ရီလူမ်ဳိး
ရီလူမ်ဳိး
ရီလူမ်ဳိးသည္ ယူနန္ျပည္နယ္ ခ်ဴ႐ႈန္ရီလူမ်ဳိး ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင...
2019-05-09 17:39:39    
တရုတ္ႏွင္႔ပါကစၥတန္တုိ႔သည္ လူပါ အာကာသယဥ္လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး မူေဘာင္ စာခ်ဳပ္ကုိ ခ်ဳပ္ဆို
တရုတ္ႏွင္႔ပါကစၥတန္တုိ႔သည္ လူပါ အာကာသယဥ္လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး မူေဘာင္ စာခ်ဳပ္ကုိ ခ်ဳပ္ဆို
တရုတ္ႏွင္႔ ပါကစၥတန္တုိ႔သည္ လူပါ အာကာသယဥ္ပ်ံသန္းလႈပ္ရွားမႈ ဆုိင္ရာ...
2019-04-29 18:19:58    
ယူနန္ျပည္နယ္ရွိ ထူးျခားေသာအစားအစာ — အာလူးေၾကာ္
ယူနန္ျပည္နယ္ရွိ ထူးျခားေသာအစားအစာ — အာလူးေၾကာ္
ယူနန္ျပည္နယ္ေရာက္ရွိလွ်င္ အာလူးေၾကာ္ကို ေနရာတကာတြင္ ေတြ႔ႏိုင္ပါသည...
2019-04-16 16:13:48    
ယူနန္ျပည္နယ္၏ ပထမဦးဆံုး မီးရထားလမ္းျဖစ္ေသာ ယူနန္-ဗီယက္နမ္မီးရထားလမ္း
ယူနန္ျပည္နယ္၏ ပထမဦးဆံုး မီးရထားလမ္းျဖစ္ေသာ ယူနန္-ဗီယက္နမ္မီးရထားလမ္း
လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္က ေတာေတာင္လွ်ိဳေျမာင္နက္ေသာ ယူနန္ျပ...
2019-04-11 15:48:35    
ခ်င္းမင္ပြဲေတာ္တြင္ စားေလ့ရိွသည့္ ထူးျခားေသာ အစားအစာမ်ား
ခ်င္းမင္ပြဲေတာ္တြင္ စားေလ့ရိွသည့္ ထူးျခားေသာ အစားအစာမ်ား
ခ်င္းမင္ပြဲေတာ္သည္ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္၊ ေကာက္ညႇင္းထုပ္စားပြဲေတာ္၊ လ...
2019-04-04 17:54:29    
ၿမီးရွည္ကို ယူနန္ေဒသခံေတြက စိတ္ရင္းနဲ႔ ဖိတ္ေကၽြးတယ္
ၿမီးရွည္ကို ယူနန္ေဒသခံေတြက စိတ္ရင္းနဲ႔ ဖိတ္ေကၽြးတယ္
ယူနန္မွာ စားတယ္ ဆိုတာကိုစြမ္(甩)လို႔ ေခၚပါတယ္။ လႈပ္ရွားသက္၀င္လွပါတယ...
2019-03-22 17:53:46    
အီလက္ထရြန္နစ္စီးပြားေရးျဖင့္ ႀကိဳးစားေအာင္ျမင္ေနသည့္ ၁၉၉၀ ဖြားအမ်ဳိးသမီး
အီလက္ထရြန္နစ္စီးပြားေရးျဖင့္ ႀကိဳးစားေအာင္ျမင္ေနသည့္ ၁၉၉၀ ဖြားအမ်ဳိးသမီး
၀ူထ်န္ခၽြမ္သည္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ဟူနန္ျပည္နယ္ ရွန္ရွီထူက်ာ၊ ေျမာ...
2019-03-13 18:10:58    
ေက်ာင္းဖြင့္ၿပီ
ေက်ာင္းဖြင့္ၿပီ
ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၂၅)ရက္ေန႔ ေက်ာင္းဖြင့္သည့္ ပထမေန႔တြင္ ဆရာဖန္ဖိန္က်ဳံက ...
2019-02-26 18:22:39    
တ႐ုတ္-ျမန္မာစီးပြားေရးစႀကႍသိေကာင္းစရာမ်ား
တ႐ုတ္-ျမန္မာစီးပြားေရးစႀကႍသိေကာင္းစရာမ်ား
ကမၻာေပၚတြင္ ညီအစ္ကိုရင္းခ်ာသည္ သူမ်ားေတြထက္ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးစြာဆက္...
