Beautiful China, pleasant journey| ယူနန် ဟုန်ဟို လိပ်ပြာတောင်ကြားမှ ပိုးအိမ်များ လိပ်ပြာအဖြစ်ပြောင်း

2023-05-22 21:07:33
အရင်းအမြစ်:国际在线

၂၀၂၃ ခုနှစ် မေလ ၁၉ ရက်နေ့က ယူနန်ပြည်နယ် ကျင်းဖိန်မြို့နယ် မာအန်တီရွာ လိပ်ပြာတောင်ကြားတွင် ပိုးအိမ်အများအပြားသည် လိပ်ပြာအဖြစ် ပြောင်းလဲလာပါသည်။

Beautiful China, pleasant journey| ယူနန် ဟုန်ဟို လိပ်ပြာတောင်ကြားမှ ပိုးအိမ်များ လိပ်ပြာအဖြစ်ပြောင်း