တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ေပက်င္း အိုလံပစ္အတြက္ က်န္းက်ားခိုၿပိဳင္ပြဲဇုန္ကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး
  တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ေပက်င္း အိုလံပစ္အတြက္ က်န္းက်ားခိုၿပိဳင္ပြဲဇုန္ကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး
ဇန္နဝါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔က တ႐ုတ္-ျမန္မာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာရထားလမ္းေၾကာင္း၏ တာ့လီ-ေရႊလီရထားလမ္း ႐ူလင္းဥမင္လုိဏ္ေခါင္း ေဖာက္လုပ္ၿပီးစီးေၾကာင္းသိရပါသည္။
2021-01-21 15:50:00    
တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ျဖစ္ေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္ရွိ စီးလ်န္ အေဝးေျပးလမ္းမႀကီး တည္ေဆာက္ၿပီးစီး၍ စတင္ဖြင့္လွစ္လည္ပတ္
တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ျဖစ္ေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္ရွိ စီးလ်န္ အေဝးေျပးလမ္းမႀကီး တည္ေဆာက္ၿပီးစီး၍ စတင္ဖြင့္လွစ္လည္ပတ္
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ ဖူအယ္ၿမိဳ႕ စီးေမာ္ေဒသမွ လ်န္ခ်န္း လားဟူတိုင္းရင္းသား ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ခ႐ိုင္သို႔ သြားေရာက္သည့္ စီးလန္ အေဝးေျပးလမ္းမႀကီးကို ယခုရက္ပိုင္းတြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။
2021-01-26 17:32:50    
အာရွတိုက္စံခ်ိန္တင္ တာ့လီ-ေရႊလီရထားလမ္း ႐ူလင္းဥမင္လုိဏ္ေခါင္း ေဖာက္လုပ္ၿပီးစီး
 အာရွတိုက္စံခ်ိန္တင္ တာ့လီ-ေရႊလီရထားလမ္း ႐ူလင္းဥမင္လုိဏ္ေခါင္း ေဖာက္လုပ္ၿပီးစီး
ဇန္နဝါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔က တ႐ုတ္-ျမန္မာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာရထားလမ္းေၾကာင္း၏ တာ့လီ-ေရႊလီရထားလမ္း ႐ူလင္းဥမင္လုိဏ္ေခါင္း ေဖာက္လုပ္ၿပီးစီးေၾကာင္းသိရပါသည္။
2021-01-22 18:28:11    
တ႐ုတ္တယ္ဟုန္ျပည္နယ္ခြဲ၏ “၁၄ ႀကိမ္ေျမာက္ ၅ ႏွစ္စီမံကိန္း”ရည္ရြယ္ခ်က္
တ႐ုတ္တယ္ဟုန္ျပည္နယ္ခြဲ၏ “၁၄ ႀကိမ္ေျမာက္ ၅ ႏွစ္စီမံကိန္း”ရည္ရြယ္ခ်က္
ဇန္နဝါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔က တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ တယ္ဟုန္ျပည္နယ္ခြဲေကာ္မတီမွ က်င္းပသည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွ တယ္ဟုန္ျပည္နယ္ခြဲအမ်ဳိးသားစီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ၁၄ ႀကိမ္ေျမာက္ ၅ ႏွစ္စီမံကိန္းႏွင့္ ၂၀၃၆ ခုႏွစ္ ေရရွည္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ သိရွိခဲ့ရပါသည္။
2021-01-19 18:44:17    
တ႐ုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ေဒသ စစ္ေဆာင္ပန္နားတြင္ အေဝးေျပးလမ္းမသစ္တစ္ခု ထပ္တိုးဖြင့္လွစ္
တ႐ုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ေဒသ စစ္ေဆာင္ပန္နားတြင္ အေဝးေျပးလမ္းမသစ္တစ္ခု ထပ္တိုးဖြင့္လွစ္
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အေနာက္ေတာင္ပိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္ စစ္ေဆာင္ပန္နားျပည္နယ္ခြဲတြင္ က်င္ဟုန္းၿမိဳ႕ႏွင့္ မုန္ဟိုင္ခ႐ိုင္ကို ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ က်င္ဟိုင္ အေဝးေျပးလမ္းမႀကီးကို ဇန္နဝါရီ ၁၅ ရက္က အပိုင္းခြဲ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။
