သာယာလွပေသာယူနန္ သဘာ၀ထိန္းသိမ္းေရးဇုန္ကုိ ျဖတ္ေက်ာ္ျခင္း သတင္းေထာက္အဖြဲ႕ ပုိင္မာႏွင္းေတာင္ကုိ သြားေရာက္ေလ့လာ

2018-06-13 20:32:16 |သတင္းအရင္းအျမစ္ 云桥网

ယူနန္ေန႔စဥ္သတင္းစာအဖြဲ႕ႏွင့္ ယူနန္ျပည္နယ္သစ္ေတာေရးရာဦးစီးဌာနတုိ႔ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ "သာယာလွပေသာယူနန္ သဘာ၀ထိန္းသိမ္းေရးဇုန္ကုိ ျဖတ္ေက်ာ္ျခင္း" သတင္းေထာက္အဖြဲ႕သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လ(၁၀)ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္း(၉)နာရီက ကူမင္းမွထြက္ခြာၿပီး ပုိင္မာႏွင္းေတာင္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ သဘာ၀ထိန္းသိမ္းေရးဇုန္ကုိ သြားေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါခရီးစဥ္သည္ ေကာက္လီကုန႔္ေတာင္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ သဘာ၀ထိန္းသိမ္းေရးဇုန္၊ ယူလံုးတ်န္ခ်ီ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ သဘာ၀ထိန္းသိမ္းေရးဇုန္ကုိ သတင္းယူခရီးစဥ္အၿပီးတြင္ သာယာလွပေသာယူနန္ သဘာ၀ထိန္းသိမ္းေရးဇုန္ကုိျဖတ္ေက်ာ္ျခင္း သတင္းေထာက္အဖြဲ႕၏ သြားေရာက္ေလ့လာေသာ တတိယေျမာက္ ႏုိင္ငံေတာ္သဘာ၀ထိန္းသိမ္းေရးဇုန္ျဖစ္သည္။

 

ယူနန္သဘာ၀ထိန္းသိမ္းေရးဇုန္မ်ားကုိ အဘယ္ေၾကာင့္ သြားေရာက္ေလ့လာရသနည္း။

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အဆိုပါသတင္းယူခရီးစဥ္အား အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ စီစဥ္ခဲ့ရပါသည္။ ယူနန္ျပည္နယ္သည္ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ သတၱဝါအမ်ဳိးအစားအေပါမ်ားဆံုး ျပည္နယ္ျဖစ္ၿပီး ေျမာက္ကမၻာျခမ္းတြင္ သတၱဝါအမ်ဳိးအစားအေပါမ်ားဆံုးေဒသျဖစ္သည္။ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအေတြးအေခၚမ်ားကုိ လူအမ်ားက သိျမင္လာၾကသည္။ ယူနန္သည္ သဘာ၀ကေပးစြမ္းေသာအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ေၾကာင့္ လူအမ်ားအား ဆြဲေဆာင္လ်က္ရွိေနပါသည္။ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ(၁၈)ႀကိမ္ေျမာက္ျပည္လံုးဆုိင္ရာညီလာခံတြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ေကာင္းမြန္လာရန္ ေဂဟစနစ္ယဥ္ေက်းမႈတည္ေဆာက္ေရးကုိ အေလးထားေဖာ္ေဆာင္လာသည္ႏွင့္အညီ ယူနန္၏ သဘာ၀အလွတရားကုိ မည္သုိ႔ ေရးသားေဖာ္ျပမည္နည္း၊ ယူနန္သည္ တရုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ကမၻာ့သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ေကာင္းမြန္လာရန္ ေဂဟစနစ္ယဥ္ေက်းမႈတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ မည္သုိ႔ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သနည္း ဆိုသည္ကို ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၾကသည္။

  

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔သည္ သဘာ၀ထိန္းသိမ္းေရးဇုန္ကုိ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း အာ႐ံုစူးစုိက္လာၾကသည္။ ၎ထိန္းသိမ္းေရးဇုန္မ်ားကုိ ေလ့လာၾကည့္႐ႈၿပီးေနာက္ ယူနန္ကုိ ရုကၡဘုရင္ႏုိင္ငံ၊ တိရစၧာန္ဘုရင္ႏုိင္ငံဟု ခ်ီျမႇင့္ေခၚေ၀ၚသည့္အေၾကာင္းအရာကုိ သိရွိရပါသည္။ ေျမေပၚတြင္ ႀကီးထြားလ်က္ရွိေနေသာ ပန္းပင္ျမက္ပင္မ်ားႏွင့္သတၱဝါမ်ားသည္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ႏွင့္အတူရွင္သန္ေနၾကသည္ကုိ ေလးနက္စြာ သိရွိၾကရသည္။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ေကာင္းမြန္လာရန္ ေဂဟစနစ္ယဥ္ေက်းမႈတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ခ်က္ျခင္းပင္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ေနသည္ကုိ သိျမင္လာရပါသည္။

滇ICP备 09002441号
中华人民共和国国务院新闻办公室 支持指导
云南省人民政府新闻办公室 主办
云南日报报业集团 承办
本网站由云桥网版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像
Copyright ©yunnangateway.com All Rights Reserved since 2006