တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္၏ တိုင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္‌‌ေရးနည္းဗ်ဴဟာမွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္အား ထုတ္လႊင့္ျပသမည့္အခမ္းအနားက်င္းပ
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္၏ တိုင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္‌‌ေရးနည္းဗ်ဴဟာမွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္အား ထုတ္လႊင့္ျပသမည့္အခမ္းအနားက်င္းပ
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္၏ တိုင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္‌‌ေရးနည္းဗ်ဴဟာမွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္အား ထုတ္လႊင့္ျပသမည့္အခမ္းအနားက်င္းပသည္။
2020-01-17 16:04:00    
ရွီက်င့္ဖိန္သည္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၌ တရားဝင္ခရီးစတင္
ရွီက်င့္ဖိန္သည္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၌ တရားဝင္ခရီးစတင္
ရွီက်င့္ဖိန္သည္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၌ တရားဝင္ခရီးစတင္သည္။
2020-01-17 18:12:03    
ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ တရားဝင္ခရီးလွည္႔လည္မည္ျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ ယူနန္-ျမန္မာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေအာင္သီးကို အတူတူၾကည့္လိုက္ပါ
ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ တရားဝင္ခရီးလွည္႔လည္မည္ျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ ယူနန္-ျမန္မာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေအာင္သီးကို အတူတူၾကည့္လိုက္ပါ
ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ တရားဝင္ခရီးလွည္႔လည္မည္ျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ ယူနန္-ျမန္မာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေအာင္သီးကို အတူတူၾကည့္လိုက္ပါ။
2020-01-11 18:07:49    
ကူမင္း ၁၀ ႀကိမ္ေျမာက္ ေစတနာျဖင့္ေသြးလွဴလ စတင္
ကူမင္း ၁၀ ႀကိမ္ေျမာက္ ေစတနာျဖင့္ေသြးလွဴလ စတင္
ကူမင္း ၁၀ ႀကိမ္ေျမာက္ ပရဟိတေသြးလႉဒါန္းျခင္းလ လႈပ္ရွားမႈစတင္ပါသည္။
2020-01-03 11:04:00    
တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ႏွစ္သစ္ကူး ႏႈတ္ခြန္းဆက္ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကား
တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ႏွစ္သစ္ကူး ႏႈတ္ခြန္းဆက္ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကား
တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ႏွစ္သစ္ကူး ႏႈတ္ခြန္းဆက္ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားသည္။
2020-01-06 11:37:02    
ကမာၻ႔အႀကီးဆုံး မီးရထားလမ္းေပါင္းကူးတံတား -- တာ့-ေ႐ႊ မီးရထားလမ္း ႏုျမစ္တံတားႀကီး၏ အဓိကအစိတ္အပိုင္းတည္ေဆာက္ၿပီးစီး
ကမာၻ႔အႀကီးဆုံး မီးရထားလမ္းေပါင္းကူးတံတား -- တာ့-ေ႐ႊ မီးရထားလမ္း ႏုျမစ္တံတားႀကီး၏ အဓိကအစိတ္အပိုင္းတည္ေဆာက္ၿပီးစီး
ကမာၻ႔အႀကီးဆုံး မီးရထားလမ္းေပါင္းကူးတံတား -- တာ့-ေ႐ႊ မီးရထားလမ္း ႏုျမစ္တံတားႀကီး၏ အဓိကအစိတ္အပိုင္းတည္ေဆာက္ၿပီးစီးသြားပါသည္။
2020-01-03 18:38:26    
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ရွီက်င္႔ဖိန္ ႏွင္႔ Belt and Road
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ရွီက်င္႔ဖိန္ ႏွင္႔  Belt and Road
၂၀၁၉ ခုႏွစ္သည္ Belt and Road ကမ္းလွမ္းခ်က္ တင္ျပခဲ႔သည္႔ ဆ႒မ ေျမာက္ႏွစ္ ျဖစ္ပါသည္။
2019-12-27 17:13:08    
ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုႏႈတ္ဆက္
ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုႏႈတ္ဆက္
ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုႏႈတ္ဆက္သည္။
2019-12-25 15:34:51    
“အၿမဲတန္းတည္ရွိေသာ ကုန္သြယ္ညႇိႏႈိင္းပြဲ” တြင္ ပထမဆုံး ႏိုင္ငံေတာ္႐ုပ္ပုံလႊာျပခန္းဖြင့္လွစ္
“အၿမဲတန္းတည္ရွိေသာ ကုန္သြယ္ညႇိႏႈိင္းပြဲ” တြင္ ပထမဆုံး ႏိုင္ငံေတာ္႐ုပ္ပုံလႊာျပခန္းဖြင့္လွစ္
“အၿမဲတန္းတည္ရွိေသာ ကုန္သြယ္ညႇိႏႈိင္းပြဲ” တြင္ ပထမဆုံး ႏိုင္ငံေတာ္႐ုပ္ပုံလႊာျပခန္းဖြင့္လွစ္သည္။
2019-12-17 17:15:00    
ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ တရုတ္ႏွင္႔ ေပၚတူဂီဘာသာစကားေျပာ ႏိုင္ငံမ်ား စီးပြားကုန္သြယ္မႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ ပလက္ေဖာင္းကို စစ္ေဆးၾကည့္ရႈ
ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ တရုတ္ႏွင္႔ ေပၚတူဂီဘာသာစကားေျပာ ႏိုင္ငံမ်ား စီးပြားကုန္သြယ္မႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ ပလက္ေဖာင္းကို စစ္ေဆးၾကည့္ရႈ
ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ တရုတ္ႏွင္႔ ေပၚတူဂီဘာသာစကားေျပာ ႏိုင္ငံမ်ား စီးပြားကုန္သြယ္မႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ ပလက္ေဖာင္းကို စစ္ေဆးၾကည့္ရႈသည္။
2019-12-20 09:28:52    
မကာအုိ အမိႏုိင္ငံရင္ခြင္သုိ႔ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္သည့္ ႏွစ္ ၂၀ ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ရွီက်င့္ဖိန္ တက္ေရာက္မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားမည္
မကာအုိ အမိႏုိင္ငံရင္ခြင္သုိ႔ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္သည့္ ႏွစ္ ၂၀ ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ရွီက်င့္ဖိန္ တက္ေရာက္မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားမည္
မကာအုိ အမိႏုိင္ငံရင္ခြင္သုိ႔ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္သည့္ ႏွစ္ ၂၀ ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ရွီက်င့္ဖိန္ တက္ေရာက္မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားမည္။
2019-12-19 17:43:03    
ေ႐ႊလီၿမိဳ႕ရွိ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျမန္မာဝန္ထမ္းကို ဆြဲေဆာင္လ်က္ရွိ
ေ႐ႊလီၿမိဳ႕ရွိ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျမန္မာဝန္ထမ္းကို ဆြဲေဆာင္လ်က္ရွိ
ေ႐ႊလီၿမိဳ႕ရွိ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျမန္မာဝန္ထမ္းကို ဆြဲေဆာင္လ်က္ရွိသည္။
2019-12-19 17:34:03    
滇ICP备 09002441号
中华人民共和国国务院新闻办公室 支持指导
云南省人民政府新闻办公室 主办
云南日报报业集团 承办
本网站由云桥网版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像
Copyright ©yunnangateway.com All Rights Reserved since 2006