ငလ်င္ဒဏ္သင့္ခဲ့သည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ စီခြၽမ္းျပည္နယ္ က်ိဳက်ိဳက္ကိုး ရႈခင္းသာခရီးသြားေနရာ ျပဳျပင္မြမ္းမံၿပီးေနာက္ အျပည့္အဝ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္

2021-10-22 16:14:13 |သတင္းအရင္းအျမစ္ 新华网