နွေဦးပွဲတော်အတွင်း ခရီးသွားပြည်သူ များပြားမှုကို ဖြေရှင်းရန်အတွက် သယ်ယူပို့ ဆောင်ရေးဌာနများသည် နည်းလမ်းမျိုးစုံဖြင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကို မြှင့်တင်

2024-02-19 16:10:54
အရင်းအမြစ်:国际在线

၂၀၂၄ ခုနှစ် နွေဦးပွဲတော် ခရီးသွားလာမှု အထူးလုပ်ငန်းအဖွဲ့မှ အချက် အလက် များအရ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၆ ရက်နေ့ တွင် တရုတ်ပြည် တစ်ပြည် လုံးမှ ဒေသဖြတ်ကျော် ခရီး သွားလာမှု ဦးရေမှာ ၃၁၈ သန်းရှိကြောင်း ခန့်မှန်းထားသည်။ ၎င်းတို့အနက် ရထား ခရီး သည် ဦးရေ ၁၅.၃ သန်း၊ ကုန်းကြောင်းခရီးသည် ဦးရေ ၂၉၉ သန်း၊ ရေလမ်း ခရီးသည် ဦးရေ ၁.၂ သန်းနှင့် လေကြောင်းခရီးသည် ဦးရေ ၂.၄ သန်း အသီးသီး ရှိမည်ဟု ခန့်မှန်းထားကြောင်း သတင်းအရ သိရှိရ သည်။

နွေဦးပွဲတော်အတွင်း ခရီးသွားပြည်သူ များပြားမှုကို ဖြေရှင်းရန်အတွက် သယ်ယူပို့ ဆောင်ရေးဌာနများသည် နည်းလမ်းမျိုးစုံဖြင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကို မြှင့်တင်