တ႐ုတ္နိုင္ငံ သမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္ႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားနိုင္ငံ သမၼတ ဂ်ိဳကိုဝီဒိုဒို ဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ေဆြးေႏြး

2020-02-13 17:25:36 |သတင္းအရင္းအျမစ္ CRI

တ႐ုတ္နိုင္ငံ သမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္သည္ အင္ဒိုနီးရွားနိုင္ငံ သမၼတ ဂ်ိဳကိုဝီဒိုဒိုႏွင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၁ ရက္က ခ်ိန္းဆိုထားသည့္အတိုင္း ဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ ေဆြးေႏြးရာတြင္ သမၼတ ရွီက တ႐ုတ္နိုင္ငံ၏ COVID-19 ေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရး အေရးႀကီးအခ်ိန္အခါတြင္ ယခုကဲ့သို႔ ဆက္သြယ္ေဆးေႏြးျခင္းသည္ ဘက္စုံမဟာဗ်ဴဟာေျမာက္မိတ္ဖက္နိုင္ငံျဖစ္သည့္ အင္ဒိုနီးရွားနိုင္ငံ၏ တ႐ုတ္နိုင္ငံအေပၚထားရွိသည့္ ခ်စ္ၾကည္ေရးႏွင့္ေထာက္ခံ့မွုကို ထင္ဟပ္ေစေၾကာင္း ၊ မိတ္ေဆြ အင္ဒိုနီးရွားနိုင္ငံ၏ တ႐ုတ္နိုင္ငံအေပၚထားရွိသည့္ ယုံၾကည္မွုႏွင့္နားလည္မွုကို ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တ႐ုတ္-အင္ဒိုနီးရွား ႏွစ္နိုင္ငံ သည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲနိုင္ငံႀကီးမ်ားျဖစ္ရာ နိုင္ငံႀကီးတာဝန္ကို လက္တြဲထမ္းေဆာင္အက်ိဳးျပဳသင့္ေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္နိုင္ငံအေနျဖင့္ အင္ဒိုနီးရွားနိုင္ငံႏွင့္အတူ အစဥ္အလာမျပတ္ ခ်စ္ၾကည္ေရးကို တိုးပြားေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားလိုေၾကာင္း ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို နက္ရွိုင္းစြာခ်ိတ္ဆက္ကာ ဂ်ကာတာ-ဘန္ေဒါင္း ျမန္ႏွုန္းျမင့္ရထားလမ္းစသည့္ ရပ္ဝန္းႏွင့္ပိုးလမ္းမ အဓိက စီမံကိန္းတည္ေဆာက္မွုမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ကာ ႏွစ္နိုင္ငံျပည္သူမ်ား အက်ိဳးျဖစ္ထြန္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတရွီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

COVID-19 ေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရးသည္ လက္ရွိ တ႐ုတ္နိုင္ငံအစိုးရ၏ အထူးအေလးထားသည့္ အေရးႀကီးဆုံး ကိစၥျဖစ္ေၾကာင္း ၊ မိမိတို႔သည္ နည္းစနစ္အားသာခ်က္ျဖင့္ ေရာဂါကာကြယ္ တိုက္ဖ်က္ေရးျပည္သူ႔တိုက္ပြဲကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာတြင္ ေထာင့္ေစ့ေအာင္ တင္းၾကပ္စြာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရာ အျပဳသေဘာ ထိေရာက္မွုမ်ားရရွိခဲ့ေၾကာင္း ၊ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ အႏၲရာယ္ အခက္အခဲမ်ားကို ေနာက္မဆုတ္ ရဲဝံ့စြာေလၽွာက္လွမ္းၾကသူမ်ားျဖစ္ရာ အၾကပ္အတည္း စိန္ေခၚမွု ႀကီးေလ စည္းလုံးညီညြတ္မွုႏွင့္ ေရွ႕တိုးေလၽွာက္လွမ္းမည့္ တိုက္ရည္ခိုက္ရည္ ျမင့္မားေလျဖစ္ ေၾကာင္း ၊ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ေရာဂါကပ္ေဘးကို လုံးဝတိုက္ဖ်က္နိုင္သလို လူမွုစီးပြား ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္တာဝန္မ်ားကို သတ္မွတ္သည့္အတိုင္း ၿပီးဆုံးေအာင္ ေဆာင္ရြက္နိုင္မည့္ ယုံၾကည္ခ်က္ရွိသလို လုပ္ေဆာင္နိုင္စြမ္း လည္းရွိေၾကာင္း ၊ တ႐ုတ္နိုင္ငံသည္ ေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရး ေအာင္ပြဲရရွိၿပီး မၾကာမီ ပိုမိုစည္ပင္ဝေပ်ာလာမည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း သမၼတရွီက ေျပာၾကားခဲ့ သည္။

