၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ပထမ ၃ လပတ္တြင္ ယူနန္ျပည္နယ္၏ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈ ၁၃.၄% တိုးျမႇင့္လာ
၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ပထမ ၃ လပတ္တြင္ ယူနန္ျပည္နယ္၏ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈ ၁၃.၄% တိုးျမႇင့္လာ
အခြန္ေတာ္႐ံုးမွ ထုတ္ျပန္ေသာသတင္းအရ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ပထမ ၃ လပတ္တြင္ ယူန...
2019-04-17 17:48:39    
ျမန္ႏႈန္းျမင့္ရထားသည္ ကူမင္းၿမိဳ႕ျပေနရာသို႔ ခရီးသြားလာေရးကို လိုက္ပါေအာင္ဆြဲ၍ ျဖစ္ထြန္းလာ
ျမန္ႏႈန္းျမင့္ရထားသည္ ကူမင္းၿမိဳ႕ျပေနရာသို႔ ခရီးသြားလာေရးကို လိုက္ပါေအာင္ဆြဲ၍ ျဖစ္ထြန္းလာ
ခ်င္းမင္ကာလအတြင္းတြင္ ကြယ္လြန္သြားသည့္ ဘိုးဘြားေဆြမ်ဳိးမ်ားကို ပူ...
2019-04-08 18:04:02    
ခ်ဴရြံ႕ျပည္နယ္ခြဲ ယြမ္မုန္ခ႐ိုင္ ေလ်ာင္ခ်န္ေက်းရြာ၏ စပ်စ္သီးေတြ မွည့္ေနၿပီ
ခ်ဴရြံ႕ျပည္နယ္ခြဲ ယြမ္မုန္ခ႐ိုင္ ေလ်ာင္ခ်န္ေက်းရြာ၏ စပ်စ္သီးေတြ မွည့္ေနၿပီ
ခ်ဴရြံ႕ျပည္နယ္ခြဲ ယြမ္မုန္ခ႐ိုင္ ေလ်ာင္ခ်န္ေက်းရြာတြင္ တ႐ုတ္ဧကတစ္...
2019-03-29 18:45:33    
ယူနန္ပန္းမန္လုပ္ငန္းသည္ တ႐ုတ္ႏို္င္ငံေစ်းကြက္တြင္ ဦးေဆာင္ေနရာတြင္ ဆက္လက္ရပ္တည္
ယူနန္ပန္းမန္လုပ္ငန္းသည္ တ႐ုတ္ႏို္င္ငံေစ်းကြက္တြင္ ဦးေဆာင္ေနရာတြင္ ဆက္လက္ရပ္တည္
ယူနန္ပန္းမန္ထြက္ႏႈန္းမွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္အထိ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္...
2019-03-27 16:51:40    
တရုတ္ႏိုင္ငံသားအားလံုး၏ ဘဏ္ကတ္ပိုင္ဆုိင္မႈသည္ ကတ္ေပါင္း ၇.၆ ဘီလီယံနီးပါးရွိ
တရုတ္ႏိုင္ငံသားအားလံုး၏ ဘဏ္ကတ္ပိုင္ဆုိင္မႈသည္ ကတ္ေပါင္း ၇.၆ ဘီလီယံနီးပါးရွိ
တရုတ္ႏုိင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္းစီသည္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အကုန္...
2019-03-25 18:48:47    
ေရႊလီနယ္စပ္ဂိတ္ သြင္းကုန္ပို႔ကုန္ကုန္သြယ္ေရးပမာဏမွာ တည္ၿငိမ္စြာ တိုးျမွင့္လ်က္ရွိ
ေရႊလီနယ္စပ္ဂိတ္ သြင္းကုန္ပို႔ကုန္ကုန္သြယ္ေရးပမာဏမွာ တည္ၿငိမ္စြာ တိုးျမွင့္လ်က္ရွိ
ေရႊလီၿမိဳ႕ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္အေလးထား ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈစမ္းသပ္အထူးဇုန္တြင္ န...
2019-03-13 18:14:48    
ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ ၾသစေၾတးလ်တိုက္အခြံမာသီးေမႊးရနံ႔ ပ်ံ႕လြင့္လ်က္ရွိ
ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ ၾသစေၾတးလ်တိုက္အခြံမာသီးေမႊးရနံ႔ ပ်ံ႕လြင့္လ်က္ရွိ
မတ္လမွစ၍ ယူနန္ျပည္နယ္ေဒသအသီးသီးတြင္ စိုက္ပ်ဳိးေသာ ၾသစေၾတးလ်တိုက္အ...
2019-03-12 18:32:00    
လြန္ခဲ႔သည့္ ၆ႏွစ္ အတြင္း တရုတ္ ဆင္းရဲသူ ဦးေရ သန္း၈၀ ေလ်ာ႔နည္း
 လြန္ခဲ႔သည့္ ၆ႏွစ္ အတြင္း တရုတ္ ဆင္းရဲသူ ဦးေရ သန္း၈၀ ေလ်ာ႔နည္း
တရုတ္ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီ ဆင္းရဲမႈ ပေပ်ာက္ေစေရးႏွင္႔ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရး ဥ...
