ယူနန္ EXPO TOURISM အုပ္စုအဖြဲ႕သည္ HOGOOD ကုမၸဏီႏွင့္ ေကာ္ဖီလုပ္ငန္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ေဆာင္

2018-07-11 18:41:46 |သတင္းအရင္းအျမစ္ 云南日报

ယူနန္ EXPO TOURISM အုပ္စုအဖြဲ႕သည္ HOGOOD ကုမၸဏီလီမိတက္ႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ သေဘာတူညီခ်က္ကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးကာ ေနာက္ေနာင္တြင္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္တုိ႔သည္ မန္စီၿမိဳ႕ေကာ္ဖီၿမိဳ႕နယ္၊ ေကာ္ဖီကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ကုန္တံဆိပ္တည္ေဆာက္ေရး၊ ေကာ္ဖီစုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္သုေတသနျပဳလုပ္ေရးစသည့္က႑သံုးခုတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း EXPO TOURISM အုပ္စုအဖြဲ႕မွ သိရပါသည္။

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အုပ္စုအဖြဲ႕သည္ ယူနန္၏အလယ္ပုိင္းေဒသကို ဗဟိုျပဳကာ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအေလးထားေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ကာ "ယူနန္ေအးခ်မ္းသာယာေသာ ေနထုိင္မႈဘ၀"ကုိ ေၾကျငာမိတ္ဆက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ HOGOOD ကုမၸဏီလီမိတက္ႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ၿပီးေနာက္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္တုိ႔သည္ စီမံကိန္းအရ ေလးနက္စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး အျပန္အလွန္ေအာင္ျမင္ေသာ ရလဒ္မ်ား ႀကိဳးစားရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း EXPO TOURISM အုပ္စုအဖြဲ႕မွ တာဝန္ခံပုဂၢိဳလ္က ေျပာၾကားသည္။

HOGOOD ကုမၸဏီသည္ ေကာ္ဖီထုတ္လုပ္ေရးတြင္ ေခတ္မီ ေရွ႕တန္းေရာက္ေနေသာနည္းပညာမ်ား ပုိင္ႏုိင္သကဲ့သုိ႔ EXPO TOURISM အုပ္စုအဖြဲ႕မွ ရင္းႏွီးေငြႏွင့္ နာမည္ေက်ာ္ကုန္အမွတ္တံဆိပ္စသည့္နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ထင္ရွားေသာအားသာခ်က္မ်ား ရွိၿပီး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္တုိ႔သည္ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းတြင္ အားသာခ်က္မ်ား အျပန္အလွန္ျဖည့္စြက္ႏုိင္ရန္ ေအာင္ျမင္ထင္ရွားပါေၾကာင္း၊ ဤပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ ယူနန္ေကာ္ဖီ လုပ္ငန္းကုိ အက်ဳိးျပဳေစႏုိင္သည့္အျပင္ လက္ဖက္၊ သစ္က်ားစသည့္ယူနန္ကုန္းျပင္ျမင့္ထူးျခားေသာ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းကုိ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း HOGOOD ကုမၸဏီမွ တာဝန္ခံ ပုဂၢိဳလ္က ေျပာၾကားပါသည္။

(သတင္းေထာက္-Han Chengyuan)

滇ICP备 09002441号
中华人民共和国国务院新闻办公室 支持指导
云南省人民政府新闻办公室 主办
云南日报报业集团 承办
本网站由云桥网版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像
Copyright ©yunnangateway.com All Rights Reserved since 2006