မိမိတို႔သည္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္ ကံၾကမၼာတူ အက်ိဳးတူ အသိုက္အဝန္း ခံယူခ်က္ကို လက္ကိုင္ထားရာ မိမိနိုင္ငံျပည္သူမ်ား၏ အသက္အိုးအိမ္လုံျခဳံမွုႏွင့္ က်န္းမာေရးကို တာဝန္ယူတာဝန္ခံသလို ကမၻာ့ ျပည္သူအမ်ား က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းကိုလည္း အစြမ္းကုန္ တာဝန္ေက်ပြန္စြာ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ ေၾကာင္း ၊ တ႐ုတ္နိုင္ငံသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာျဖင့္ အင္ဒိုနီးရွားနိုင္ငံအပါအဝင္ နိုင္ငံတကာႏွင့္ ေရာဂါကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုမ်ားကို ဆက္လက္ တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ကာ ေဒသႏွင့္ကမၻာ၏ အမ်ားျပည္သူက်န္းမာေရး လုံျခဳံမွုကို ကာကြယ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ တ႐ုတ္နိုင္ငံရွိ အင္ဒိုနီးရွားနိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္အျခားနိုင္ငံသားမ်ားကို မိမိနိုင္ငံသားႏွင့္မျခား ေစာင့္ေရွာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မိတ္ေဆြမ်ားအၾကား အေရးႀကီးလၽွင္ ေသြးနီးေလ့ရွိရာ ေရာဂါျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ အင္ဒိုနီးရွားနိုင္ငံ အပါအဝင္ အိမ္နီးခ်င္း မိတ္ေဆြနိုင္ငံမ်ားက တ႐ုတ္နိုင္ငံကို ဘက္စုံအားေပးေထာက္ခံခဲ့ၾကၿပီး ေအးတူပူအမၽွ၊ ကိုင္းကၽြန္းမွီ၊ကၽြန္းကိုင္းမွီ အျပန္အလွန္ရိုင္းပင္းကူညီခဲ့ၾကေၾကာင္း ၊ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ေရာဂါကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သလို ေဒသတြင္းနိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းဖလွယ္ေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္သြားလိုေၾကာင္း ၊ ၎မွာ ႏွစ္ဖက္ႏွစ္နိုင္ငံႏွင့္ေဒသတြင္း နိုင္ငံမ်ား၏ ဘုံအက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ ကိုက္ညီေၾကာင္း သမၼတရွီက်င့္ဖိန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အင္ဒိုနီးရွားနိုင္ငံ သမၼတ ဂ်ိဳကို ဝီဒိုဒိုကလည္း အင္ဒိုနီးရွားနိုင္ငံ အစိုးရႏွင့္ျပည္သူမ်ားကိုယ္စား တ႐ုတ္နိုင္ငံ အစိုးရႏွင့္ျပည္မ်ားကို COVID-19 ေရာဂါျဖစ္ပြားျခင္းအတြက္ ႏွစ္သိမ့္စကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သမၼတ ဂ်ိဳဂို ဝီဒိုဒိုက တ႐ုတ္နိုင္ငံ COVID-19 ေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရး အခက္အခဲကာလတြင္ အင္ဒိုနီးရွားနိုင္ငံသည္ တ႐ုတ္နိုင္ငံ၏ စစ္မွန္သည့္မိတ္ေဆြမိတ္ဖက္အျဖစ္ တ႐ုတ္နိုင္ငံျပည္သူမ်ား ႏွင့္အတူ အစဥ္အျမဲခိုင္မာစြာ ရပ္တည္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ အတူႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေဆးကုသသုံးကာကြယ္ေရးပစၥည္းမ်ားကို တ႐ုတ္နိုင္ငံသို႔ ေပးပို႔ၿပီးျဖစ္ရာ လိုအပ္သည္မ်ားကိုလည္း ကူညီသြားရန္ အသင့္ရွိေၾကာင္း ၊ အင္ဒိုနီးရွားနိုင္ငံအေနျဖင့္ တ႐ုတ္နိုင္ငံႏွင့္အတူ ရပ္ဝန္းႏွင့္ပိုးလမ္းမ အတူတည္ေဆာက္ေရးကို ဆက္လက္တြန္းအားေပးေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ယခုေရာဂါကပ္ေဘးသည္ ႏွစ္နိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးႏွင့္ဆက္ဆံေရးကို ပို၍ေရွ႕တိုးနက္ရွိုင္း ေစမည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း သမၼတ ဂ်ိဳကို ဝီဒိုဒိုက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

滇ICP备 09002441号
中华人民共和国国务院新闻办公室 支持指导
云南省人民政府新闻办公室 主办
云南日报报业集团 承办
本网站由云桥网版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像
Copyright ©yunnangateway.com All Rights Reserved since 2006