ယူနန္ျပည္နယ္သည္ စက္မႈလုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္ 5G နည္းပညာကို ေအာင္ျမင္စြာ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့

2019-11-07 18:43:55 |သတင္းအရင္းအျမစ္ 云南日报

လတ္တေလာရက္ပိုင္းတြင္ KUNMING SHIPBUILDING EQUIPMENT CO.,LTD ၊ China Mobile ၊ HUAWEI ကုမၸဏီမ်ား အတူတကြပူးေပါင္းသုေတသနျပဳထားေသာ“5G နည္းပညာကို စက္မႈလုပ္ငန္းအလိုအေလ်ာက္ပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္ဆိုင္ရာအသံုးျပဳျခင္း”ကို ေအာင္ျမင္စြာ စမ္းသပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ထိုသည္မွာ စက္မႈလုပ္ငန္းထိန္းခ်ဳပ္မႈနယ္ပယ္တြင္ 5G နည္းပညာအသံုးျပဳမႈ ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး KUNMING SHIPBUILDING EQUIPMENT CO.,LTD သည္ တစ္ကမာၻလံုးတြင္ 5G နည္းပညာကို စက္မႈလုပ္ငန္းအလိုအေလ်ာက္ပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ပထမဆံုးကုမၸဏီမ်ား ျဖစ္လာပါသည္။

ယခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ယူနန္ျပည္နယ္ စက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ဦးစီးဌာနမွ တိုက္တြန္းေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ China Mobile ယူနန္ကုမၸဏီ၊ KUNMING SHIPBUILDING EQUIPMENT CO.,LTD၊ HUAWEI ကုမၸဏီတို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး ယူနန္ျပည္နယ္ရွိ ပထမဆံုးျဖစ္ေသာ စမတ္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈဆိုင္ရာ 5G နည္းပညာအသံုးျပဳဆန္းသစ္တီထြင္မႈစခန္းကို ၀ိုင္း၀န္းတည္ေထာင္ထားပါသည္။ 5G နည္းပညာကို စက္မႈလုပ္ငန္းအင္တာနက္ဆိုင္ရာပံုမွန္နယ္ပယ္တြင္ အသံုး၀င္ျခင္းႏွင့္ စမတ္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈနယ္ပယ္တြင္ အသံုး၀င္ျခင္းရွာေဖြေလ့လာမႈသည္ ယူနန္ျပည္နယ္ စမတ္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္အဆင့္ကို ျမႇင့္တင္ရန္ တြန္းအားေပးကူညီပါသည္။

KUNMING SHIPBUILDING EQUIPMENT CO.,LTD စက္မႈဇုန္ရွိ စတုရန္းမီတာ ၇ ေသာင္းရွိေသာ အလုပ္႐ံုအခန္းအတြင္းရွိ 5G ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္ကို တည္ေထာင္ထားၿပီး 5G အေသးစားစမ္းသပ္မႈစခန္းကို တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ပို႔ေဆာင္ေနေသာ စက္ယႏၲရားမ်ားအတြက္ က်ယ္ျပန္႔စြာ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေသာ ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္ရန္ မလိုေသာ အခ်ိန္ေနာက္က်ျခင္းနည္းေသာ မီွခိုယံုၾကည္ႏိုင္ေသာ ႀကိဳးမဲ့ဆက္သြယ္ျခင္းစနစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးပါသည္။ စမတ္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈျပခန္းတြင္ ေမာင္းသူမဲ့ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးယာဥ္ AGV သည္ တပ္ဆင္ထားေသာ ဘားကုဒ္အလုိအေလ်ာက္စစ္ေဆးျခင္း၊ အလိုအေလ်ာက္တင္ပို႔ျခင္း၊ သယ္ေဆာင္ျခင္း၊ သိုေလွာင္ျခင္းစသည့္အလုပ္ကိုစနစ္တက် လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ 5G နည္းပညာကို အေျခခံ၍ ရထားလမ္းအေျချပဳစမတ္ကားAGVသည္ တက္ဘလက္(tablet)တစ္ခုျဖင့္ အေ၀းတစ္ေနရာမွ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္မွန္ကန္ႏႈန္းမွာ ၉၉.၉၉၉% ရိွသျဖင့္ အခ်ိန္ေႏွာက္ေႏွးျခင္းမွာ ၃၀ မီလီစကၠန္အတြင္းထက္နည္းစြာျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေမာင္းႏွင္ႏုိင္ပါသည္။

ယခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔ ၁၀ ႀကိမ္ေျမာက္ ႏိုင္ငံတကာ Mobile Broadband ဖိုရမ္သည္ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ ဇူးရစ္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပရာ KUNMING SHIPBUILDING EQUIPMENT CO.,LTDသည္ “5G နည္းပညာကို စက္မႈလုပ္ငန္းအလိုအေလ်ာက္ပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္ဆိုင္ရာအသံုးျပဳျခင္း”အား လည္ပတ္ၾကည့္႐ႈသူမ်ားအတြက္ ဖိုရမ္ျပခန္းမွာ အလုပ္႐ံုအတြင္း အလိုအေလ်ာက္ပို႔ေဆာင္ေရးစက္ယႏၲရားမ်ားအလုပ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းကို တိုက္႐ိုက္ျမင္ရရန္ႏွင့္ အေ၀းမွ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းတို႔ကို ျပသေပးပါသည္။ KUNMING SHIPBUILDING EQUIPMENT CO.,LTD မွ ပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္အလိုအေလ်ာက္လုပ္ေဆာင္ျခင္းစြမ္းရည္ႏွင့္ စီမံကိန္းအေထြေထြဒီဇိုင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းစြမ္းရည္ကို အျပည့္အ၀ ျပသထားပါသည္။

5G အင္တာနက္ လ်င္ျမန္စြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈျဖင့္ ႐ိုးရာကုန္ထုတ္လုပ္မႈမွသည္ စမတ္ကုန္ထုတ္မႈသို႔ တိုးတက္ေျပာင္းလဲသြားျခင္းသည္ အင္အားႀကီးေသာ ခိုင္မာသည့္ နည္းပညာအေထာက္အပံ့ ျဖစ္ပါသည္ဟု ယူနန္ျပည္နယ္ စက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူက မိတ္ဆက္ေပးပါသည္။ 5G နည္းပညာသည္ တစ္ျပည္နယ္လံုးစက္မႈလုပ္ငန္းတြင္ အသံုး၀င္ၿပီး ယူနန္ျပည္နယ္ စက္မႈလုပ္ငန္းက အရည္အေသြးျမင့္မားေကာင္းမြန္ေသာ ေနရာသို႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ တြန္းတင္ၿပီး စက္မႈဆိုင္ရာအင္တာနက္ဇီ၀ေဂဟစနစ္အသစ္ကို ဖန္တီးႏိုင္ပါသည္။

သတင္းေထာက္။ ။ဟူေရွာင္ရြန္(ယူနန္ကြန္ရက္)

滇ICP备 09002441号
中华人民共和国国务院新闻办公室 支持指导
云南省人民政府新闻办公室 主办
云南日报报业集团 承办
本网站由云桥网版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像
Copyright ©yunnangateway.com All Rights Reserved since 2006