ေဆာင္းကူးရာသီမွာ ကူမင္းၿမိဳ႕ကို ေရာင္စံုပန္းမန္အတူသြားရွာၾကစုိ႔
 ေဆာင္းကူးရာသီမွာ ကူမင္းၿမိဳ႕ကို ေရာင္စံုပန္းမန္အတူသြားရွာၾကစုိ႔
ၾသဂုတ္လထဲမွာ တရုတ္ႏုိင္ငံက ေဆာင္းကူးရာသီသုိ႔ ဝင္ေရာက္ေနေပမဲ့ ကူမင...
2018-08-14 17:06:50    
ယူနန္စစ္ေဆာင္ပန္းနားတြင္ ကမၻာ့ဆင္မ်ားပြဲေတာ္ က်င္းပ
ယူနန္စစ္ေဆာင္ပန္းနားတြင္ ကမၻာ့ဆင္မ်ားပြဲေတာ္ က်င္းပ
ၾသဂုတ္လ(၁၂)ရက္ေန႔က ဆင္မ်ားသည္ ေတာ႐ုိင္းဆင္လွ်ဳိေျမာင္တြင္ သစ္သီးဝလ...
2018-08-13 17:20:45    
ပန္းမန္ေဝဆာၿပီး ျမစ္ေခ်ာင္းေပါမ်ားေသာ ရီလ်န္ခရုိင္
ပန္းမန္ေဝဆာၿပီး ျမစ္ေခ်ာင္းေပါမ်ားေသာ ရီလ်န္ခရုိင္
ရီလ်န္ခ႐ိုင္သည္ ယူနန္ျပည္နယ္အလယ္ပုိင္းေဒသတြင္ တည္ရွိပါသည္။ ကူမင္း...
2018-08-10 20:00:50    
လီက်န္းေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕တြင္ ကညင္ဆီသုတ္စကၠဴထီးကုိ လာေရာက္႐ႈစားပါ
လီက်န္းေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕တြင္ ကညင္ဆီသုတ္စကၠဴထီးကုိ လာေရာက္႐ႈစားပါ
ယခုရက္ပုိင္းက လီက်န္းေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕ ကြန္ယီလမ္းကေလးမ်ားတြင္ ကညင္ဆ...
2018-08-09 18:53:10    
ပန္းခ်ီကားကဲ့သုိ႔လွပေနေသာလုိကုိးေရကန္ႀကီး
ပန္းခ်ီကားကဲ့သုိ႔လွပေနေသာလုိကုိးေရကန္ႀကီး
လုိကုိးေရကန္ႀကီးသည္ ယူနန္ႏွင့္စီခြၽမ္းျပည္နယ္အၾကားတြင္ တည္ရွိၿပီး...
2018-08-03 19:15:23    
ကူမင္းၿမဳိ႕ ေလာင္းယူေဟာ္ဥယ်ာဥ္တြင္ ေဒလီယာပန္း ေဝေဝဆာဆာဖူးပြင့္ေန
ကူမင္းၿမဳိ႕ ေလာင္းယူေဟာ္ဥယ်ာဥ္တြင္ ေဒလီယာပန္း ေဝေဝဆာဆာဖူးပြင့္ေန
ၾသဂုတ္လ(၁)ရက္ေန႔က ကူမင္းၿမိဳ႕ေလာင္းယူေဟာ္ဥယ်ာဥ္တြင္ ပန္းရနံ႔မ်ား သ...
2018-08-02 16:00:05    
ကန္းစုျပည္နယ္တြင္းဟြန္ၿမိဳ႕၏ အလြန္ဆြဲေဆာင္မႈရွိေသာ သဲကႏၲာရ႐ႈခင္းအလွ
ကန္းစုျပည္နယ္တြင္းဟြန္ၿမိဳ႕၏ အလြန္ဆြဲေဆာင္မႈရွိေသာ သဲကႏၲာရ႐ႈခင္းအလွ
ကန္းစုျပည္နယ္တြင္းဟြန္ၿမိဳ႕ယဥ္ရွားေတာင္လျခမ္းေလး ႐ႈခင္းဇုန္တြင္ ဇ...
