ဟေလုံကျန်းပြည်နယ် ချီချီဟာအယ်မြို့၌ အမောက်နီကြိုးကြာငှက်များသည် နှင်းတွင် ကပြသလို လမ်းလျှောက်ကြ

2024-01-09 18:44:24
အရင်းအမြစ်:国际在线


ဇန်နဝါရီလ ၄ရက်နေ့က ဟေလုံကျန်းပြည်နယ် ချီချီဟာအယ်မြို့ရှိ Zhalong သဘာဝ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးဇုန်၌ အမောက်နီကြိုးကြာငှက်များသည် လေနှင့်နှင်းတွင် လမ်းလျှောက်နေကြပါသည်။

ဟေလုံကျန်းပြည်နယ် ချီချီဟာအယ်မြို့၌ အမောက်နီကြိုးကြာငှက်များသည် နှင်းတွင် ကပြသလို လမ်းလျှောက်ကြ