တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အကူအညီျဖင့္ သုဝဏၰ အမ်ိဳးသားအားကစားၿပိဳင္ပြဲ႐ံု(၁) ျပန္လည္ျပဳျပင္မြမ္းမံသြားမည့္ အခမ္းအနား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပ

2019-08-12 18:33:35 |သတင္းအရင္းအျမစ္ 云桥网

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အကူအညီျဖင့္ သုဝဏၰ အမ်ိဳးသားအားကစားၿပိဳင္ပြဲ႐ံု(၁)ကို ျပန္လည္ျပဳျပင္မြမ္းမံတည္ေဆာက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၾသဂုတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သုဝဏၰ အမ်ိဳးသားအားကစားၿပိဳင္ပြဲ႐ံု(၁) ျပန္လည္မြမ္းမံျခင္းအထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားမွ သိရသည္။ အဆိုပါအခမ္းအနားကို ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာတ႐ုတ္ႏိုင္ငံသံ႐ုံးသံအမတ္ႀကီး မစၥတာခ်န္ဟိုင္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြး၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ China AID ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား ပါ၀င္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာတ႐ုတ္သံအမတ္ႀကီး ခ်န္ဟိုင္မွ အမ်ိဳးသားအားကစား႐ံု ျပန္လည္ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ အမ်ိဳးသားအားကစား႐ံုကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအစိုးရမွ ေငြေၾကးစိုက္ထုတ္ၿပီး ၁၉၈၀ ခုႏွစ္ဝန္းက်င္ကာလက တည္ေဆာက္ေပးခဲ့သည့္အတြက္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္ခ်စ္ၾကည္ေရးကို ကိုယ္စားျပဳေဖာ္ျပေပးေနတဲ့ စီမံကိန္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါအားကစား႐ံုႀကီးမွာ အားကစားၿပိဳင္ပြဲမ်ားစြာက်င္းပႏိုင္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာျပည္သူလူထုရဲ႕လူေနမႈဘဝကို ျပည့္ဝေစခဲ့ေၾကာင္း၊ အားကစားနယ္ပယ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔အတြက္လည္း ဒီအားကစား႐ံုႀကီးဟာ အေရးပါတဲ့အခန္းက႑မွာ ပါဝင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အခ်ိန္ကာလမ်ားစြာ အမ်ိဳးသားအားကစားၿပိဳင္ပြဲေတြ လက္ခံက်င္းပႏိုင္ခဲ့တာဟာ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္လာခဲ့တဲ့အတြက္ စက္ပစၥည္းမ်ား၊ အေဆာက္အအံုပိုင္းဆိုင္ရာေတြဟာ ၿပိဳင္ပြဲေတြ လက္ခံက်င္းပဖို႔အတြက္ မသင့္ေလ်ာ္ေတာ့တာေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအစိုးရက ကိုယ္က်ိဳးမဲ့့ျပန္လည္ျပဳျပင္မြမ္းမံဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ျမန္မာျပည္သူလူထုရဲ႕လူေနမႈဘဝအတြက္ အက်ိဳးေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အခမ္းအနားတြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာျမင့္ေထြးမွ ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားရာတြင္ “အခုျပဳလုပ္တဲ့ အခမ္းအနားက တစ္ႏိုင္ငံလံုးကို ကိုယ္စားျပဳၿပီး အားကစားက႑အတြက္လည္း ပံုရိပ္ေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံက ထပ္မံၿပီး အမ်ိဳးသားအားကစား႐ံုႀကီးကို ျပန္လည္မြမ္းမံတည္ေဆာက္ေပးတဲ့အတြက္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံကို သံအမတ္ႀကီးကတဆင့္ ေက်းဇူးတင္ဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္း ေျပာၾကားေပးေစလိုပါတယ္။ ဒီအေဆာက္အဦးၿပီးစီးသြားရင္လည္း အားကစားက႑အတြက္ ေနာက္ဆက္တြဲေကာင္းက်ိဳးမ်ားစြာရွိမွာ” ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ကူညီတည္ေဆာက္ေပးသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားအားကစား႐ံုသည္ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေဆာက္ၿပီး လွဴဒါန္းေပးထားေၾကာင္း၊ စုစုေပါင္းစတုရမ္းမီတာ ၀.၂၆ သိန္းရွိၿပီး ပရိသတ္ခံုမွာ ၁၀၈၃၅ ခုံရွိပါေၾကာင္း သတင္းအရသိရပါသည္။ ဤတစ္ႀကိမ္ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္းစီမံကိန္းမွာ အားကစား႐ံုဆိုင္ရာ ေလေအးေပးစက္စနစ္၊ ေရပိုက္လိုင္းစနစ္၊ ေရဆိုးပိုက္လိုင္းစနစ္၊ အသံစနစ္၊ မီးစနစ္မ်ားကို ပါ၀င္ျပဳျပင္သည့္အျပင္ ႏိုင္ငံတကာအားကစားၿပိဳင္ပြဲဆိုင္ရာဒီဇိုင္းလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ မီးသတ္ရန္ဒီဇိုင္းလိုအပ္ခ်က္အရ ဒီဇိုင္းျပဳျပင္မြမ္းမံလုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းလည္း သတင္းအရသိရပါသည္။

အဆိုပါျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္းစီမံကိန္းအား China AID ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမွ တာ၀န္ယူလုပ္ေဆာင္ၿပီး ၂ ႏွစ္ၾကာမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္၊ ယခုခ်ိန္အထိ ေဒၚခင္ၾကည္အမ်ိဳးသမီးေဆး႐ံု--ပထမေျမာက္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရးေဆး႐ံုအတြက္ ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္းစီမံကိန္းႏွင့္ နတ္ေမာက္ျပည္သူ႔ေဆး႐ံု--ဒုတိယေျမာက္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရးေဆး႐ံုအတြက္ ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္းစီမံကိန္းမ်ားကို ၿပီးစီးသြားၿပီျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ အကူအညီျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားဇာတ္႐ံု(ရန္ကုန္)ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္းစီမံကိန္းကိုလည္း ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။

滇ICP备 09002441号
中华人民共和国国务院新闻办公室 支持指导
云南省人民政府新闻办公室 主办
云南日报报业集团 承办
本网站由云桥网版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像
Copyright ©yunnangateway.com All Rights Reserved since 2006