တ႐ုတ္(ယူနန္)လြတ္လပ္ေသာကုန္သြယ္ေရးေရွ႕ေျပးဇုန္ တယ္ဟုန္ဇုန္သည္ “တံခါးဖြင့္ေအာင္ျမင္မႈမ်ား”ရရွိ
တ႐ုတ္(ယူနန္)လြတ္လပ္ေသာကုန္သြယ္ေရးေရွ႕ေျပးဇုန္ တယ္ဟုန္ဇုန္သည္ “တံခါးဖြင့္ေအာင္ျမင္မႈမ်ား”ရရွိ
တ႐ုတ္(ယူနန္)လြတ္လပ္ေသာကုန္သြယ္ေရးေရွ႕ေျပးဇုန္ တယ္ဟုန္ဇုန္သည္ “တံခါးဖြင့္ေအာင္ျမင္မႈမ်ား”ရရွိသည္။
2019-11-07 18:31:56    
တ႐ုတ္ စီးပြားေရး ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေရွ႕အလားအလာ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာမည္မွာ မုခ်မလဲြျဖစ္
တ႐ုတ္ စီးပြားေရး ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေရွ႕အလားအလာ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာမည္မွာ မုခ်မလဲြျဖစ္
တ႐ုတ္ စီးပြားေရး ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေရွ႕အလားအလာ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာမည္မွာ မုခ်မလဲြျဖစ္သည္။
2019-11-06 18:22:36    
ယူနန္ျပည္နယ္နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြေပးေခ်မွႈဘီလီယံ ၅၀၀ ေက်ာ္လာ
ယူနန္ျပည္နယ္နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြေပးေခ်မွႈဘီလီယံ ၅၀၀ ေက်ာ္လာ
ယူနန္ျပည္နယ္နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြေပးေခ်မွႈဘီလီယံ ၅၀၀ ေက်ာ္လာသည္။
2019-11-01 18:05:41    
ဖူမင္ခ႐ိုင္တြင္ လယ္ယာအထူးထြက္ကုန္မိတ္ဆက္ပြဲက်င္းပ
ဖူမင္ခ႐ိုင္တြင္ လယ္ယာအထူးထြက္ကုန္မိတ္ဆက္ပြဲက်င္းပ
ဖူမင္ခ႐ိုင္တြင္ လယ္ယာအထူးထြက္ကုန္မိတ္ဆက္ပြဲက်င္းပခဲ့ပါသည္။
2019-10-28 17:38:55    
ဆက္တိုက္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးဖိုရမ္ ပီကင္းတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ဖြင္႔လွစ္
ဆက္တိုက္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးဖိုရမ္ ပီကင္းတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ဖြင္႔လွစ္
ဆက္တိုက္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးဖိုရမ္ ပီကင္းတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ဖြင္႔လွစ္ခဲ့ပါသည္။
2019-10-25 17:48:05    
ေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းမ်ား တံခါးဖြင္႔မႈ တိုးခ်ဲ႔ေဆာင္ရြက္ေရးသည္၊ ”တ႐ုတ္ျပည္၏ ကိုယ္႔ကိုယ္ကိုယ္ ယံုၾကည္စိတ္”ကို ေပၚလြင္ေစသည္
ေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းမ်ား တံခါးဖြင္႔မႈ တိုးခ်ဲ႔ေဆာင္ရြက္ေရးသည္၊ ”တ႐ုတ္ျပည္၏ ကိုယ္႔ကိုယ္ကိုယ္ ယံုၾကည္စိတ္”ကို ေပၚလြင္ေစသည္
ေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းမ်ား တံခါးဖြင္႔မႈ တိုးခ်ဲ႔ေဆာင္ရြက္ေရးသည္၊ ”တ႐ုတ္ျပည္၏ ကိုယ္႔ကိုယ္ကိုယ္ ယံုၾကည္စိတ္”ကို ေပၚလြင္ေစသည္။
2019-10-18 17:37:08    
စားသံုးမႈ အဆင္႔တိုးျမင္႔ျခင္းသည္ တရုတ္ စီးပြားေရး အတြက္ အားေကာင္းေသာ တြန္းအားေပးမႈ ျဖစ္ေန
စားသံုးမႈ အဆင္႔တိုးျမင္႔ျခင္းသည္ တရုတ္ စီးပြားေရး အတြက္ အားေကာင္းေသာ တြန္းအားေပးမႈ ျဖစ္ေန
စားသံုးမႈ အဆင္႔တိုးျမင္႔ျခင္းသည္ တရုတ္ စီးပြားေရး အတြက္ အားေကာင္းေသာ တြန္းအားေပးမႈ ျဖစ္ေနသည္။
2019-10-09 16:12:56    
လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေကာ္ဖီ လုပ္ငန္းကုိ အားသစ္ေလာင္းေပးေန
လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေကာ္ဖီ လုပ္ငန္းကုိ အားသစ္ေလာင္းေပးေန
လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေကာ္ဖီ လုပ္ငန္းကုိ အားသစ္ေလာင္းေပးေန
2019-09-19 17:21:26    
အြန္လိုင္းတိုက္႐ိုက္ေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္ လိက်န္းၿမိဳ႕ဟြာဖိန္၏သရက္သီးေရာင္းေကာင္းလ်က္ရွိ
   အြန္လိုင္းတိုက္႐ိုက္ေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္ လိက်န္းၿမိဳ႕ဟြာဖိန္၏သရက္သီးေရာင္းေကာင္းလ်က္ရွိ
လိက်န္းၿမိဳ႕ဟြာဖိန္ခ႐ုိင္သည္ အြန္လုိင္းတိုက္႐ိုက္ထုတ္လႊင့္ျပသျခင္...