2018-07-30 17:51:54    
မုန္ညင္းဆီပန္းပင္လယ္ႀကီးက ခရီးသည္ကုိ နစ္ေမ်ာေစႏိုင္
မုန္ညင္းဆီပန္းပင္လယ္ႀကီးက ခရီးသည္ကုိ နစ္ေမ်ာေစႏိုင္
ဇူလုိင္လ ဒုတိယဆယ္ရက္ပတ္က ခ်င္ဟုိင္ျပည္နယ္ ဟုိင္ေပတိဗက္တုိင္းရင္းသ...
2018-07-27 17:38:59    
ယူနန္ပုိင္လံုးေရကန္တြင္ သာယာလွပေသာ ေတာေတာင္ေရေျမအလွတရားမ်ား ႐ႈစားႏိုင္
ယူနန္ပုိင္လံုးေရကန္တြင္ သာယာလွပေသာ ေတာေတာင္ေရေျမအလွတရားမ်ား ႐ႈစားႏိုင္
ပုိင္လံုးေရကန္သည္ ယူနန္ျပည္နယ္ခ်ဴေပခ႐ိုင္ ပုိင္ေလာ္ေက်းရြာတြင္ တည...
2018-07-25 18:43:58    
ယူနန္ျပည္နယ္ဖူက်ယ္ေဟး၏ သဘာဝ႐ႈခင္းလွပေနၿပီး ၾကာပန္းမ်ားက ခရီးသည္မ်ားကုိ ဆြဲေဆာင္ေန
 ယူနန္ျပည္နယ္ဖူက်ယ္ေဟး၏ သဘာဝ႐ႈခင္းလွပေနၿပီး ၾကာပန္းမ်ားက ခရီးသည္မ်ားကုိ ဆြဲေဆာင္ေန
ေႏြေခါင္ေခါင္တြင္ ယူနန္ဖူက်ယ္ေဟးႏုိင္ငံေတာ္ႏံြေတာအပန္းေျဖဥယ်ာဥ္၌ ...
2018-07-19 17:33:51    
ရွင္ယမ္သစ္ေတာဥယ်ာဥ္၏ပန္ဒါမ်ား ေရခဲမ်ားေဆာ့ရင္းအပူခ်ိန္ေလ်ာ့ခ်
ရွင္ယမ္သစ္ေတာဥယ်ာဥ္၏ပန္ဒါမ်ား ေရခဲမ်ားေဆာ့ရင္းအပူခ်ိန္ေလ်ာ့ခ်
ဇူလုိင္လ(၁၇)ရက္ေန႔တြင္ ရွင္ယမ္ၿမိဳ႕၌ အျမင့္ဆံုးအပူခ်ိန္သည္ (၃၂)စင္ဒ...
2018-07-18 17:57:07    
ပံုသတင္း၊ မုိးေရထဲတြင္ လွပေနသည့္ ကူမင္းၿမိဳ႕ရွိ ၾကာပန္းမ်ား
ပံုသတင္း၊ မုိးေရထဲတြင္ လွပေနသည့္ ကူမင္းၿမိဳ႕ရွိ ၾကာပန္းမ်ား
ယခုရက္ပုိင္းက ကူမင္းၿမိဳ႕၏ ေခြၽ႕ဟုိဥယ်ာဥ္တြင္ ၾကာပန္းမ်ား ေဝေဝဆာဆ...
2018-07-17 17:34:03    
(၁၄)ႀကိမ္ေျမာက္ တ႐ုတ္ပင္လယ္ကူးေန႔တြင္ က်ိန႔္ေဟာဇာတိေျမသည္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ားျဖင့္ျပည့္ႏွက္ လ်က္ရိွ
(၁၄)ႀကိမ္ေျမာက္ တ႐ုတ္ပင္လယ္ကူးေန႔တြင္ က်ိန႔္ေဟာဇာတိေျမသည္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ားျဖင့္ျပည့္ႏွက္ လ်က္ရိွ
ဇူလုိင္လ (၁၁)ရက္ေန႔သည္ တ႐ုတ္ပင္လယ္ကူးေန႔ ျဖစ္သည္။ ေဒသထူးျခားခ်က္ရွ...
