လူငယ္တစ္ဦးသည္ ခမ္းနားထည္ဝါေသာ လိက်န္းၿမိဳ႕ ယြီလုံဆီးႏွင္းေတာင္ ၏ရႈခင္းကို ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ရန္ ၂ ႏွစ္ ၾကာခဲဲ့

2021-10-08 10:13:42 |သတင္းအရင္းအျမစ္ 新华网