2019-03-07 17:25:34    
တစ္ျပည္လံုးဆိုင္ရာေလေၾကာင္းလုိင္းညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးျခင္းအစည္းအေဝးတြင္ တီခ်င့္ျပည္နယ္ခြဲ အက်ဳိးရလဒ္မ်ားစြာ ရရွိ
တစ္ျပည္လံုးဆိုင္ရာေလေၾကာင္းလုိင္းညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးျခင္းအစည္းအေဝးတြင္ တီခ်င့္ျပည္နယ္ခြဲ အက်ဳိးရလဒ္မ်ားစြာ ရရွိ
တ႐ုတ္တစ္ျပည္လံုး အမ်ဳိးသားအရပ္ဖက္ေလေၾကာင္းလုိင္း ေႏြ၊ ေဆာင္းကူးရာ...
2019-03-06 16:43:16    
“နန္က်န္ေထာင့္ခ်ိဳင္” အကသည္ ေက်းရြာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အေထာက္အကူျပဳလ်က္ရွိ
“နန္က်န္ေထာင့္ခ်ိဳင္” အကသည္ ေက်းရြာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အေထာက္အကူျပဳလ်က္ရွိ
၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေႏြဦးပြဲေတာ္ကတည္းကပင္ နန္က်န္ယီတိုင္းရင္းသားကိုယ္ပို...
2019-02-27 18:24:52    
ျမန္မာစိန္တစ္လံုးသရက္သီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္ ေရပန္းစား
ျမန္မာစိန္တစ္လံုးသရက္သီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္ ေရပန္းစား
ေဖေဖာ္ဝါရီလ လကုန္ကာလသည္ တ႐ုတ္ယူနန္ျပည္နယ္အတြင္း ျမန္မာ့သစ္သီးဝလံ ...
2019-02-20 18:33:19    
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေရႊလီနယ္စပ္ဂိတ္ ျပည္ပကုန္သြယ္ေရးတိုးျမႇင့္ႏႈန္း ျမင့္မား
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေရႊလီနယ္စပ္ဂိတ္ ျပည္ပကုန္သြယ္ေရးတိုးျမႇင့္ႏႈန္း ျမင့္မား
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေရႊလီနယ္စပ္ဂိတ္ သြင္းကုန္ပို႔ကုန္ေငြပမာဏမွာ တ႐ုတ္ယြမ္...
2019-01-29 17:47:09    
၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ တရုတ္ ႏိုင္ငံျခား ကုန္သြယ္မႈ တည္ၿငိမ္စြာ တိုးတက္ၿပီး ပိုမိုတရား နည္းလမ္းက်စြာျဖင္႔ တိုးတက္မည္
၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ တရုတ္ ႏိုင္ငံျခား ကုန္သြယ္မႈ တည္ၿငိမ္စြာ တိုးတက္ၿပီး ပိုမိုတရား နည္းလမ္းက်စြာျဖင္႔ တိုးတက္မည္
တရုတ္ အေကာက္ခြန္ရံုးခ်ဳပ္မွ ေျပာေရးဆိုခြင္႔ရွိသူ လီေခြဝင္က ၿခံဳၿပ...
2019-01-14 18:23:26    
တ႐ုတ္ကုမၸဏီလုပ္ငန္းရွင္မွ တာဝန္ခံတည္ေဆာက္ေသာ သီရိလကၤာေတာင္ပုိင္းမီးရထားသံလမ္း စမ္းသပ္ေျပးဆြဲ
တ႐ုတ္ကုမၸဏီလုပ္ငန္းရွင္မွ တာဝန္ခံတည္ေဆာက္ေသာ သီရိလကၤာေတာင္ပုိင္းမီးရထားသံလမ္း စမ္းသပ္ေျပးဆြဲ
တ႐ုတ္ကုမၸဏီလုပ္ငန္းရွင္မွ တာဝန္ခံတည္ေဆာက္ေသာ သီရိလကၤာေတာင္ပုိင္းမ...
2019-01-08 18:22:45    
ဇန္န၀ါရီလ(၁)ရက္ေန႔ ႐ံုးပိတ္ရက္တြင္ ယူနန္သည္ ခရီးသည္ေပါင္း (၆၃.၅၁၄) သိန္း ဧည့္ခံႀကိဳဆိုခဲ့
ဇန္န၀ါရီလ(၁)ရက္ေန႔ ႐ံုးပိတ္ရက္တြင္ ယူနန္သည္ ခရီးသည္ေပါင္း (၆၃.၅၁၄) သိန္း ဧည့္ခံႀကိဳဆိုခဲ့
ပဏာမေကာက္ယူသည့္စာရင္းအရ ဇန္န၀ါရီလ(၁)ရက္ေန႔ ႐ုံးပိတ္ရက္တြင္ ယူနန္ျပ...
2019-01-03 18:11:49    
滇ICP备 09002441号
中华人民共和国国务院新闻办公室 支持指导
云南省人民政府新闻办公室 主办
云南日报报业集团 承办
本网站由云桥网版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像
Copyright ©yunnangateway.com All Rights Reserved since 2006