ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလ်ာ့ပါးေရးအတြက္ ေက်းလက္ေဒသခရီးသြား လုပ္ငန္းဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးလုပ

2017-10-30 17:57:37 |သတင္းအရင္းအျမစ္ 新华社

တရုတ္ႏိုင္ငံသည္၂၀၂၀ခုႏွစ္တြင္ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာေသာေခတ္မီလူမႈအဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္တည္ေဆာက္ရာတြင္အေရးပါေသာလုပ္ငန္းတစ္ခုမွာဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးျဖစ္ေၾကာင္းအစိုးရကအသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၿပီးျပည္သူမ်ားအားဆင္းရဲတြင္းထဲမွဆြဲတင္ႏို္င္ရန္အကူအညီျဖစ္ေစမည့္ေက်းလက္ေဒသခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

၂၀၁၆ခုႏွစ္မွ၂၀၂၀ခုႏွစ္အထိခရီးသြားလုပ္ငန္းမွတစ္ဆင့္ျပည္သူ၁၂သန္းအားဆင္းရဲတြင္းမွဆြဲတင္ႏိုင္ရန္တရုတ္ႏိုင္ငံကရည္မွန္းထားေၾကာင္းတရုတ္အမ်ိဳးသားခရီးသြားလုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ(CNTA)ထံမွသိရသည္။တရုတ္ႏိုင္ငံအေနာက္ေတာင္ပိုင္းေကြ႕က်ိဳးျပည္နယ္တြင္ခရီးသြားဧည့္သည္ဆြဲေဆာင္ရာအရင္းအျမစ္ေနရာေထာင္ဂဏန္းေဖာ္ထုတ္ထားၿပီးခရီးသြားဧည့္သည္နယ္ေျမတည္ေထာင္ကာဆင္းရဲသည့္နယ္ေျမ၁၄ခုအားေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္ဟုအာဏာပိုင္မ်ားကဆိုသည္။

အဆိုပါစီမံကိန္းေၾကာင့္ရြာသား၇,၀၀၀ဦးခန္႔သည္ဝင္ေငြမ်ားျမင့္တက္လာကာေဒသဆိုင္ရာဆင္းရဲမြဲေတမႈသတ္မွတ္ခ်က္မ်ဥ္းအထက္သို႔ေရာက္ရွိလာခဲ့ေၾကာင္းCNTAအရသိရသည္။တရုတ္ႏိုင္ငံအတြင္းေဒသဆိုင္ရာအစိုးရမ်ားသည္ေက်းလက္ေဒသမ်ား၌ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးအတြက္အေျခခံအေဆာက္အအံုႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျမင့္တက္ေစရန္ရန္ပံုေငြျဖည့္တင္းျခင္းႏွင့္ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားစည္းရံုးလံႈ႕ေဆာ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။တရုတ္ႏို္င္ငံက၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္တြင္ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာေသာေခတ္မီလူမႈအဖဲြ႕အစည္းတစ္ရပ္အျပည့္အဝတည္ေဆာက္ေရးရည္မွန္းထားေၾကာင္း၊ယင္းအတြက္ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလ်ာ့က်ရန္လိုအပ္ေၾကာင္းသိရသည္။၂၀၁၆ခုႏွစ္အကုန္တြင္တရုတ္ႏိုင္ငံသား၄၃.၃၅သန္းသည္ႏို္င္ငံ၏ဆင္းရဲမြဲေတမႈသတ္မွတ္ခ်က္မ်ဥ္းအထက္သို႔ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။(Xinhua)

滇ICP备 09002441号
中华人民共和国国务院新闻办公室 支持指导
云南省人民政府新闻办公室 主办
云南日报报业集团 承办
本网站由云桥网版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像
Copyright ©yunnangateway.com All Rights Reserved since 2006