ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ယဥ္ေက်းမႈအသင္းမွ စီစဥ္ေသာ ႏွင္းစက္ႏွင့္လမ္းပန္းခ်ီျပပြဲ ၃ ရက္တိုင္ျပသမည္
ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ယဥ္ေက်းမႈအသင္းမွ စီစဥ္ေသာ ႏွင္းစက္ႏွင့္လမ္းပန္းခ်ီျပပြဲ ၃ ရက္တိုင္ျပသမည္
ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ယဥ္ေက်းမႈအသင္းမွ စီစဥ္ေသာ ႏွင္းစက္ႏွင့္လမ္းပန္းခ်ီျပပြဲ ၃ ရက္တိုင္ျပသမည္။
2020-01-20 16:45:30    
ဟိုင္ကိမ္ဥယ်ာဥ္မွာ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါးကစားၾကရေအာင္
ဟိုင္ကိမ္ဥယ်ာဥ္မွာ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါးကစားၾကရေအာင္
ဟိုင္ကိမ္ဥယ်ာဥ္မွာ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါးကစားၾကရေအာင္။
2020-01-03 17:50:19    
ေ႐ႊဝါေရာင္ေတာက္ပေသာ ဂ်င့္ဂိုပင္သည္ ကူမင္းၿမိဳ႕၏ ေႏြးေထြးေသာ ေဆာင္းရာသီကို အလွဆင္ေပးေန
ေ႐ႊဝါေရာင္ေတာက္ပေသာ ဂ်င့္ဂိုပင္သည္ ကူမင္းၿမိဳ႕၏ ေႏြးေထြးေသာ ေဆာင္းရာသီကို အလွဆင္ေပးေန
ေ႐ႊဝါေရာင္ေတာက္ပေသာ ဂ်င့္ဂိုပင္သည္ ကူမင္းၿမိဳ႕၏ ေႏြးေထြးေသာ ေဆာင္းရာသီကို အလွဆင္ေပးေနသည္။
2019-12-25 17:09:53    
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ GRAFFITI ၿပိဳင္ပြဲကူမင္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ GRAFFITI ၿပိဳင္ပြဲကူမင္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ GRAFFITI ၿပိဳင္ပြဲကူမင္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည္။
2019-12-25 17:03:23    
အားဝါေတာင္ ေက်းလက္ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ တိုင္းသူျပည္သားမ်ား၏ “ခ်မ္းသာေအာင္ထီး”အျဖစ္ အက်ိဳးေပး
အားဝါေတာင္ ေက်းလက္ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ တိုင္းသူျပည္သားမ်ား၏ “ခ်မ္းသာေအာင္ထီး”အျဖစ္ အက်ိဳးေပး
အားဝါေတာင္ ေက်းလက္ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ တိုင္းသူျပည္သားမ်ား၏ “ခ်မ္းသာေအာင္ထီး”အျဖစ္ အက်ိဳးေပးသည္။
2019-12-24 17:28:04    
ရီလူမ်ိဳး၏ဇာတိနန္က်န႔္ခ႐ိုင္သည္ သာယာလွပေသာ ေျမသားေတာင္တန္းရႈခင္းခရီးသြားလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္
ရီလူမ်ိဳး၏ဇာတိနန္က်န႔္ခ႐ိုင္သည္ သာယာလွပေသာ ေျမသားေတာင္တန္းရႈခင္းခရီးသြားလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္
ရီလူမ်ိဳး၏ဇာတိနန္က်န႔္ခ႐ိုင္သည္ သာယာလွပေသာ ေျမသားေတာင္တန္းရႈခင္းခရီးသြားလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ပါသည္။
2019-12-23 17:02:38    
စိမ္းလန္းသည့္ လက္ဖက္စိုက္ခင္းႏွင့္ ေတာက္ပသည့္ ခ်ယ္ရီပန္းတို႔အလွခ်င္းၿပိဳင္ေနေသာ ဦးလ်န္႕ေတာင္ ခ်ယ္ရီလွ်ဳိေျမာင္
စိမ္းလန္းသည့္ လက္ဖက္စိုက္ခင္းႏွင့္ ေတာက္ပသည့္ ခ်ယ္ရီပန္းတို႔အလွခ်င္းၿပိဳင္ေနေသာ ဦးလ်န္႕ေတာင္ ခ်ယ္ရီလွ်ဳိေျမာင္
မၾကာေသးမီက ယူနန္ျပည္နယ္ နန္က်န႔္ ရီလူမ်ိဳးကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရခ႐ိုင္တြင္ တည္ရွိေသာ ဦလ်န႔္ေတာင္ ခ်ယ္ရီပန္းလွ်ိဳေျမာင္ကို ရႈစားရန္ အေကာင္းဆုံးအခ်ိန္ ေရာက္လာပါသည္။
2019-12-17 17:39:41    
ေတာ္လိုက္တာ။ တ႐ုတ္ႏွင့္ ျမန္မာမွ ယာဥ္ေမာင္းမ်ား ပြဲစဥ္တစ္ခု အတူယွဥ္ၿပိဳင္ၾက
ေတာ္လိုက္တာ။ တ႐ုတ္ႏွင့္ ျမန္မာမွ ယာဥ္ေမာင္းမ်ား ပြဲစဥ္တစ္ခု အတူယွဥ္ၿပိဳင္ၾက
