ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာ ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္အီလက္ထေရာနစ္ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ (၁၅)ခုသည္ ကူမင္းၿမိဳ႕တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ေဆြးေႏြး

2019-01-25 18:23:06 |သတင္းအရင္းအျမစ္ 昆明日报

ကူမင္းၿမိဳ႕ ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္အီလက္ထေရာနစ္ကုန္သြယ္ေရး (e-commerence)ႏွင့္ ျပည္ပလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ ေဆြးေႏြးပြဲကို ဇန္န၀ါရီလ(၂၃)ရက္ေန႔က က်င္းပရာ Kaola၊ JD.com စသည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာ ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ အီလက္ထေရာနစ္ ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔(၁၅)ခုႏွင့္ ကူမင္းၿမိဳ႕ အီလက္ထေရာနစ္ကုန္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႔မွ ကိုယ္စားလွယ္တို႔သည္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈအတြက္ အတူေဆြးေႏြးကာ “ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ပိုးလမ္းမႀကီး”ကို ၀ိုင္း၀န္းတည္ေဆာက္ၿပီး ကူမင္းႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ အီလက္ထေရာနစ္ကုန္သြယ္ေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို လ်င္ျမန္စြာ ျမႇင့္တင္ေစမည္ျဖစ္သည္။

ကူမင္းအေထြေထြ လြတ္လပ္ေသာကုန္သြယ္ေရးဇုန္ စမတ္ဂိတ္ကို ေတြ႕ရစဥ္။ (ဓာတ္ပံု-Li Lei)

ကူမင္းသည္ ေတာင္အာရွ၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွသို႔ မ်က္ႏွာျပဳေသာ တည္ေနရာ အားသာခ်က္မ်ားရွိသကဲ့သို႔ပင္ တ႐ုတ္ျပည္တြင္း ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ အီလက္ထေရာနစ္ကုန္သြယ္ေရး ေဖာ္ေဆာင္သည့္ ေရွ႕တန္းေရာက္ေဒသ ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကူမင္းႏွင့္ ဖလွယ္ေရး၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ပိုမို ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာ ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ အီလက္ထေရာနစ္ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက အသီးသီး ေျပာၾကားၾကသည္။

ယခုႏွစ္ပိုင္း ကူမင္းၿမိဳ႕သည္ ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္အီလက္ထေရာနစ္ကုန္သြယ္ေရး အေထြေထြ စမ္းသပ္ဇုန္ကို တည္ေဆာက္ခြင့္ျပဳႏိုင္ခဲ့သည့္အခြင့္ေကာင္းကို ဆုပ္ကိုင္ကာ ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္အီလက္ထေရာနစ္ကုန္သြယ္ေရးကို အလ်င္အျမန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ တက္ၾကြေသာဆႏၵ ရွိေနၾကသည္။ ေပၚလစီ၊ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးပတ္၀န္းက်င္ စသည့္နယ္ပယ္မ်ားအားျဖင့္ အားသာခ်က္မ်ား သာလြန္လွပါသည္။ အနာဂတ္တြင္ တ႐ုတ္ျပည္တြင္း ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ အီလက္ထေရာနစ္ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔မ်ားသည္ ကူမင္းႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္အီလက္ထေရာနစ္ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ခ်ိန္းႀကိဳးကို အတူဖန္တီးကာ “ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ပိုးလမ္းမႀကီး”ကို အတူတည္ေဆာက္ရန္ “ကမၻာ့ကုန္ပစၥည္းကို ကူမင္းတြင္ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ကူမင္းကုန္ပစၥည္းကို ကမၻာ့တစ္၀ွမ္း ေရာင္းခ်ျခင္း” ဟူေသာရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ကို တစိုက္မတ္မတ္ ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

(သတင္းေထာက္--Chen Hui)

滇ICP备 09002441号
中华人民共和国国务院新闻办公室 支持指导
云南省人民政府新闻办公室 主办
云南日报报业集团 承办
本网站由云桥网版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像
Copyright ©yunnangateway.com All Rights Reserved since 2006