အစာလည္းေဆး၊ ေဆးလည္းအစာ

2020-10-23 17:36:41 |သတင္းအရင္းအျမစ္ 云桥网

ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ အသက္ရွင္ေနထိုင္ေရးအတြက္ ေန႔စဥ္ အစားအစာမ်ား စားသုံးၾကရသည္။ အစားအစာမ်ားကို စားသုံးရာတြင္ ရာသီအလိုက္ မွ်တေသာအစားအစာ စားတတ္ရန္ လိုအပ္ၿပီး ၎ႏွင့္အတူ က်န္းမာေသာ လူေနမႈပုံစံျဖင့္ ေနထိုင္ျခင္းသည္ “အစာလည္းေဆး၊ ေဆးလည္းအစာ” ဆိုသည့္ျမန္မာ့ဆို႐ိုးစကားကဲ့သို႔ပင္ ဘဝတစ္သက္တာအတြက္ က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္တိုးတက္ေစရန္ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္အတြက္ အေရးႀကီးေသာ လိုအပ္ခ်က္ပင္ျဖစ္ကာ ေရာဂါမျဖစ္ပြားေစရန္ ကာကြယ္ရာတြင္လည္း အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ပါသည္။

လူတိုင္းသည္ အသက္ရွည္လိုၾကသည္။ အသက္ရွည္ျခင္း၏ အေၾကာင္းတရား ၄ ပါး အျဖစ္ ကံ၊ စိတ္၊ ဥတု၊ အဟာရ ဟု ျပဌာန္းထားရာ အစားအစာဟု ဆိုရမည့္ အာဟာရသည္ မည္မွ် အေရးႀကီးေၾကာင္း သိႏိုင္ေပသည္။ “အသြားမေတာ္ တစ္လွမ္း” “အစားမေတာ္ တစ္လုပ္” ဟူေသာ စကားႏွင့္လည္း သတိေပးထားေသးသည္။ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ေရွးယခင္အခါမ်ားကပင္ ဓာတ္စာဟူ၍ ရာသီစာကို ၾကည့္ကာ ခ်င့္ခ်ိန္စားေသာက္လာ ၾကေသာ ဓေလ့ရွိသည္။ ထိုေၾကာင့္ပင္ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔၏ အစားအစာအေပၚ တန္ဖိုးထားသည့္ “ေဆးလည္းအစာ အစာလည္းေဆး” ဟူေသာ ဆို႐ိုးစကားရွိခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အျခားေသာႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္မတူသည့္ အစားအေသာက္ ဓေလ့မ်ား ရွိပါသည္။ အစားေကာင္းႏွစ္သက္သူမ်ားအတြက္ “အသီးမွာ သရက္၊ အသားမွာ ဝက္၊ အ႐ြက္မွာ လက္ဖက္” ဟူသည့္ ဆို႐ိုးစကားအတိုင္း သစ္သီးတြင္ သရက္သီးကို အႀကိဳက္ဆုံး ျဖစ္ၿပီး အသားတြင္ ဝက္သားသည္ အေကာင္းဆုံး၊ အ႐ြက္တြင္ လက္ဖက္ကို အႏွစ္သက္ဆုံး ျဖစ္သည္။ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔က အစားေကာင္းျဖစ္ၿပီး အႏွစ္သက္ဆုံးေသာ လက္ဖက္ကို အိမ္ဧည့္ခန္းတြင္ မရွိမျဖစ္ စားစရာတစ္မ်ိဳးအျဖစ္ထားရွိေလ့ရွိၾကသည္။ ေရွးအခါကတည္းက ဧည့္သည္ကို လက္ဖက္သုပ္၊ လက္ဖက္ရည္ၾကမ္း (ေရေႏြးၾကမ္း)ႏွင့္ တခမ္းတနား ဧည့္ခံေသာ အေလ့အထ ရွိသည္။ ယခုေခတ္ကာလတြင္ လက္ဖက္ျဖင့္ဧည့္ခံသည့္ ထူးျခားေသာ ျမန္မာဓေလ့ကို ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ေတြ႕ႏိုင္ၿပီး ၿမိဳ႕ျပမ်ားတြင္မူ ပြဲလမ္းသဘင္မ်ား၌သာ ဧည့္ခံသည္ကို ပိုမိုေတြ႕ႏိုင္ေတာ့သည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ မညီၫြတ္သည့္ စားေသာက္မႈပုံစံမ်ားသည္ ကမာၻတြင္ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ၊ ေသဆုံးမႈမ်ား၏ အဓိက အရင္းခံအေၾကာင္းတရား ျဖစ္ေနရာ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီၫြတ္ၿပီး ေရရွည္တည္တံ့သည့္ စားနပ္ရိကၡာမ်ားကို လူတိုင္းရရွိစားသုံးႏိုင္ေရးသည္ ခ်က္ခ်င္းလုပ္ေဆာင္ရမည့္ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေနေၾကာင္း ကုလသမဂၢ ကမာၻ႔စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအဖြဲ႕ (FAO) က တိုက္တြန္းထားသည္။

