ယူနန္ျပည္နယ္နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြေပးေခ်မွႈဘီလီယံ ၅၀၀ ေက်ာ္လာ

2019-11-01 18:05:41 |သတင္းအရင္းအျမစ္ 云南日报

စက္တင္ဘာလလကုန္အထိ ယူနန္ျပည္နယ္ တစ္ျပည္နယ္လံုးဆိုင္ရာနယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြေပးေခ်၀ယ္ယူျခင္းမွာ ပထမအႀကိမ္ တ႐ုတ္ယြမ္ ဘီလီယံ ၅၀၀ ေက်ာ္ရိွလာၿပီးစုစုေပါင္း လက္ခံေငြပမာဏမွာ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ ၅၀၂.၁ ဘီလီယံ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ ျပည္နယ္(ၿမိဳ႕)အတြင္းတြင္ အဆင့္ ၁၆ ေနရာသို႔ေရာက္ရွိေၾကာင္း၊ နယ္စပ္ျပည္နယ္ ၈ ခုတြင္ တတိယေနရာေရာက္ရွိေနေၾကာင္း တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ဘဏ္ ကူမင္းဗဟိုဘဏ္ခြဲမွ သိရပါသည္။ ယခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွ စက္တင္ဘာလအထိတ႐ုတ္ယြမ္ေငြ လက္ခံျခင္းနယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ေပးေခ်မႈသည္ ယူနန္ျပည္နယ္ တစ္ျပည္နယ္လံုးေငြေၾကးေပးေခ်မႈ၏ ၃၁.၉% ေရာက္ရွိၿပီး ျပည္ပကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနယ္ပယ္ဆိုင္ရာ ယြမ္ေငြေပးေခ်၀ယ္ယူျခင္းသည္ ဒုတိယအႀကီးဆံုးျပည္နယ္ ျဖစ္ပါသည္။

လတ္တေလာတြင္ ယူနန္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္တ႐ုတ္ယြမ္ေငြေပးေခ်၀ယ္ယူျခင္းသည္ ယူနန္ျပည္နယ္၏ အခ်က္အခ်ာေနရာျဖစ္လာၿပီးေတာင္အာရွ၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွကို အေျခခ်ကြန္ရက္ျဖန္႔က်က္ေနေသာ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြဆိုင္ရာ ေနရာေဒသျဖစ္လာျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအတြက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈအတြက္ကို တြန္းတင္ေပးပါသည္။ စက္တင္ဘာလလကုန္အထိ ယူနန္ျပည္နယ္သည္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္တ႐ုတ္ယြမ္ေငြေပးေခ်၀ယ္ယူျခင္းကို ျပည္ပႏိုင္ငံစုစုေပါင္း ၉၂ ေဒသႏွင့္အတူ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ေဒသတြင္းတြင္“ရပ္၀န္းတစ္ခု၊ လမ္းေၾကာင္းတစ္သြယ္”ဆိုင္ရာႏိုင္ငံမွာ ၃၆ ႏိုင္ငံရွိပါသည္။ ယူနန္ျပည္နယ္ရွိ ျပည္ပဘဏ္မ်ားသည္ ဘဏ္အခ်င္းခ်င္းတ႐ုတ္ယြမ္ေငြေခ်ႏိုင္ေသာအေကာင့္ ၈၅ ခုရွိၿပီး ယူနန္ျပည္နယ္ရွိ ျပည္တြင္းဘဏ္တြင္ ျပည္ပလုပ္ငန္းဌာနမွ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြေခ်ရွင္းႏိုင္ေသာ အရပ္သူအရပ္သားမဟုတ္ေသာ အေကာင့္ ၁၇၆၀ ခုရွိပါသည္။

ယူနန္ျပည္နယ္၏ ျပည္ပစီးပြားေရးႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြအဆင့္အတန္းသည္ အဆက္မျပတ္ျမႇင့္တင္ေနပါသည္။ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွစ၍ ေဒၚလာၿပီးလွ်င္ ဒုတိယအႀကီးဆံုးေပးေခ်ေငြေၾကး ျဖစ္လာပါသည္။ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွစ၍ ယူနန္ျပည္နယ္-အာဆီယံႏိုင္ငံဆိုင္ရာအႀကီးဆံုး နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ေပးေခ်၀ယ္ယူသည့္ေငြေၾကး ျဖစ္လာပါသည္။ ဇန္န၀ါရီလမွ စက္တင္ဘာလအထိ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြေပးေခ်၀ယ္ယူျခင္းသည္ ယူနန္ျပည္နယ္တစ္ျပည္နယ္လံုး ေငြေၾကးေပးေခ်၀ယ္ယူမႈ၏ ၃၁.၉% ေရာက္ရွိၿပီး နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ေပးေခ်၀ယ္ယူျခင္း ေရွ႕ေျပးစမ္းသပ္ဇုန္စတင္တည္ေဆာက္ခ်ိန္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ထက္ ၅.၉ ဆရွိပါသည္။

ထို႔အျပင္ ယူနန္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာနယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ေပးေခ်၀ယ္ယူျခင္းသည္ ပံုမွန္လုပ္ငန္းႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစီမံကိန္းနယ္ပယ္ အားလံုးပါ၀င္ၿပီး ၀န္ေဆာင္မႈနယ္ပယ္တြင္ လုပ္ငန္းကုမၸဏီမွ ပုဂၢလိကတစ္ဦးခ်င္းထိတိုင္ တိုးခ်ဲ႕၀န္ေဆာင္မႈ ေပးလာႏိုင္ပါသည္။ ေစ်းကြက္အသိအမွတ္ျပဳမႈမွာလည္း သိသိသာသာတိုးျမႇင့္လာပါသည္။ စက္တင္ဘာလလကုန္အထိ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ေပးေခ်၀ယ္ယူျခင္းယူနန္ျပည္နယ္ရွိ ျပည္နယ္ခြဲ ၁၆ ခု၊ နယ္စပ္ဂိတ္ ၂၁ ခုကိုဖံုးလႊမ္းထားၿပီး ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေသာ ကုမၸဏီအေရအတြက္မွာ ၃၄၀၀ ေက်ာ္ကာ ပုဂၢလိကဆိုင္ရာနယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ေပးေခ်၀ယ္ယူျခင္းစုစုေပါင္းမွာ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ ၁၀.၀၄ ဘီလီယံထိ ေရာက္ရွိလာပါသည္။

သတင္းေထာက္။ ။လီရွား(ယူနန္ေန႔စဥ္သတင္းစာ)

滇ICP备 09002441号
中华人民共和国国务院新闻办公室 支持指导
云南省人民政府新闻办公室 主办
云南日报报业集团 承办
本网站由云桥网版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像
Copyright ©yunnangateway.com All Rights Reserved since 2006