ပထမအႀကိမ္ ျမန္မာ(လား႐ိႈး) - တ႐ုတ္(လင္ခ်န္း) နယ္စပ္ေဒသစီးပြားေရးကုန္စည္ျပပြဲ|တ႐ုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံမွ လုပ္ငန္းကုမၸဏီ ၁၀၀ ေက်ာ္ ပါ၀င္
ပထမအႀကိမ္ ျမန္မာ(လား႐ိႈး) - တ႐ုတ္(လင္ခ်န္း) နယ္စပ္ေဒသစီးပြားေရးကုန္စည္ျပပြဲ|တ႐ုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံမွ လုပ္ငန္းကုမၸဏီ ၁၀၀ ေက်ာ္ ပါ၀င္
ပထမအႀကိမ္ ျမန္မာ(လား႐ိႈး) - တ႐ုတ္(လင္ခ်န္း) နယ္စပ္ေဒသစီးပြားေရးကုန္စည္ျပပြဲ|တ႐ုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံမွ လုပ္ငန္းကုမၸဏီ ၁၀၀ ေက်ာ္ ပါ၀င္သည္။
2019-11-19 18:14:46    
ဥကၠ႒ရွီ၏ မိန္႔ခြန္းသည္ ယံုၾကည္စိတ္တိုးပြားေစၿပီး လမ္းညႊန္ေပးသည္ဟု ေဟာင္ေကာင္ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားဆုိ
ဥကၠ႒ရွီ၏ မိန္႔ခြန္းသည္ ယံုၾကည္စိတ္တိုးပြားေစၿပီး လမ္းညႊန္ေပးသည္ဟု ေဟာင္ေကာင္ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားဆုိ
ဥကၠ႒ရွီ၏ မိန္႔ခြန္းသည္ ယံုၾကည္စိတ္တိုးပြားေစၿပီး လမ္းညႊန္ေပးသည္ဟု ေဟာင္ေကာင္ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားဆုိသည္။
2019-11-18 18:20:24    
ဥကၠ႒ရွီ၏ မိန္႔ခြန္းသည္ ယံုၾကည္စိတ္တိုးပြားေစၿပီး လမ္းညႊန္ေပးသည္ဟု ေဟာင္ေကာင္ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားဆုိ
ဥကၠ႒ရွီ၏ မိန္႔ခြန္းသည္ ယံုၾကည္စိတ္တိုးပြားေစၿပီး လမ္းညႊန္ေပးသည္ဟု ေဟာင္ေကာင္ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားဆုိ
ဥကၠ႒ရွီ၏ မိန္႔ခြန္းသည္ ယံုၾကည္စိတ္တိုးပြားေစၿပီး လမ္းညႊန္ေပးသည္ဟု ေဟာင္ေကာင္ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားဆုိသည္။
2019-11-18 18:20:23    
ပထမအႀကိမ္ ျမန္မာ(လား႐ိႈး) - တ႐ုတ္(လင္ခ်န္း) နယ္စပ္ေဒသစီးပြားေရးကုန္စည္ျပပြဲကို ႏို၀င္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္
ပထမအႀကိမ္ ျမန္မာ(လား႐ိႈး) - တ႐ုတ္(လင္ခ်န္း) နယ္စပ္ေဒသစီးပြားေရးကုန္စည္ျပပြဲကို ႏို၀င္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္
ပထမအႀကိမ္ ျမန္မာ(လား႐ိႈး) - တ႐ုတ္(လင္ခ်န္း) နယ္စပ္ေဒသစီးပြားေရးကုန္စည္ျပပြဲကို ႏို၀င္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္။
2019-11-15 18:22:37    
ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ဘရာဇီးလီးယားသုိ႔ ေရာက္ရွိ
ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ဘရာဇီးလီးယားသုိ႔ ေရာက္ရွိ
ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ဘရာဇီးလီးယားသုိ႔ ေရာက္ရွိသည္။
2019-11-13 18:05:34    
စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္“လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ ျမစ္ဝွမ္းေဒသႏုိင္ငံမ်ားသတင္းျပန္ၾကားေရးအရာရွိႏွင့္ သတင္းစာဆရာမြမ္းမံသင္တန္း”ဖြင့္လွစ္ေတာ့မယ္
စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္“လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ ျမစ္ဝွမ္းေဒသႏုိင္ငံမ်ားသတင္းျပန္ၾကားေရးအရာရွိႏွင့္ သတင္းစာဆရာမြမ္းမံသင္တန္း”ဖြင့္လွစ္ေတာ့မယ္
စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္“လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ ျမစ္ဝွမ္းေဒသႏုိင္ငံမ်ားသတင္းျပန္ၾကားေရးအရာရွိႏွင့္ သတင္းစာဆရာမြမ္းမံသင္တန္း”ဖြင့္လွစ္ေတာ့မယ္။
2019-11-13 17:50:09    
ရွီက်င္႔ဖိန္သည္၊ ဂရိသမၼတႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး
ရွီက်င္႔ဖိန္သည္၊ ဂရိသမၼတႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး
ရွီက်င္႔ဖိန္သည္၊ ဂရိသမၼတႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးသည္။
2019-11-12 18:11:17    
ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ေအသင္သုိ႔ ေရာက္ရွိ
ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ေအသင္သုိ႔ ေရာက္ရွိ
ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ေအသင္သုိ႔ ေရာက္ရွိသည္။
2019-11-11 18:21:24    
ယူနန္ျပည္နယ္က သြင္းကုန္ကုန္စည္ျပပြဲတြင္ အဖက္ဖက္ႏွင့္အတူ“လက္တြဲ”ၿပီး အတူတကြ ေအာင္ျမင္မႈရရွိ
ယူနန္ျပည္နယ္က သြင္းကုန္ကုန္စည္ျပပြဲတြင္ အဖက္ဖက္ႏွင့္အတူ“လက္တြဲ”ၿပီး အတူတကြ ေအာင္ျမင္မႈရရွိ
ယူနန္ျပည္နယ္က သြင္းကုန္ကုန္စည္ျပပြဲတြင္ အဖက္ဖက္ႏွင့္အတူ“လက္တြဲ”ၿပီး အတူတကြ ေအာင္ျမင္မႈရရွိခဲ့ပါသည္။
2019-11-11 17:49:20    
ယူနန္ျပည္နယ္သည္ စက္မႈလုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္ 5G နည္းပညာကို ေအာင္ျမင္စြာ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့
ယူနန္ျပည္နယ္သည္ စက္မႈလုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္ 5G နည္းပညာကို ေအာင္ျမင္စြာ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့
ယူနန္ျပည္နယ္သည္ စက္မႈလုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္ 5G နည္းပညာကို ေအာင္ျမင္စြာ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။
2019-11-07 18:43:55    
ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ဟုန္ေခ်ာ္ ႏိုင္ငံတကာ စီးပြားေရး ဖုိရမ္ “ႏွစ္ ၇၀ ျပည္႔ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ႏွင္႔ လူသား ကံၾကမၼာအသုိက္အဝန္း” ဖုိရမ္ခြဲကုိ ရွန္ဟုိင္းၿမိဳ႕၌ က်င္းပ
ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ဟုန္ေခ်ာ္ ႏိုင္ငံတကာ စီးပြားေရး ဖုိရမ္ “ႏွစ္ ၇၀ ျပည္႔ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ႏွင္႔ လူသား ကံၾကမၼာအသုိက္အဝန္း” ဖုိရမ္ခြဲကုိ ရွန္ဟုိင္းၿမိဳ႕၌ က်င္းပ
ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ဟုန္ေခ်ာ္ ႏိုင္ငံတကာ စီးပြားေရး ဖုိရမ္ “ႏွစ္ ၇၀ ျပည္႔ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ႏွင္႔ လူသား ကံၾကမၼာအသုိက္အဝန္း” ဖုိရမ္ခြဲကုိ ရွန္ဟုိင္းၿမိဳ႕၌ က်င္းပသည္။
2019-11-06 18:23:50    
ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံတကာ သြင္းကုန္ကုန္စည္ျပပြဲကုိ စတင္က်င္းပၿပီး ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား
ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံတကာ သြင္းကုန္ကုန္စည္ျပပြဲကုိ စတင္က်င္းပၿပီး ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား
ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံတကာ သြင္းကုန္ကုန္စည္ျပပြဲကုိ စတင္က်င္းပၿပီး ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားသည္။
2019-11-05 18:03:08    
လိ္ပ္ခြံစာ ရွာေဖြေတြ႔ရွိမႈႏွင္႔ သုေတသနျပဳမႈ ႏွစ္ ၁၂၀ ျပည္႔ေျမာက္ျခင္းအတြက္ ရွီက်င္႔ဖိန္ ဂုဏ္ျပဳေၾကာင္း စာလႊာေပးပို႔
လိ္ပ္ခြံစာ ရွာေဖြေတြ႔ရွိမႈႏွင္႔ သုေတသနျပဳမႈ ႏွစ္ ၁၂၀ ျပည္႔ေျမာက္ျခင္းအတြက္ ရွီက်င္႔ဖိန္ ဂုဏ္ျပဳေၾကာင္း စာလႊာေပးပို႔
လိ္ပ္ခြံစာ ရွာေဖြေတြ႔ရွိမႈႏွင္႔ သုေတသနျပဳမႈ ႏွစ္ ၁၂၀ ျပည္႔ေျမာက္ျခင္းအတြက္ ရွီက်င္႔ဖိန္ ဂုဏ္ျပဳေၾကာင္း စာလႊာေပးပို႔သည္။
2019-11-04 18:18:16    
ယူနန္ျပည္နယ္သည္ အစီအမံေဆာင္ရြက္မ်ားစြာျဖင့္ ျပည္ပကုန္သြယ္ေရးကို တည္ၿငိမ္ေစ
ယူနန္ျပည္နယ္သည္ အစီအမံေဆာင္ရြက္မ်ားစြာျဖင့္ ျပည္ပကုန္သြယ္ေရးကို တည္ၿငိမ္ေစ
ယူနန္ျပည္နယ္သည္ အစီအမံေဆာင္ရြက္မ်ားစြာျဖင့္ ျပည္ပကုန္သြယ္ေရးကို တည္ၿငိမ္ေစသည္။
2019-11-01 17:55:23    
တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ၁၉ ႀကိမ္ေျမာက္ ဗဟုိေကာ္မတီ စတုတၳ အႀကိမ္ မ်က္ႏွာစုံညီ အစည္းအေဝးသည္ ပီကင္းတြင္ က်င္းပ
တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ၁၉ ႀကိမ္ေျမာက္ ဗဟုိေကာ္မတီ စတုတၳ အႀကိမ္ မ်က္ႏွာစုံညီ အစည္းအေဝးသည္ ပီကင္းတြင္ က်င္းပ
တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ၁၉ ႀကိမ္ေျမာက္ ဗဟုိေကာ္မတီ စတုတၳ အႀကိမ္ မ်က္ႏွာစုံညီ အစည္းအေဝးမွာ ႏုိင္ငံေတာ္စနစ္နဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ စီမံခန္႔ခဲြေရးဆုိင္ရာ အခ်ိန္ဇယားနဲ႔ လမ္းစဥ္ စီမံကိန္းကုိ ေဖၚျပသည္။
2019-11-01 17:46:05    
စစ္ေဆာင္းပန္းနား ျဒပ္မဲ့ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္အား ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတကာသြင္းကုန္ကုန္စည္ျပပြဲတြင္ ျပသရန္ ျပင္ဆင္ေန
စစ္ေဆာင္းပန္းနား ျဒပ္မဲ့ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္အား ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတကာသြင္းကုန္ကုန္စည္ျပပြဲတြင္ ျပသရန္ ျပင္ဆင္ေန
စစ္ေဆာင္းပန္းနား ျဒပ္မဲ့ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္အား ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတကာသြင္းကုန္ကုန္စည္ျပပြဲတြင္ ျပသရန္ ျပင္ဆင္ေနသည္။
2019-10-31 15:50:21    
ရွီက်င့္ဖိန္သည္ ဒုတိယအႀကိမ္ ကမၻာ့ထိပ္တန္းသိပၸံပညာရွင္မ်ားဖိုရမ္(2019)သို႔ ဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္းသဝဏ္လႊာေပးပို႔
ရွီက်င့္ဖိန္သည္ ဒုတိယအႀကိမ္ ကမၻာ့ထိပ္တန္းသိပၸံပညာရွင္မ်ားဖိုရမ္(2019)သို႔ ဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္းသဝဏ္လႊာေပးပို႔
ရွီက်င့္ဖိန္သည္ ဒုတိယအႀကိမ္ ကမၻာ့ထိပ္တန္းသိပၸံပညာရွင္မ်ားဖိုရမ္(2019)သို႔ ဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္းသဝဏ္လႊာေပးပို႔သည္။
2019-10-29 17:52:42    
ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ဘရာဇီး သမၼတ ပုိစုိနာရုိႏွင္႔ ေတြ႔ဆုံ
ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ဘရာဇီး သမၼတ ပုိစုိနာရုိႏွင္႔ ေတြ႔ဆုံ
ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ဘရာဇီး သမၼတ ပုိစုိနာရုိႏွင္႔ ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။
2019-10-28 18:20:26    
ယူနန္ေရႊလီ။ ။ အေကာက္ခြန္ရွင္းလင္းေရးအဆင္ေျပျခင္းသည္ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးစမ္းသပ္ဇုန္ ထူေထာင္ရန္ လြယ္ကူေစ
ယူနန္ေရႊလီ။  ။ အေကာက္ခြန္ရွင္းလင္းေရးအဆင္ေျပျခင္းသည္ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးစမ္းသပ္ဇုန္ ထူေထာင္ရန္ လြယ္ကူေစ
ယူနန္ေရႊလီ။ ။ အေကာက္ခြန္ရွင္းလင္းေရးအဆင္ေျပျခင္းသည္ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးစမ္းသပ္ဇုန္ ထူေထာင္ရန္ လြယ္ကူေစ။
2019-10-28 18:14:28    
၁၉ ႀကိမ္ေျမာက္ CPC ဗဟိုေကာ္မတီ၏ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေ၀းအား ေအာက္တိုဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔မွ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ ျပဳလုပ္မည္
၁၉ ႀကိမ္ေျမာက္ CPC ဗဟိုေကာ္မတီ၏ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေ၀းအား ေအာက္တိုဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔မွ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ ျပဳလုပ္မည္
၁၉ ႀကိမ္ေျမာက္ CPC ဗဟိုေကာ္မတီ၏ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေ၀းအား ေအာက္တိုဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔မွ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ ျပဳလုပ္မည္။
2019-10-25 17:32:10    
滇ICP备 09002441号
中华人民共和国国务院新闻办公室 支持指导
云南省人民政府新闻办公室 主办
云南日报报业集团 承办
本网站由云桥网版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像
Copyright ©yunnangateway.com All Rights Reserved since 2006