2018-07-11 18:46:03    
ဟုိင္အန္ၿမိဳ႕ က်င္ဟူေရေပၚသစ္ေတာဥယ်ာဥ္ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္
ဟုိင္အန္ၿမိဳ႕ က်င္ဟူေရေပၚသစ္ေတာဥယ်ာဥ္ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္
က်င္ဟူေရေပၚသစ္ေတာဥယ်ာဥ္၏ ဧရိယာအက်ယ္အဝန္းမွာ တ႐ုတ္ဧက (၁၂၀၀၀)ခန္႔ရွိ...
2018-07-09 18:07:23    
ယူနန္တီခ်င့္သည္ "ကမၻာ့ရွန္ဂရီလာ" အမည္ေက်ာ္ၾကားမႈျဖင့္ ေက်းလက္ခရီးသြားလာေရး အားသြန္ခြန္စုိက္ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လ်က္ရွိ
ယူနန္တီခ်င့္သည္
တီခ်င့္သည္ ယူနန္ျပည္နယ္အေနာက္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ တည္ရွိၿပီး ရႊန္းလဲ့...
2018-06-28 18:33:46    
ရႊန္းလဲ့တင့္ဆန္းေသာ ခလူပိန္ေတာင္
ရႊန္းလဲ့တင့္ဆန္းေသာ ခလူပိန္ေတာင္
အတြင္းမြန္ဂုိလီးယား ခလူပိန္အမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္သည္ အတြင္းမြန္ဂုိလီးယား...
2018-06-27 17:32:00    
ေႏြဦးၿမိဳ႕မွာ ၿမိဳင္ၿမိဳင္ဆုိင္ဆုိ္င္ ပြင့္လာတဲ့ ၾကာပန္း
ေႏြဦးၿမိဳ႕မွာ ၿမိဳင္ၿမိဳင္ဆုိင္ဆုိ္င္ ပြင့္လာတဲ့ ၾကာပန္း
ေႏြရာသီတြင္ ကူမင္းၿမိဳ႕၏ ရာသီဥတုမွာ ေအးျမသာယာလွပါသည္။ တာ့ကြမ္ဥယ်ာ...
2018-06-25 17:32:07    
သစ္ေတာသုခေျမတြင္ တည္ရွိေသာယူနန္
 သစ္ေတာသုခေျမတြင္ တည္ရွိေသာယူနန္
ယခုႏွစ္ပုိင္းတြင္ ယူနန္ျပည္နယ္သည္ သစ္ပင္စုိက္ျခင္း၊ သဘာဝသစ္ေတာေစာ...
2018-06-21 17:43:43    
တ႐ုတ္႐ုိးရာေကာက္ညင္းထုပ္ပြဲ႐ံုးပိတ္ရက္တြင္ ကူမင္းမီးရထားလမ္းကုမၸဏီမွ ခရီးသည္ဦးေရ ၆၇၈၀၀၀ ဦး ပုိ႔ေဆာင္ေပးခဲ့
တ႐ုတ္႐ုိးရာေကာက္ညင္းထုပ္ပြဲ႐ံုးပိတ္ရက္တြင္ ကူမင္းမီးရထားလမ္းကုမၸဏီမွ ခရီးသည္ဦးေရ ၆၇၈၀၀၀ ဦး ပုိ႔ေဆာင္ေပးခဲ့
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တရုတ္ရုိးရာေကာက္ညင္းထုပ္ပြဲ႐ံုးပိတ္ရက္(ဇြန္လ ၁၅ မွ ၁၈...
2018-06-19 18:14:10    
ပုိင္မာႏွင္းေတာင္တြင္ လိမၼာပါးနပ္ေသာေမ်ာက္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုၾကသည္
ပုိင္မာႏွင္းေတာင္တြင္ လိမၼာပါးနပ္ေသာေမ်ာက္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုၾကသည္
ပုိင္မာႏွင္းေတာင္တြင္ လိမၼာပါးနပ္ေသာေမ်ာက္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုၾကသည္
2018-06-15 18:03:47    
滇ICP备 09002441号
中华人民共和国国务院新闻办公室 支持指导
云南省人民政府新闻办公室 主办
云南日报报业集团 承办
本网站由云桥网版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像
Copyright ©yunnangateway.com All Rights Reserved since 2006