ယူနန္ဖုယြမ္ ။ ။ ရီတိုင္းရင္းသားေက်း႐ြာတြင္ လူမ်ားႏွင့္ Little Egret (ဗ်ိဳင္း) မ်ား သဟဇာတရွိစြာ ေနထိုင္ၾက

2020-07-02 16:14:47 |သတင္းအရင္းအျမစ္ ဆင္ဟြာသတင္းဌာန

အုပ္စုလိုက္ရွိေသာ Little Egret ဗ်ိဳင္းမ်ားသည္ ယူနန္ျပည္နယ္ ခ်ဴက်င့္ၿမိဳ႕ ဖူဇြန္းေက်း႐ြာတြင္ အသိုက္ဖြဲ႕ေနထိုင္ၾကၿပီး ေရထဲစားက်က္တြင္ အစာရွာေနၾကသည္မွာ တမူထူးျခားသည့္ စိတ္ခံစားမႈနဲ႔အတူ ရွင္သန္ေနသည့္အလွကို ေပးစြမ္းပါသည္။

ဖူဇြန္းေက်း႐ြာသည္ ႐ိုးရာ ရီတိုင္းရင္းသားေက်း႐ြာတစ္႐ြာ ျဖစ္ပါသည္။ ေယာက္က်ား၊ မိန္းမ အသက္အ႐ြယ္မေ႐ြး ဆိုတတ္ကတတ္ၾကၿပီး လူႏွင့္ သဘာဝသည္ သဟဇာတျဖစ္စြာ ေနထိုင္လ်က္ရွိၾကသည္။ အဆိုပါေက်း႐ြာသည္ ခရီးသည္မ်ားစြာကို ဆူညံလွေသာ ၿမိဳ႕ႀကီးဆီမွ တိတ္ဆိတ္ေအးခ်မ္းေသာ ေက်း႐ြာသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ အပန္းေျဖရန္ ဆြဲေဆာင္ေနပါသည္။

သတင္းေထာက္ ။ ။ က်င့္ခ်င္ပင္း၊ ရန္ခြၽန္ဖြန႔္ (ဆင္ဟြာသတင္းဌာန)