2019-08-28 18:21:29    
ဝိန္စန္ က်ီစံုယံုမႈိစုိက္ပ်ဳိးေရးျဖင့္ ေတာင္သူမ်ား၀င္ေငြတုိးလာ
ဝိန္စန္ က်ီစံုယံုမႈိစုိက္ပ်ဳိးေရးျဖင့္ ေတာင္သူမ်ား၀င္ေငြတုိးလာ
ဝိန္စန္ ယီ၊ ေဟြ တုိင္းရင္းသားကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရခ႐ုိင္ရွိ စ...
2019-08-23 18:33:19    
ယူနန္ျပည္နယ္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြလႊဲလမ္းေၾကာင္း စတင္ဖြင့္လွစ္
ယူနန္ျပည္နယ္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြလႊဲလမ္းေၾကာင္း စတင္ဖြင့္လွစ္
ယခုရက္ပိုင္းတြင္ BANK OF CHINA ယူနန္ျပည္နယ္ဘဏ္ခြဲသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔...
2019-08-12 18:20:23    
တ႐ုတ္ခ်စ္သူမ်ားေန႔ ပန္းစည္းလက္ေဆာင္ေၾကာင့္ ကူမင္းပန္းမန္စီးပြားေရး ပိုမိုျဖစ္ထြန္း
တ႐ုတ္ခ်စ္သူမ်ားေန႔ ပန္းစည္းလက္ေဆာင္ေၾကာင့္ ကူမင္းပန္းမန္စီးပြားေရး ပိုမိုျဖစ္ထြန္း
တ႐ုတ္႐ုိးရာခ်စ္သူမ်ားေန႔ (တ႐ုတ္သကၠရာဇ္ သတၱမရက္ည) ဆင္ႏႊဲရန္အတြက္ ကူ...
2019-08-08 18:16:32    
ZTE က 5G စမတ္ဖုန္းမ်ား စတင္ေရာင္းခ်
ZTE က 5G စမတ္ဖုန္းမ်ား စတင္ေရာင္းခ်
တရုတ္ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္သည္႔ ZTE ေကာ္ပိုေရးရွင္းက တရုတ္ႏု...
2019-08-06 18:18:06    
၂၀၁၉ ခုႏွစ္ပထမႏွစ္ဝက္ပိုင္းတြင္ တ႐ုတ္အိမ္သံုးအီလက္ထရြန္ပစၥည္းမ်ား ေစ်းကြက္ပမာဏမွာ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ ၄၂၉.၇ ဘီလီယံရွိ
၂၀၁၉ ခုႏွစ္ပထမႏွစ္ဝက္ပိုင္းတြင္ တ႐ုတ္အိမ္သံုးအီလက္ထရြန္ပစၥည္းမ်ား ေစ်းကြက္ပမာဏမွာ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ ၄၂၉.၇ ဘီလီယံရွိ
တ႐ုတ္အီလက္ထရြန္ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရးသုေတသနဌာနမွ ယခုလ၂၉ ရ...
2019-07-30 18:35:12    
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တ႐ုတ္“လုပ္ငန္းအသစ္ ၃ ခု”၏ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈပမာဏသည္ ဂ်ီဒီပီ၏ ၁၆.၁ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိ
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တ႐ုတ္“လုပ္ငန္းအသစ္ ၃ ခု”၏ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈပမာဏသည္ ဂ်ီဒီပီ၏ ၁၆.၁ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိ
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေတာ္စာရင္းအင္းဌာနမွ ယခုလ၂၈ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ေသာ စာရင္း...
2019-07-29 18:49:10    
ယခုနွစ္ ပထမ နွစ္ဝက္ပုိင္းတြင္ တ႐ုတ္ ဗဟုိလုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ား၏ အသားတင္ အျမတ္အစြန္းသည္ ၈ ႔၆ ရာခုိင္နွုန္း တုိးလာ
ယခုနွစ္ ပထမ နွစ္ဝက္ပုိင္းတြင္ တ႐ုတ္ ဗဟုိလုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ား၏ အသားတင္ အျမတ္အစြန္းသည္ ၈ ႔၆ ရာခုိင္နွုန္း တုိးလာ
တ႐ုတ္နုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီ နုိင္ငံေတာ္ပုိင္ ဓနဥစၥာ ႀကီးၾကပ္စီမံခန္႔ခ...
2019-07-17 18:31:46    
တ႐ုတ္ စီးပြားေရး ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၏ အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္
တ႐ုတ္ စီးပြားေရး ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၏ အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္
တ႐ုတ္ အမ်ိဳးသား စာရင္းအင္းဌာနမွ ယခုလ ၁၅ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ေသာ စာရင္...
2019-07-16 18:47:05    
ယူနန္ကြမ္နန္ခ႐ုိင္တြင္ သဘာဝမႈိျဖင့္ ျပည္သူလူထုတုိ႔၏ ခ်မ္းသာႂကြယ္၀ျခင္းအိပ္မက္ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့
ယူနန္ကြမ္နန္ခ႐ုိင္တြင္ သဘာဝမႈိျဖင့္ ျပည္သူလူထုတုိ႔၏ ခ်မ္းသာႂကြယ္၀ျခင္းအိပ္မက္ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့
ဒီေန႔ မနက္ ေတာင္ေပၚမွာသဘာဝမႈိခူးဆြတ္ၿပီး ျပန္ဆင္းလာေတာ့ ယြမ္(၁၀၀)...
2019-07-10 18:35:11    
滇ICP备 09002441号
中华人民共和国国务院新闻办公室 支持指导
云南省人民政府新闻办公室 主办
云南日报报业集团 承办
本网站由云桥网版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像
Copyright ©yunnangateway.com All Rights Reserved since 2006