တ႐ုတ္-အာဆီယံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းျပပြဲကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းတြင္ က်င္းပမည္

2020-10-27 15:56:38 |သတင္းအရင္းအျမစ္ 新华网

၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ တ႐ုတ္-အာဆီယံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းျပပြဲကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္း ကြမ္ရွီး (ကြၽမ့္) ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ေကြ႕လင္ၿမိဳ႕တြင္ ဒီဇင္ဘာ ၈ ရက္၌ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသတြင္း ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဌာနက ေအာက္တိုဘာ ၂၆ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သုံးရက္တာျပဳလုပ္မည့္ အဆိုပါျပပြဲသည္ ၂၅,၀၀၀ စတုရန္းမီတာ အက်ယ္အဝန္းရွိၿပီး တ႐ုတ္ႏွင့္ အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ားၾကား ခရီးသြားလုပ္ငန္းပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား၊ နည္းပညာသစ္ ခင္းက်င္းျပသမႈမ်ား၊ ဖလွယ္မႈမ်ားႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈမ်ားအတြက္ ပလက္ေဖာင္းတစ္ခုအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ သတ္မွတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

အြန္လိုင္းမွတဆင့္ျပဳလုပ္မည့္၎ျပပြဲတြင္ ခရီးသြားေနရာမ်ား ၊ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ အသုံးျပဳျခင္း၊ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာ၊ အပန္းေျဖေနရာတည္ေဆာက္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ဉာဏယဥ္ေက်းမႈျပပြဲ အပါအဝင္ က႑ေျခာက္ခုျဖင့္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္သည္။အဆိုပါျပပြဲသို႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရွိ ေဒသ ၂၁ ခု၊ ျပည္ပရွိ တရားဝင္ခရီးသြားေအဂ်င္စီ ၂၀ ႏွင့္ အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ ၁၀ ႏိုင္ငံ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံႏွင့္ ေဒသေပါင္း ၅၀ မွ ျပပြဲျပသသူ ၁၀၀ နီးပါး ဝင္ေရာက္ျပသၾကမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ျပပြဲကိုေရာင္းခ်သူမ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးရန္ လုပ္ငန္းကြၽမ္းက်င္သူ ကုန္သည္ေပါင္း ၃၀၀ ေက်ာ္လည္းတက္ေရာက္မည္ ျဖစ္သည္။ ျပပြဲကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ကတည္းက ႏွစ္စဥ္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ (Xinhua)