2021-01-19 10:31:33    
တ႐ုတ္ကိုဗစ္-၁၉ ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္အားေလ့လာ
တ႐ုတ္ကိုဗစ္-၁၉ ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္အားေလ့လာ
ယခုရက္ပိုင္းကာလတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အန္းေဟြးျပည္နယ္ ေဟာ္ေဖၿမိဳ႕သည္ အေအးခန္းေသတၱာျဖင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္သူမ်ား၊ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္ႏွင့္ ပညာသင္ယူေလ့လာရန္ ျပည္ပသို႔ ထြက္ခြာသူမ်ား၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္သူမ်ား၊ ၿမိဳ႕ျပအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးသူမ်ားႏွင့္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာဝန္ထမ္းမ်ား စသည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ကိုဗစ္-၁၉ ကာကြယ္ေဆး ထိုးႏွံေပးေနပါသည္။
2021-01-12 19:21:21    
တ႐ုတ္-ျမန္မာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ မႏၲေလး-ေက်ာက္ျဖဴရထားလမ္း စီမံကိန္း ျဖစ္ေျမာက္နိုင္ေၿခ ေလ့လာမွုဆိုင္ရာ နားလည္မွုစာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုး
တ႐ုတ္-ျမန္မာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ မႏၲေလး-ေက်ာက္ျဖဴရထားလမ္း စီမံကိန္း ျဖစ္ေျမာက္နိုင္ေၿခ ေလ့လာမွုဆိုင္ရာ နားလည္မွုစာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုး
တ႐ုတ္-ျမန္မာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ ျမန္မာနိုင္ငံ မႏၲေလး-ေက်ာက္ျဖဴရထားလမ္း စီမံကိန္း ျဖစ္ေျမာက္နိုင္ေျခေလ့လာမွု (Feasibility Study) ဆိုင္ရာ နားလည္မွုစာခၽြန္လႊာအား ဇန္နဝါရီ ၁၀ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတနိုင္ငံသံ႐ုံးမွ သိရသည္။
2021-01-11 17:55:08    
【႐ႈဖြယ္စံုလင္၊ တယ္ဟုန္တစ္ခြင္ 】တ႐ုတ္-ျမန္မာအႀကီးဆံုးကုန္တြင္းနယ္စပ္ဂိတ္အား ၂၄ နာရီစမ္းသပ္ဖြင့္လွစ္
【႐ႈဖြယ္စံုလင္၊ တယ္ဟုန္တစ္ခြင္ 】တ႐ုတ္-ျမန္မာအႀကီးဆံုးကုန္တြင္းနယ္စပ္ဂိတ္အား ၂၄ နာရီစမ္းသပ္ဖြင့္လွစ္
တ႐ုတ္-ျမန္မာအႀကီးဆံုးကုန္တြင္းနယ္စပ္ဂိတ္အား ၂၄ နာရီစမ္းသပ္ဖြင့္လွစ္
2021-01-07 10:03:40    
တ႐ုတ္မွ ျမန္မာသို႔ ကူညီေထာက္ပံ့ေသာ မီးရထားတြဲမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေအာင္ျမင္စြာ လႊဲ‌ေျပာင္းေပးအပ္
တ႐ုတ္မွ ျမန္မာသို႔ ကူညီေထာက္ပံ့ေသာ မီးရထားတြဲမ်ား  ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေအာင္ျမင္စြာ လႊဲ‌ေျပာင္းေပးအပ္
တ႐ုတ္မွ ျမန္မာသို႔ ကူညီေထာက္ပံ့ေသာ မီးရထားတြဲမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေအာင္ျမင္စြာ လႊဲ‌ေျပာင္းေပးအပ္
2021-01-06 17:27:48    
တရုတ္နုိင္ငံေတာ္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္၏ နွစ္သစ္ ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား
 တရုတ္နုိင္ငံေတာ္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္၏ နွစ္သစ္ ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား
ရဲေဘာ္ မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ာအားလုံး မဂၤလာပါ၊ ၂၀၂၁ ေရာက္ပါေတာ႔မယ္။ ကၽြ...
2021-01-01 10:41:46