တ႐ုတ္နိုင္ငံက ကုလသမဂၢစဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအား ျမႇင့္တင္ေရး ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ရန္ အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္

2020-09-28 18:27:41 |သတင္းအရင္းအျမစ္ 新华网

တ႐ုတ္နိုင္ငံသည္ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ကမၻာ့ကုလသမဂၢရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္အား ျပည့္မီ ေရာက္ရွိေစရန္ နိုင္ငံ၏ စူးစမ္း ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္း ႏွင့္ သိပၸံႏွင့္နည္း ပညာတီထြင္ဆန္းသစ္မွု လက္ေတြ႕က်င့္သုံးျခင္းမ်ားအေပၚ တင္ဆက္ေဖာ္ျပထားသည့္ “ ႀကီးမားေသာကမၻာ့အခ်က္အလက္က စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတြက္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္” Big Earth Data in Support of the Sustainable Development Goals (SDGs) ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ အစီရင္ခံစာကို ထုတ္ျပန္လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းအစီရင္ခံစာကို ၇၅ ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံ အစည္းအေဝးအတြင္း ထုတ္ျပန္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္နိုင္ငံ၏ ဇီဝမ်ိဳးကြဲထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မွု ၊ တ႐ုတ္နိုင္ငံၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ငယ္ မ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မွု ၊ စိမ့္ေျမမ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မွု ႏွင့္ ကမ္းရိုးတန္းေဂဟစနစ္ အကဲျဖတ္မွု ကဲ့သို႔ေသာ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ တ႐ုတ္နိုင္ငံ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းေဖာ္ၿပ ထားသည္။ ယင္းအစီရင္ခံစာထဲတြင္ ျဖစ္စဥ္ ၂၆ ခု ႏွင့္ အခ်က္အလက္ ပံ့ပိုးမွုမ်ားအတြက္ အဆိုျပဳခ်က္ ၂၄ ခု ၊ စံနမူနာၿပ ၁၃ ခု ႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္ ၁၉ ခု တို႔အသီးသီး ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ပထမအႀကိမ္ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ေဝမွုကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ၇၄ ႀကိမ္ ေျမာက္ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံ အစည္းအေဝးအတြင္း တ႐ုတ္နိုင္ငံကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕က တင္သြင္းခဲ့ၿပီး ကုလသမဂၢ၏ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ၂၀၃၀ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္အား ေဖာ္ေဆာင္နိုင္ရန္အတြက္ ႀကီးမားေသာကမၻာႀကီးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားက စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပန္းတိုင္ ေရာက္ရွိေရး ကူညီေပးရန္ ဦးတည္ေၾကာင္း သိရသည္။

တ႐ုတ္နိုင္ငံ၏ ႀကီးမားေသာကမၻာ့အခ်က္အလက္စုစည္းေရးစီမံကိန္း ညႊန္ၾကားေရးမွူး Guo Huadong က ႀကီးမားေသာကမၻာ့အခ်က္အလက္ကို အသုံးျပဳျခင္းျဖစ္ SDGs ၏ ေအာင္ျမင္မွုကို တြန္းအားေပးရန္ သီအိုရီဆန္ေသာ စနစ္တစ္ခုကို ယခုအခါ ဖန္တီးလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ တ႐ုတ္နိုင္ငံ သိပၸံအကယ္ဒမီ(CAS) အေနျဖင့္ သိပၸံ ႏွင့္ နည္းပညာ တီထြင္ဆန္းသစ္မွုျဖင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ၂၀၃၀ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ကို အျပည့္အဝ ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ ပလက္ေဖာင္းတစ္ခုအား တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။

၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ အစီရင္ခံစာက ရပ္ဝန္းႏွင့္ပိုးလမ္းမတည္ေဆာက္ေရးကို ျမႇင့္တင္ရန္ ႏွင့္ ကုလသမဂၢရည္မွန္းခ်က္ကို အျပည့္အဝေဖာ္ေဆာင္ရန္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္နိုင္မည္ဟု ေမၽွာ္လင့္ေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။

တ႐ုတ္သိပၸံအကယ္ဒမီ(CAS) ဒုတိယဥကၠဌ Zhang Yaping က ႀကီးမားေသာကမၻာ့အခ်က္အလက္သိပၸံစီမံကိန္းသည္ တ႐ုတ္နိုင္ငံ၏ သိပၸံ ႏွင့္ နည္းပညာျဖင့္ SDGs ကို အျပည့္အဝျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မွုအတြက္ အေရးပါေသာ အေအာင္ျမင္မွုတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ကို ထိေရာက္စြာအျပည့္အဝ ေဖာ္ေဆာင္နိုင္ရန္အတြက္ သိပၸံပညာဆိုင္ရာအေထာက္အပံ့ ႏွင့္ အေျဖရွာရန္ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။(Xinhua)

滇ICP备 09002441号
中华人民共和国国务院新闻办公室 支持指导
云南省人民政府新闻办公室 主办
云南日报报业集团 承办
本网站由云桥网版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像
Copyright ©yunnangateway.com All Rights Reserved since 2006