အေထြေထြကုန္သြယ္ေရးလြတ္လပ္ဇုန္(Free Trade Zone)သုိ႔ ၀င္ေရာက္လည္ပတ္

2018-02-08 17:54:48 |သတင္းအရင္းအျမစ္ 云桥网

အယ္ဒီတာအာေဘာ္။ အေထြေထြကုန္သြယ္ေရးလြတ္လပ္ဇုန္သည္ ကုန္းတြင္းပုိင္းေဒသတြင္ တံခါးဖြင့္လွစ္ေသာဆိပ္ကမ္းႏွင့္ဆက္စပ္လ်က္ ရွိၿပီး အေကာက္ခြန္မဲ့ ထိန္းသိမ္းထားသည့္သုိေလွာင္ရံုကဲ့သုိ႔ အေကာက္ ခြန္ဌာနအထူးၾကပ္မတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ရာေနရာျဖစ္သည္။ ကုန္သြယ္ ေရးလြတ္လပ္ဇုန္၊ ပုိ႔ကုန္အေခ်ာကုိင္ဇုန္၊ အျမန္ေခ်ာပုိ႔ေရးဇုန္၊ ဆိပ္ကမ္း စသည့္ဇုန္မ်ား၏ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမႈ ေပါင္းစပ္ထားသည္။ တရုတ္ႏုိင္ငံ တြင္ ကုန္သြယ္ေရးလြတ္လပ္ဇုန္အျပင္ တံခါးဖြင့္လွစ္သည့္အဆင့္ အျမင့္ ဆံုးေဒသျဖစ္သည္။ ယခု ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ ဟုန္ေဟာ္အေထြေထြ ကုန္သြယ္ေရးလြတ္လပ္ဇုန္ႏွင့္ ကူမင္းအေထြေထြကုန္သြယ္ေရးလြတ္ လပ္ဇုန္ႏွစ္ခုရွိသည္။ တံခါးဖြင့္လွစ္ေသာအက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမႈႏွင့္ အက်ဳိး က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္သက္ေရာက္မႈကုိ တစ္ျဖည္းျဖည္း ေပၚလြင္လာသည္။

ကူမင္းအေထြေထြကုန္သြယ္ေရးလြတ္လပ္ဇုန္(ပထမပုိင္းစီမံကိန္း) လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ ေမလ(၁၂)ရက္ေန႔က ႏုိင္ငံေတာ္မွ စစ္ေဆးလက္ခံျခင္း ကုိ ရရွိရာ စီမံတည္ေဆာက္ေသာဧရိယာအက်ယ္အဝန္းမွာ (၂)စတုရန္း ကိလုိမီတာ ရွိၿပီး A ဇုန္ႏွင့္B ဇုန္ႏွစ္ခုကုိ ခြဲျခားသည္။ A ဇုန္သည္ မူလက ကူမင္းပုိ႔ကုန္အေခ်ာကုိင္ဇုန္ျဖစ္ၿပီး စီမံတည္ေဆာက္ေသာဧရိယာအ က်ယ္အဝန္းမွာ ၀.၅၈ စတုရန္း ကိလုိမီတာရွိသည္။ B ဇုန္ကမူ အသစ္တည္ေဆာက္ေသာ ကူမင္းေလေၾကာင္းဇုန္ျဖစ္ၿပီး စီမံတည္ ေဆာက္ေသာဧရိယာအ က်ယ္အဝန္းမွာ ၁.၄၂ စတုရန္း ကိလုိမီတာ ရွိသည္။

ကူမင္းအေကာက္ေတာ္ဌာနမွ မိတ္ဆက္ခ်က္အရ ကူမင္းပုိ႔ကုန္ အေခ်ာကုိင္ဇုန္ႏွင့္ အေကာက္ခြန္ေတာ္ဌာနႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေကာ္မတီတုိ႔မွ ပူးတြဲစစ္ေဆးအတည္ျပဳေသာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕သစ္မ်ားအပါအ၀င္ ယခု လုပ္ငန္းအဖြဲ႕(၁၀)ခုသည္ ကူမင္းအေထြအေထြကုန္သြယ္ေရးလြတ္လပ္ ဇုန္တြင္ အေျခစုိက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၎အနက္ စီးပြားေရးဖံြ႕ၿဖိဳးမႈဇုန္ ရွိလုပ္ငန္းအဖြဲ႕(၁)ခုႏွင့္ေလေၾကာင္းဇုန္ရွိ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕(၄)ခုတုိ႔သည္ စတင္လည္ပတ္လာၾကသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလမွ ဒီဇင္ဘာလအထိ ကူမင္းအေထြေထြကုန္သြယ္ေရးလြတ္လပ္ဇုန္တြင္ သြင္းကုန္ပုိ႔ကုန္အ ေရာင္းအဝယ္ပမာဏတန္ဖုိးမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ(၉.၆၁)သန္းရွိၿပီး ၾကပ္မအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ကုန္စည္အျမန္ေခ်ာပုိ႔ေရးအေရအတြက္မွာ(၆၈၇၈)တန္ရွိသည္။

滇ICP备 09002441号
中华人民共和国国务院新闻办公室 支持指导
云南省人民政府新闻办公室 主办
云南日报报业集团 承办
本网站由云桥网版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像
Copyright ©yunnangateway.com All Rights Reserved since 2006