တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ကန္းစုျပည္နယ္ရွိ မိုင္က်ီးဆန္းေတာင္နံရံေပၚက ေရွးယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ လက္ရာမ်ားစြာ တည္ရွိရာ ေက်ာက္လိုဏ္ဂူမ်ား

2020-12-07 17:49:32 |သတင္းအရင္းအျမစ္ 新华网

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ကန္းစုျပည္နယ္ ထ်န္းေဆြၿမိဳ႕ မိုင္က်ီးေဒသတြင္ တည္ရွိေသာ မိုင္က်ီးဆန္းေတာင္ ေက်ာက္လိုဏ္ဂူသည္ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ေက်ာက္လိုဏ္ဂူအစုအဖြဲ႕ႀကီး ၄ ခုအနက္ တစ္ခု အပါအဝင္ ျဖစ္သည္။

မို

မိုင္က်ီးဆန္းေတာင္ ေက်ာက္လိုဏ္ဂူတြင္ လက္ရွိ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ေသာ လိုဏ္ဂူအေပါက္ ၂၂၁ ခု ရွိၿပီး ၎တို႔တြင္ လက္ရာေျပာင္ေျမာက္လွပသည့္ ပန္းပု အႏုပညာလက္ရာမ်ား၊ တစ္မူထူးျခားဆန္းက်ယ္ လွသည့္ ေရာင္စုံနံရံေဆးေရးပန္းခ်ီမ်ား၊ ေက်ာက္ေဆာင္စြန္ဖ်ားအေဆာက္အဦပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳး တည္ရွိလ်က္ရာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ေက်ာက္လိုဏ္ဂူ ေရွးယဥ္‌ေက်းမႈအေမြအႏွစ္လက္ရာ ကိုယ္စားျပဳ ေနရာတစ္ခုျဖစ္သလို ေရွးေခတ္ပိုးလမ္းမႀကီး၏ ယဥ္ေက်းမႈျပန႔္ပြားရာ အေရးႀကီးအစိတ္အပိုင္း
တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။ (Xinhua)