2019-02-19 18:56:27    
တ႐ုတ္-ျမန္မာဆက္ဆံေရးမွတ္တမ္း
တ႐ုတ္-ျမန္မာဆက္ဆံေရးမွတ္တမ္း
၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အထိ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လတြင္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ...
2019-02-18 18:36:11    
ယူနန္သြင္းကုန္ေစ်းကြက္စစ္တမ္း(၂)၊ ပံုသဏၭာန္ခ်စ္ဖြယ္ရာေကာင္းၿပီး ခ်ဳိလည္းခ်ဳိေသာ ထုိင္းႏုိင္ငံနာနတ္သီးေလး
ယူနန္သြင္းကုန္ေစ်းကြက္စစ္တမ္း(၂)၊ ပံုသဏၭာန္ခ်စ္ဖြယ္ရာေကာင္းၿပီး ခ်ဳိလည္းခ်ဳိေသာ ထုိင္းႏုိင္ငံနာနတ္သီးေလး
အခံြႏႊာထားသည့္ ေသးငယ္ေသာ ထုိင္းႏုိင္ငံနာနတ္သီးေလးသည္ ဝုိင္းဝုိင္း...
2019-02-15 17:45:20    
အိမ္သစ္သုိ႔ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ေရႊ႕ေျပာင္း
အိမ္သစ္သုိ႔ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ေရႊ႕ေျပာင္း
ယခုရက္ပုိင္းတြင္ ယူနန္ျပည္နယ္ လူရႊင္ၿမိဳ႕ ေဗာင္သိန္းေက်းရြာမွ ရြာ...
2019-02-13 17:03:32    
ႏိုင္ငံတကာတြင္ တ႐ုတ္ပံုရိပ္ျမင့္မားလာသည္ကို လက္ေတြ႕သိျမင္
ႏိုင္ငံတကာတြင္ တ႐ုတ္ပံုရိပ္ျမင့္မားလာသည္ကို လက္ေတြ႕သိျမင္
၁၉၈၅ ခုႏွစ္တြင္ ကြၽန္မသည္ ေဒၚလာ(၃၀၀)သာယူၿပီး ပဲရစ္သုိ႔ ပညာသင္ သြား...
2019-01-07 18:39:25    
တရုတ္ႏုိင္ငံ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၏ ေခတ္သစ္ဦးေဆာင္သူ ရွီက်င့္ဖိန္(၂)
တရုတ္ႏုိင္ငံ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၏ ေခတ္သစ္ဦးေဆာင္သူ ရွီက်င့္ဖိန္(၂)
လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖင့္ ဦးေဆာင္ျခင္းသမၼတရွီသည္ ဘက္စံုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ...
2018-12-27 18:19:56    
တရုတ္ႏုိင္ငံ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၏ ေခတ္သစ္ဦးေဆာင္သူ ရွီက်င့္ဖိန္(၁)
တရုတ္ႏုိင္ငံ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၏ ေခတ္သစ္ဦးေဆာင္သူ ရွီက်င့္ဖိန္(၁)
ဝမ္ဂြ်န္(Wang Jun) သည္ လက္ေထာက္စာတည္းတစ္ဦးျဖစ္ကာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး...
2018-12-26 18:34:40    
သြားၾကစို႔။ ေဟာ့ေပါ့အတူတူ သြားစားစို႔။
သြားၾကစို႔။ ေဟာ့ေပါ့အတူတူ သြားစားစို႔။
ေဟာ့ေပါ့ဟာ တ႐ုတ္လူမ်ဳိးအမ်ားစုႀကိဳက္တဲ့ စားေကာင္းေသာက္ဖြယ္ တစ္မ်ဳ...
2018-12-14 18:44:29    
အတူတူေျပးရေအာင္ ယူနန္ကို လာခဲ့ပါ
အတူတူေျပးရေအာင္ ယူနန္ကို လာခဲ့ပါ
ေရကန္၊ ျမစ္နံေဘး၊ စင္ေရာ္ တို႔နဲ႔ စိမ္းလန္းစိုေျပေန……တတိယအႀကိမ္ SC...
2018-12-12 18:29:55