ကမာၻတဝန္းတြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ ကိုဗစ္-၁၉ ကပ္ေရာဂါ၏ ႐ိုက္ခတ္မႈေၾကာင့္ စားနပ္ရိကၡာ ဖူလုံေရးအတြက္ စိုးရိမ္စရာ ျဖစ္လာသကဲ့သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အိမ္ေထာင္စုမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ကိုဗစ္ ၁၉ ကပ္ေရာဂါ သက္ေရာက္မႈ ရွိခဲ့သည္။ အိမ္‌ေထာင္စုမ်ား၏ ၁၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ စားနပ္ရိကၡာအတြက္ အခက္အခဲ ႀကဳံခဲ့ရၿပီး စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့သည့္ ေန႔ရက္မတိုင္ခင္ ရက္သုံးဆယ္အတြင္း ယင္း အိမ္ေထာင္စုမ်ားရွိ အ႐ြယ္‌ေရာက္ၿပီးသူ တစ္ဦးသည္ ယခင္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက အစားအစာ ပမာဏ ေလွ်ာ့နည္း၍ စားခဲ့ရေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္ ဟု ကမာၻ႔ဘဏ္၏ ေလ့လာသုံးသပ္ထားသည့္ စစ္တမ္းတစ္ေစာင္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစားအစာ ေပါႂကြယ္ဝသည္။ “ဆီကိုေရခ်ိဳး၊ ေဆး႐ိုးမီးလုံ၊ စပါးေတာင္လိုပုံ” ဟူသည့္ ဆို႐ိုးစကားရွိသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေရွးယခင္ကာလမ်ားက အစားအစာဖူလုံခဲ့သည္ကို ထင္ဟပ္ျပသေနပါသည္။ ကိုဗစ္-၁၉ ကပ္ေရာဂါကာလအတြင္း အိမ္တြင္ေနထိုင္ရသည့္အခ်ိန္ကာလတစ္ခု၌ အလုပ္အကိုင္အခက္အခဲ၊ အစားအေသာက္ အခက္အခဲ ႀကဳံခဲ့ၾကရသည္။ စားေသာက္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား၊ ေကြၽးေမြးလိုစိတ္ အရင္းခံေစတနာျဖင့္ ကုသိုလ္ဒါနျပဳၾကသူမ်ား၊ အဟာရဒါနျပဳသူမ်ားျဖင့္ အစားအစာအခက္အခဲအတြက္ ေျဖရွင္းႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

ကမာၻ႔ႏိုင္ငံအသီးသီးသည္ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံေရးႏွင့္ ငတ္မြတ္မႈကင္းစင္ေရးကို ၿပီးခဲ့သည့္ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကေသာ္လည္း ေလွ်ာ့က်ျခင္းမရွိဘဲ အာဟာရမျပည့္ဝသူဦးေရသည္ လက္ရွိတြင္ ျပန္လည္ျမင့္တက္လာ ေနေၾကာင္း ကုလသမဂၢကမာၻ႔စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအဖြဲ႕ (FAO)က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ ေန႔စဥ္ဘဝတြင္ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ လႈပ္ရွား႐ုန္းကန္ေနၾကရသည္။ ခ်မ္းသာျပည့္စုံေသာဘဝတြင္ ေနထိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ က်န္းမာေသာေနထိုင္မႈပုံစံျဖင့္ ျဖတ္သန္းၾကရန္ လိုအပ္သည္။ အစားအစာသည္ က်န္းမာေရးအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္။ “အစားလည္းေဆး၊ ေဆးလည္းအစာ”ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ေန႔စဥ္စားသုံးမႈတြင္ က်န္းမာေစေသာ အစားအစာကို ေ႐ြးခ်ယ္စားသုံးၾကရင္းျဖင့္သာ က်န္းမာေပ်ာ္႐ႊင္သည့္ ခ်မ္းသာျပည့္စုံေသာဘဝတြင္ ေနထိုင္ႏိုင္ၾကမည္ ျဖစ္ေပသည္။

အစားအစာ ဖူလုံရန္ဆိုသည္မွာ အစားအစာၿခိဳးၿခံေႁခြတာျခင္းကလည္း အဓိကက်ပါသည္။ ကြၽ‌န္ေတာ္တို႔ ေန႔စဥ္ခ်က္ျပဳတ္ စားေသာက္ၾကရာတြင္ တစ္ခါတရံ ပိုလွ်ံေနတတ္သည္။ ထမင္းပိုခ်က္မိေသာေန႔တြင္ စားမကုန္သည့္ထမင္းမ်ားကို ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ ထမင္းေၾကာ္ကာ နံနက္စာအျဖစ္ စားတတ္ၾကသည္။ တစ္ခါတရံ ထမင္းေျခာက္လုပ္ကာ အထားခံေအာင္လည္း လုပ္ထားေလ့ရွိသည္။ အေလအလြင့္ မရွိေအာင္ အိမ္ရွင္မမ်ားက စီမံတတ္ၾကသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ဟင္းက်န္မ်ားကို ဝက္စာအျဖစ္ လာေရာက္သိမ္းဆည္းသူမ်ားရွိသည္။ ပိုလွ်ံမႈမရွိေအာင္ လိုအပ္သေလာက္သာ ခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္ျခင္းသည္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ပါသည္။(ေဆာင္းပါးရွင္၊ ဘဦး)