တ႐ုတ္၊ လာအုိ၊ ျမန္မာ၊ ထုိင္း ေလးႏုိင္ငံတို႔မွ (၈၅)ႀကိမ္ေျမာက္ မဲေခါင္ျမစ္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး ပူးတြဲေဆာင္႐ြက္ျခင္းစတင္

2019-08-21 18:34:24 |သတင္းအရင္းအျမစ္ 云桥网

တ႐ုတ္ႏွင့္ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံမွ အတူေစလႊတ္ေသာ ကင္းလွည့္သေဘၤာ(၄)စီးသည္ ၾသဂုတ္လ(၂၀)ရက္ေန႔ နံနက္(၉)နာရီခြဲတြင္ စစ္ေဆာင္ပန္းနားတုိင္တုိင္းရင္းသား ကုိယ္ပုိ္င္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရျပည္နယ္ခြဲရွိ လန္ခ်န္းျမစ္ က်င္ဟဆိပ္ကမ္းမွ စတင္ထြက္ခြာျခင္းျဖင့္ (၃)ည(၄)ရက္အခ်ိန္အတြင္း တ႐ုတ္၊ လာအုိ၊ ျမန္မာ၊ ထုိင္း ေလးႏုိင္ငံတို႔မွ (၈၅)ႀကိမ္ေျမာက္ မဲေခါင္ျမစ္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး ပူးတြဲေဆာင္႐ြက္ျခင္းစတင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

ယခုအႀကိမ္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး ပူးတြဲေဆာင္႐ြက္ျခင္း မတုိင္မီ တ႐ုတ္၊ လာအုိ၊ ျမန္မာ၊ ထုိင္း ေလးႏုိင္ငံတုိ႔သည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ က်င္ဟုန္ၿမိဳ႕တြင္ ႀကီးမွဴးကြပ္ကဲေရးအရာရွိ ပူးတြဲအစည္းအေဝးႏွင့္ အလုပ္ေဆြးေႏြးပြဲကုိ က်င္းပရာ ပူးတြဲေဆာင္ရြက္ျခင္းအစီအစဥ္ကုိ အတူညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးကာ မဲေခါင္ျမစ္ ျမစ္ဝွမ္းေဒသတစ္ေလွ်ာက္တြင္ လက္ရွိလံုျခံဳေရး အေျခအေနကုိ သံုးသပ္ၿပီး မဲေခါင္ျမစ္ ျမစ္ဝွမ္းေဒသ၏ လံုျခံဳေရးသတင္းအခ်က္အလက္ကုိ စုစည္းျခင္းႏွင့္ တရားဥပေဒ ဆန္႔က်င္ေဖာက္ဖ်က္မႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရရွိၾကပါသည္။

ယခုအႀကိမ္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး ပူးတြဲေဆာင္႐ြက္ေသာကာလအတြင္း တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးကင္းလွည့္သေဘၤာရဲတပ္အဖြဲ႕သည္ အေရးပါေသာ ေရေၾကာင္းနယ္ပယ္မ်ားတြင္ တရား၀င္ စစ္ေဆးျခင္း၊ ပူးတြဲေလ့လာျခင္း၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးတိုက္ဖ်က္ေရး ေၾကျငာျခင္း စသည့္လႈပ္ရွားမႈအစီအစဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မဲေခါင္ျမစ္ ေရတတ္ရာသီႏွင့္ၾကံဳေတြ႕ေသာေၾကာင့္ ရဲတပ္အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ မဲေခါင္ျမစ္ ေရတတ္ရာသီ လံုျခံဳစြာသြားလာေရးအေတြ႕အၾကံဳမ်ား ေဆြးေႏြးကာ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ လံုျခံဳစြာထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ေရေပၚ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရး အတူျမႇင့္တင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဖိတ္ၾကားမႈအရ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ အမွတ္ ၅၃၁၀၁ ကင္းလွည့္သေဘၤာအား ျမန္မာႏုိင္ငံ Wan Pong ေရေၾကာင္းရဲတပ္ခြဲသုိ႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဥ္ ေလ့လာသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ တ႐ုတ္-ျမန္မာႏွစ္ႏုိင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ေရး သေဘၤာအတူတည္ေဆာက္ေရး ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားက်င္းပကာ သေဘၤာလုပ္ငန္းခြင္စြမ္းရည္၊ စနစ္တက် တည္ေဆာက္ေရး ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ေရး စသည့္ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယူနန္ျပည္နယ္ ျပည္သူ႔လံုျခံဳေရး ဦးစီးဌာန ေရေၾကာင္းကင္းလွည့္ ရဲတပ္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ သက္ဆုိင္ရာ တာဝန္ရွိသူက မိတ္ဆက္ေျပာၾကားသည္။

သတင္းေထာက္-- Dai Zhenhua

滇ICP备 09002441号
中华人民共和国国务院新闻办公室 支持指导
云南省人民政府新闻办公室 主办
云南日报报业集团 承办
本网站由云桥网版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像
Copyright ©yunnangateway.com All Rights Reserved since 2006