ေတာ္လိုက္တာ။ တ႐ုတ္ႏွင့္ ျမန္မာမွ ယာဥ္ေမာင္းမ်ား ပြဲစဥ္တစ္ခု အတူယွဥ္ၿပိဳင္ၾကပါတယ္။
2019-12-11 16:29:15    
ယူနန္၏ ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ နည္းလမ္းေၾကာင့္ ခရီးသည္ေက်နပ္ျခင္း ျမင့္တင္လာ
ယူနန္၏ ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ နည္းလမ္းေၾကာင့္ ခရီးသည္ေက်နပ္ျခင္း ျမင့္တင္လာ
ယူနန္၏ ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ နည္းလမ္းေၾကာင့္ ခရီးသည္ေက်နပ္ျခင္း ျမင့္တင္လာသည္။
2019-12-11 16:59:15    
ယူနန္ျပည္နယ္ ဖူအယ္ၿမိဳ႕ရွိ “ကြၽယ္ဘန္ သစ္ထြင္းပန္းခ်ီအႏုပညာ” ဓားသြားစြမ္းရည္
ယူနန္ျပည္နယ္ ဖူအယ္ၿမိဳ႕ရွိ “ကြၽယ္ဘန္ သစ္ထြင္းပန္းခ်ီအႏုပညာ” ဓားသြားစြမ္းရည္
ယူနန္ျပည္နယ္ ဖူအယ္ၿမိဳ႕ရွိ “ကြၽယ္ဘန္ သစ္ထြင္းပန္းခ်ီအႏုပညာ” ဓားသြားစြမ္းရည္က အရမ္းလွပါသည္။
2019-12-09 18:21:54    
ကူမင္းေက်ာင့္ဇီႏွင္းေတာင္မွာ ယခုႏွစ္ ပထမဆုံးဆီးႏွင္းက်လာ
ကူမင္းေက်ာင့္ဇီႏွင္းေတာင္မွာ ယခုႏွစ္ ပထမဆုံးဆီးႏွင္းက်လာ
ကူမင္းေက်ာင့္ဇီႏွင္းေတာင္မွာ ယခုႏွစ္ ပထမဆုံးဆီးႏွင္းက်လာသည္။
2019-12-06 17:30:55    
ယူနန္ ေပါင္စန္း ခ်င္းဟြာဟိုင္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ စိမ့္ေျမဥယ်ာဥ္သည္ ေဆာင္းခိုငွက္ကေလးမ်ားအတြက္ ေပ်ာ္ပါးဥယ်ာဥ္ျဖစ္လာ
ယူနန္ ေပါင္စန္း ခ်င္းဟြာဟိုင္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ စိမ့္ေျမဥယ်ာဥ္သည္ ေဆာင္းခိုငွက္ကေလးမ်ားအတြက္ ေပ်ာ္ပါးဥယ်ာဥ္ျဖစ္လာ
ယူနန္ ေပါင္စန္း ခ်င္းဟြာဟိုင္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ စိမ့္ေျမဥယ်ာဥ္သည္ ေဆာင္းခိုငွက္ကေလးမ်ားအတြက္ ေပ်ာ္ပါးဥယ်ာဥ္ျဖစ္လာသည္။
2019-12-05 17:55:39    
ကူမင္း ေက်ာင့္ဇီႏွင္းေတာင္တြင္ ဆီးႏွင္းဖုံးလႊမ္းေနေသာ ရႈခင္းသာယာလွပေန
ကူမင္း ေက်ာင့္ဇီႏွင္းေတာင္တြင္ ဆီးႏွင္းဖုံးလႊမ္းေနေသာ ရႈခင္းသာယာလွပေန
ကူမင္း ေက်ာင့္ဇီႏွင္းေတာင္တြင္ ဆီးႏွင္းဖုံးလႊမ္းေနေသာ ရႈခင္းသာယာလွပေနသည္။
2019-12-04 17:33:51    
၂၀၁၉“ရပ္၀န္းတစ္ခု၊ လမ္းေၾကာင္းတစ္သြယ္ • ေရာင္စံုယူနန္”ႏိုင္ငံတကာေမာ္ေတာ္ယာဥ္ Rally ၿပိဳင္ပြဲ ကူမင္းမွ ယာဥ္ကားထြက္သြား
၂၀၁၉“ရပ္၀န္းတစ္ခု၊ လမ္းေၾကာင္းတစ္သြယ္ • ေရာင္စံုယူနန္”ႏိုင္ငံတကာေမာ္ေတာ္ယာဥ္ Rally ၿပိဳင္ပြဲ ကူမင္းမွ ယာဥ္ကားထြက္သြား
၂၀၁၉“ရပ္၀န္းတစ္ခု၊ လမ္းေၾကာင္းတစ္သြယ္ • ေရာင္စံုယူနန္”ႏိုင္ငံတကာေမာ္ေတာ္ယာဥ္ Rally ၿပိဳင္ပြဲ ကူမင္းမွ ယာဥ္ကားထြက္သြားသည္။
2019-12-04 17:25:34    
ေမာေစာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးဓေလ့ျပတိုက္ ဖြင့္လွစ္
ေမာေစာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးဓေလ့ျပတိုက္ ဖြင့္လွစ္
ေမာေစာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးဓေလ့ျပတိုက္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။
2019-12-03 19:12:08    
၂၀၁၉ ရွိန္ဟိုင္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးအဖြဲ႕ ကူမင္း မာရသြန္အေျပးၿပိဳင္ပြဲ စတင္
၂၀၁၉ ရွိန္ဟိုင္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးအဖြဲ႕ ကူမင္း မာရသြန္အေျပးၿပိဳင္ပြဲ စတင္
၂၀၁၉ ရွိန္ဟိုင္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးအဖြဲ႕ ကူမင္း မာရသြန္အေျပးၿပိဳင္ပြဲ စတင္
2019-12-03 18:36:24