ကောက်ညှင်းဆန်စပါးရိတ်သိမ်း၊ တိုင်လူမျိုးတို့ ရိုးရာအစားအစာ“ဟောင်းမောင်”နေရာအနှံ့ မွှေးကြိုင်

2022-09-14 20:54:39
အရင်းအမြစ်:盈江县傣学学会
ကောက်ညှင်းဆန်စပါးရိတ်သိမ်း၊ တိုင်လူမျိုးတို့ ရိုးရာအစားအစာ“ဟောင်းမောင်”နေရာအနှံ့ မွှေးကြိုင်