကာလတြင္ ကူမင္းၿမိဳ႕ ခ်ိန္ကုန႔္ရပ္ကြက္ရွိ တုန္နန္ပန္းေစ်းသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ကြမ္တုံး၊ စီခြၽမ္း စသည့္ျပည္နယ္မွ ခရီးသည္မ်ားစြာကို ႀကိဳဆိုခဲ့ၿပီး ပန္းေရာင္းဝယ္မႈေဈးကြက္သည္ သြက္လက္ စည္ကားလွပါသည္။ အာရွတိုက္တြင္ အႀကီးဆုံးပန္းေစ်းအေနျဖင့္ ၾသဂုတ္လကစတင္၍ ျပည္နယ္ျဖတ္ေက်ာ္ခရီးသြားလုပ္ငန္း ခြင့္ျပဳျခင္းႏွင့္အညီ တုန္နန္ပန္းေစ်းသည္ ခရီးသြားေနရာ တစ္ေနရာအျဖစ္ ေရပန္းစားလာၿပီး ေန႔စဥ္ ခရီးသည္ တစ္ေသာင္းခြဲခန႔္ ေရာက္ရွိလည္ပတ္ေနၾကေၾကာင္း သတင္းအရ သိရပါသည္။