ျမန္မာစီးပြားေရးဘဏ္က SME လုပ္ငန္းရွင္္မ်ားအား က်ပ္သန္း ၃၀၀အထိ ထုတ္ေခ်းမည္

2017-12-28 18:22:58 |သတင္းအရင္းအျမစ္ 新华社

ျမန္မာစီးပြားေရးဘဏ္က အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား(SME)အား က်ပ္ သန္း ၃၀၀ထိ ထုတ္ေခ်းေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

အဆိုပါ ေခ်းေငြ၏ အတိုးႏႈန္းသည္ ၉ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ၿပီး သက္တမ္းအားျဖင့္ ၃ႏွစ္မွ ၅ႏွစ္အတြင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ SMEလုပ္ကိုင္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု၊ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအား အမ်ားဆံုး က်ပ္ သန္း၃၀၀အထိ ထုတ္ေခ်းမည္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ေခ်းေငြကို ပံုမွန္ရင္းႏွီးေငြ(Fixed Captial)အျဖစ္ ၅၀ရာခိုင္ႏႈန္း၊ လွည့္လည္ရင္းႏွီးေငြ(Working Capital)အျဖစ္ ၅၀ရာခိုင္ႏႈန္း အသံုးျပဳရန္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းေခ်းေငြမ်ားျပန္လည္ ေပးဆပ္ရာတြင္ ၃ႏွစ္ျဖစ္ပါက တစ္ႏွစ္ဆိုင္းငံ့၊ ၂ႏွစ္အတြင္း ၄ရစ္ ဆပ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ၄ႏွစ္ျဖစ္ပါက ၁ႏွစ္ႏွင့္ ၆လဆိုင္းငံ့၊ ၂ႏွစ္ႏွင့္ ၆လအတြင္း ၅ရစ္ဆပ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ၅ႏွစ္ျဖစ္ပါက ၂ႏွစ္ဆိုင္းငံ့၊ ၃ႏွစ္အတြင္း ၆ရစ္ဆပ္ျဖင့္လည္းေကာင္း ေပးဆပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား(SME)အေနျဖင့္ ေခ်းေငြအတြက္ အာမခံအျဖစ္ မေရြ႕မေျပာင္းႏိုင္ေသာ ေျမႏွင့္ အေဆာက္အအံုအျပင္ စက္၊ယာဥ္၊ယႏၱရား၊ေရႊထည္ႏွင့္ ေရႊအတံုးမ်ား၊ အပ္ေငြအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အစိုးရေငြတိုက္စာခ်ဳပ္ႏွင့္ ေငြတိုက္လက္မွတ္၊ စေတာ့ရွယ္ယာ၊ ဒီဘင္ခ်ာ၊ ဘဏ္အာမခံ၊ အစိုးရအာမခံ၊ ေခ်းေငြအာမခံမ်ားကိုလည္း အာမခံအျဖစ္ လက္ခံေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ေခ်းေငြရယူႏိုင္သည့္ SME လုပ္ငန္းမ်ားသည္ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန၊ စက္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ စစ္ေဆးေရးဌာနက ထုတ္ေပးထားေသာ SME လုပ္ငန္းရွင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္ထုတ္ေပးထားေသာ လုပ္ငန္းရွင္ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။(Xinhua)

滇ICP备 09002441号
中华人民共和国国务院新闻办公室 支持指导
云南省人民政府新闻办公室 主办
云南日报报业集团 承办
本网站由云桥网版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像
Copyright ©yunnangateway.com All Rights Reserved since 2006