ချုံချင့်မြို့မှ အသက် ၇၁ နှစ်အရွယ်အဖိုးအိုခက်ခဲသည့်ယောဂကျင့်စဉ် ၂၂ နှစ်ကြာလေ့ကျင့်

2023-05-19 18:56:42
အရင်းအမြစ်:国际在线

အသက် ၇၁ နှစ်အရွယ် ချုံချင့်မြို့မှအဖိုးအိုလေချန်ကန်းယောဂကျင့်လာတာ ၂၂ နှစ်ရှိပါပြီ။ သူယောဂစကျင့်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းကလည်ပင်းနာတာကြောင့်ဖြစ်ပြီးအခုဆိုအသက် ၇၁ နှစ်ရှိကာအလွန်ကျန်းမာပါတယ်။

ချုံချင့်မြို့မှ အသက် ၇၁ နှစ်အရွယ်အဖိုးအိုခက်ခဲသည့်ယောဂကျင့်စဉ် ၂၂ နှစ်ကြာလေ့ကျင့်